Англо-російські словники

05.07.2015

Англо-російські словники

81.2 А нгл

64

Англо-російський екологічний словник [Текст]. — М. Російська мова, 2000. — 608 с. — 440т. р.

81.2 А нгл

66

Королькевич В. А.,Королькевич В. Ф.

Англо-російський бізнес-словник [Текст] / Королькевич Ст. А.,Королькевич В. Ф. — М. Юрист, 2000. — 549 с. — 479т. р.

Англо-російський синонімічний словник [Текст]. — 5-е изд. — М. Російська мова, 2000. — 544 с. — 1240т. р.

Англо-російський тлумачний словник .Б ухгалтерский облік і аудит [Текст]. — М. Олма-Прес. 2005. — 512 с. — 2387т. р.

Англо-російський словник з психології [Текст]. близько 20000терминов / Нікошкова Е. В. — 2-е изд. з тереотип. — М. Руссо, 2001. — 352 с. — 1310т. р.

81.2 А нгл

Л 64

Литвинов П. П.

Англо-російський фразеологічний словник з тематичної класифікації [Текст] / Литвинов П. П. — М. Яхонт, 2000. — 448 с. — 800т. р.

81.2 А нгл.

Болотіна А. Ю.,Якушева Е. О.

Англо-російський і російсько-англійський медичний словник .Про к. 24 000 термінів [Текст] / Болотіна А. Ю.,Якушева Е.О. — 4-е изд.,стереотип. — М. Руссо, 2003. — 544 с. — 2790т. р.

Шарипбаев A

Англо-російсько-казахська словника з інформатики [Текст] / Шарипбаев А. — Алмати. Словник, 2002. — 176 с. — 700 т. р.

81.2 А нгл

64

Англо-російський юридичний словник з транскрипцією [Текст]. — 2-е изд. і спр.і дод. — СПб. Прес, 2004. — 697 с. — 3780т. р.

81.2 А нгл.

Л 83

Лугинський Я.,Фезі-Жилінська М.,Кабіров Ю.

Англо-російський словник по електротехніці і електроенергетиці [Текст]. близько 45000 термінів / Лугинський Я.,Фезі-Жилінська М.,Кабіров Ю. — 4-е изд. і спр. — М. Руссо, 2003. — 616 с. — 5460т. р.

Жунусова Р. Ш.,Альошкіна В. Х.

Англо-російський словник-мінімум спортивних слів і виразів [Текст]. для студ .ф акультета фізичної культури і спорту / Жунусова Р. Ш.,Альошкіна В. Х. — Петропавловськ. СКГУ, 2005. — 26 с.

Новосьолова О. В.

Англо-російський словник-мінімум технічних термінів [Текст]. для студентів машинобудівних факультетів / Новосьолова О. В. — Петропавловськ. СКГУ, 2005. — 26 с.

Бубнова Н.Ст.,Урусова Н.А.

Англо-російський словник-мінімум комп’ютерних та інтернет-термінів [Текст]. для студентів факультету інформаційних технологій / Бубнова Н.В.,Урусова Н.А. — Петропавловськ. СКГУ, 2005. — 39

81.2 А нгл.

64

Палей С.,Адлер Ю., Загребельний Ст.

Англо-російський словник з менеджменту якості та оцінки відповідності [Текст]. 15000терминов / Палей С.,Адлер Ю., Загребельний Ст. — М. Стандарти і якість, 2004. — 352 с.

Айтчанова Ш. К.

Англо-російсько-казахська словник-глосарій математичних термінів [Текст] / Айтчанова Ш. К. — Алмати. [ s. n.], 2005. — 120 с. — 620 т. р.

81.2 А нгл.

64

Англо-російський словник з хімії та хімічної технології [Текст]. близько 65000 термінів. — М. Руссо, 2002. — 584 с. — 2900т. р.

64

Англо-російський ,р усско-англійська бизнс-словник [Текст]. — М. Юнвес. 2001. — 704 с. — 714т. р.

81.2 А нгл.

Поздняков А. А.

Англо-російський словник з будівництва й нових будівельних технологій [Текст] / Поздняков А. А. — М. Російську мову, 2005. — 845 с. — 3400т. р.

81.2 А нгл.

Булатов А.с,Пальчиків Ст.

81.2 А нгл.

Г 55

Гладков С. В.

Англо-російський словник по патентам і товарним знакам [Текст]. близько 11000терминов / Гладков С. В. — М. Руссо, 2003. — 232 с. — 3200т. р.

81.2 А нгл

М 22

Мамулян А. С.,Кашкін С. Ю.

Англо-русский повний юридичний словник [Текст] / Мамулян А. С.,Кашкін С. Ю. — М. Іспит, 2007. — 448 с. — 832 т. р.

Англо-російський тлумачний словник .Б анковское справа [Текст]. — М. Олма-Прес. 2005. — 736 с. — 2387т. р.

Англо-російський тлумачний словник .М аркетінг і торгівля [Текст]. — М. Олма-Прес. 2005. — 832 с. — 2387т. р.

Англо-російський і російсько-англійський токсикологічний словник [Текст]. близько 6000 термінів / Вольфберг Д.,Лойт А. — М. Академія, 2006. — 288 с. іл. — 1851т. р.

Англо-російський словник з бібліотечної та інформаційної діяльності [Текст]. — СПб. Професія, 2005. — 268 с. — 1900т. р.

81.2 А нгл.

М 63

Міркін Я.,Міркін Ст.

Англо-російський тлумачний словник з банківського справі ,і нвестициям і фінансових ринків [Текст]. понад 10000 термінів / Міркін Я.,Міркін Ст. — М. Альпіна. 2006. — 424 с. — 5200т. р.

81.2 А нгл

Р 63

Гольберг А. С.

Англо-російський енергетичний словник [Текст]. у 2-х т. / А. С. Гольберг. — М. Руссо, 2006 — .

81.2 А нгл

Р 63

Гольберг А. С.

Англо-російський енергетичний словник [Текст]. у 2-х т. / А. С. Гольберг. — М. Руссо, 2006 — .

Англо-російський і російсько-англійський словник дієслів з фіксованими приводами [Текст] / Литвинов П. П. — М. Яхонт, 2002. — 352 с. — 670т. р.

81.2 А нгл.

М 98

Мюллер Ст.,Боянус С.

Англо-російський словник [Текст]. 40 000слов / Мюллер Ст.,Боянус С. — М. Локид. 2007. — 687 с. — 690т. р.

81.2 А нгл.-4

Байків В. Д.,Хілтон Д.

Короткий опис статті: англо-російський словник

Джерело: Англо-російські словники

Також ви можете прочитати