Читати книгу безкоштовно Психологія спілкування. Енциклопедичний

31.07.2015

Психологія спілкування. Енциклопедичний словник
Психологія спілкування. Енциклопедичний словник

100-річчю заснування першого Психологічного інституту в Росії присвячується

Під загальною редакцією А. А. Бодальов

Видання здійснено за фінансової підтримки Російського гуманітарного наукового фонду (РГНФ ), проект № 10-06–16010д

© Установа РАО «Психологічний інститут», 2011

© Бодалев А. А. 2011

Введення

В енциклопедичному словнику «Психологія спілкування» представлені матеріали, які відображають результати роботи вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем спілкування, відносин і взаємодії людей. Підставою для осмислення складних проблем послужили фундаментальні дослідження Б. Р. Ананьєва, Р. М. Андрєєвої, А. А. Бодальов, А. А. Леонтьєва, М. І. Лисиной, Б. Ф. Ломова, Ст. Н. Мясищева, Б. Д. Парыгина і мн. ін. Даний словник є першим довідковим виданням з психології спілкування.

Починаючи з 1970-х рр. встановилася традиція проведення конференцій, присвячених психології спілкування, сприйняття та пізнання людьми один одного, – вона була продовжена в XXI ст. В матеріалах конференцій та колективних монографіях були виявлені склалися в психології спілкування теоретичні, емпіричні і практичні тенденції, які враховані при складанні даного словника. Коло феноменів, що стосуються проблем спілкування, постійно розширюється, а теоретичні рамки їх інтерпретації включають різні підходи і дисципліни.

Словник складається з 6 частин і 17 розділів. Їх зміст дозволяє орієнтуватися в теоретичних конструкти к і різних сторонах спілкування, феномени, закони та закономірності, які є результатом сформованої ситуації розвитку сучасної людини – суб’єкта спілкування, соціокультурних і психологічних аспектах комунікації. У статтях представлені різні підходи до спілкування, у більшості з них прямо чи опосередковано розвивається ціннісно-смисловий підхід, враховується характер діяльності людей, груп і спільнот. У цьому контексті ставиться проблема синхронізації процесів со-буття в ситуації спілкування, спілкування в екстремальних умовах, значення толерантності, міжетнічної та міжкультурної комунікації, а також проблем спілкування учасників військових конфліктів та ін. Відносно велике число категорій і понять характеризують особливості компетентного спілкування, проблему розвитку особистості як суб’єкта різних типів комунікації, розкривають причини та умови деструктивного і утрудненого спілкування, виділяють види порушень у розвитку особистості як суб’єкта спілкування і показують можливості їх корекції. У статті піднімаються проблеми самотності, відчуження, особливостей спілкування в кризові періоди життя людини, і в зв’язку з цим у словнику представлені поняття, що стосуються форм, способів і методів роботи у професійному спілкуванні психологів, психотерапевтів, педагогів, представників правоохоронних органів та ін Особливе місце займають поняття, які використовуються в дослідженнях, що розглядають маркетинг і рекламу як практичну психологію спілкування та вплив засобів масової комунікації на формування моделей спілкування.

Висвітлено проблеми педагогічного, ділового, міжособистісного, сімейного спілкування, розглядаються: семантика і психосемиотика спілкування, соціально-перцептивні феномени, способи інтерпретації партнерів, стилі спілкування і його стратегії. Ряд статей присвячений зовнішньому вигляду, експресивним кодами, вербальним і невербальним засобам та їх ролі у виникненні утрудненого і нескладними спілкування, проблемам самовираження, саморозкриття, візуальної самоподачи, формування іміджу. Вперше в словник такого типу включений великий розділ психодіагностики спілкування.

Словник містить понад 1100 статей 340 авторів. Але редактори-упорядники віддають собі звіт в тому, що не всі аспекти складного феномену «спілкування» на даний момент відображені в словнику і імена не всіх дослідників, які мають значні авторські розробки в області психології спілкування, включені в розділ «Персоналії». Сподіваємося, що подальша робота над словником дозволить переробити його, доповнити та усунути можливі недоліки. Над словником працював редакторський колектив під керівництвом академіка РАО докт. психол. наук А. А. Бодальов за підтримки РГНФ. Структура словника і редактори-упорядники: Частина 1: Розділи 1, 2, 3 – академік РАО, докт. психол. наук А. А. Бодалев, канд. психол. наук Л. А. Карпенко, докт. психол. наук Н. Л. Карпова, докт. психол. наук В. А. Лабунська, докт. психол. наук Т. В. Пашукова; Частина 2 Розділ 4 – докт. психол. наук Т. П. Скрипкіна, Розділ 5 – докт. психол. наук В. А. Лабунська, Розділ 6 – докт. психол. наук Ст. Н. Куніцина, Розділ 7 – докт. психол. наук Е. А. Петрова; Розділ 8 – докт. психол. наук Н. Л. Карпова; Розділ 9 – докт. психол. наук Т. В. Пашукова, Розділ 10 – докт. психол. наук Л. В. Матвєєва; Частина 3: Розділи 11, 12, 13, 14 – докт. психол. наук Н. Д. Творогова, Частина 4: Розділ 15 – канд. психол. наук І. Б. Ханіна; Частина 5: Розділ 16 – канд. психол. наук Н. Н. Мєшкова; Частина 6. Розділ 17 – канд. психол. наук Л. А. Карпенко; технічне редагування – канд. психол. наук Н. Ст. Кисельникова.

Частина статей залучена з серії томів «Психологічного словника» (Енциклопедичний словник у 6 томах / Ред. – сост. Л. А. Карпенко. Під ред. А. В. Петровського. М. 2005-2007) за погодженням з їх редакторами і авторами. Редактори словника «Психологія спілкування» висловлюють подяку співробітникам ПІ РАВ та ф-ту психології МДУ – навч. співр. М. М. Даниной, канд. психол. наук, навч. співр. Ю. В. Мочалової, канд. психол. наук, навч. співр. Е. Е. Петраковой, канд. психол. наук, навч. співр. Т. Я. Anikeevoj, ст. викл. І. М. Карлинской – за допомогу в підготовці цього видання.

в тексті Курсивом виділені прізвища і поняття, з яким у словнику є окремі статті.

Особливу подяку ми висловлюємо Російського гуманітарного наукового фонду за підтримку нашої дослідницької програми «Енциклопедичний словник „Психологія спілкування“: теорія, методологія, практика» (грант № 06-06–00171а), за фінансування Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія спілкування в XXI столітті: 10 років розвитку» (грант № 09-06-14057 р), яка також багато в чому сприяла завершенню роботи над словником і, звичайно, за надану можливість видання словника (грант № 10-06–16010д).

Редактори-упорядники

Короткий опис статті: словник Читати безкоштовно текст книги Психологія спілкування. Енциклопедичний словник автора Колектив авторів (1-ша сторінка книги) :: Безкоштовні книги в електронному варіанті :: BookZ.ru Колектив авторів, Психологія спілкування. Енциклопедичний словник, читати, текст, книга, автор, бібліотека, скачати

Джерело: Читати книгу безкоштовно Психологія спілкування. Енциклопедичний словник, Колектив авторів (1-ша сторінка книги)

Також ви можете прочитати