Електронні та он-лайн словники

05.07.2015

Електронні та он-лайн словники

Опис питання

Що таке електронні та он-лайн словники та як вони поділяються за способом роботи?

Зміст відповіді

Однією з основних тенденцій у сфері міжнародної теоретичної і практичної лексикографії є застосування методів автоматизації лексикографічних і терминографических процедур, новітніх досягнень в галузі комп’ютерних та мультимедійних технологій.

З появою комп’ютерної техніки, творці програмного забезпечення створили новий тип словника — електронний словник. Такий тип словника — нове слово у розвитку лексикографії, якісно новий щабель її розвитку. Поява електронних словників піддало повного перегляду принципи лексикографії. Електронні словники мають ряд очевидних і суттєвих переваг порівняно з традиційними словниками. Їх недоліки визначаються можливостями електронного пристрою, на якому вони використовуються.

За способом роботи електронні словники можна умовно розділити на три типи:

1) Словники, інтегровані в спеціальні електронні пристрої (електронні перекладачі та гіди). Ці словники входять в комплект поставки електронних пристроїв і не можуть бути вилучені або модифіковані. Такі словники на даний момент знаходяться майже на межі вимирання в зв’язку з розвитком двох інших типів.

2) Словники, що працюють як програма. встановлена на комп’ютері або будь-якому іншому електронному пристрої. Це найпоширеніший вид електронного словника, який представляє собою автономну програму, встановлену на локальне електронний пристрій. Таким пристроєм може бути: десктоп, ноутбук, нетбук, планшет, мобільний телефон або смартфон, наладонный комп’ютер і т. д. Такі автономні (локальні) електронні словники призначені для використання тільки на даному пристрої; вся база міститься на цьому ж пристрої. Іноді електронні словники є частиною інших програм (наприклад, електронна енциклопедія Britannica включає в себе Оксфордський словник). В залежності від конкретної реалізації, такі словники можуть володіти різним функціоналом (можливість зміни і видалення дефініцій, розширені функції пошуку, взаємодію з іншими програмами і т.д.). Користувач також може видалити такий словник з пристрою і встановити його незліченну кількість разів.

3) Словники, що працюють в режимі он-лайн. Ці словники працюють як встановлені програми на віддаленому серверному комп’ютері, таким чином, модифікувати їх може тільки адміністратор цього сервера. Досить часто он-лайн словник може насправді бути локальним електронним словником, встановленим на серверному комп’ютері. Користувач може використовувати лише пошукові функції такого словника (правда, в деяких випадках користувачі можуть додавати словникові дефініції — словник Мультитран). Приклади он-лайн словника: Лінгво Онлайн, Мультитран, Webster’s Collegiate Online і т. д.

Електронних словників зараз випущено досить багато, найбільш відомими з них є словник ABBYY Lingvo компанії ABBYY і МультиЛекс, розроблений компанією МедиаЛингва.

Електронні словники «Мультилекс» створені за допомогою досить простої стратегії — вони відтворюють копії відомих книжкових видань. Сама компанія формулює цей принцип наступним чином: «В основу електронних словників закладені словникові бази книжкових видань, які вже завоювали популярність і визнання серед перекладачів, викладачів іноземних мов, студентів і школярів». З точки зору компанії-творця, завдання електронної лексикографії — як можна точніше перевести традиційний словник в електронну форму.

За основу словника МультиЛекс взято «Новий великий англо-російський словник» під редакцією Д. Ю. Апресяна. Є і розширена версія словника, де до основного словника додано економіко-фінансовий, юридичний, будівельний, політехнічний словники і словник з поліграфії та видавничої справи.

Не дивлячись на всі переваги, підхід творців словника «Мультилекс» має свої недоліки, перший з яких — традиційні словники часто досить серйозно відстають від мовної реальності. Зазвичай це не менше десяти років, а електронні словники можна поповнювати дуже часто — практично щодня. Другий недолік — словники, що містять сотні тисяч словникових статей, завжди містять помилки і неточності, до того ж постійно виникають нові значення слів і жорстка прив’язка до паперового прототипу не дає можливості виправляти і доповнювати електронний варіант, тим більше змінювати структуру побудови словникової статті.

Електронні словники « Lingvo» створюються по іншому, більш перспективним принципом. Не дивлячись на те, що і в цьому словнику є переведені в цифровий вигляд ліцензовані паперові словники — політехнічний, юридичний, економічний, фінансовий, медичний і динамічно поповнюваний комп’ютерний словник — все ж становить основу електронний словник власної розробки. Кожна нова версія словника доповнюється актуальною лексикою, і в ній виправляються знайдені помилки і неточності. Таким чином, завдяки лексикографическим досліджень, англо-російський словник фірми ABBYY близький до мовної практиці.

www.lingvo.ru/dictionaries/index.htm. Подібне залучення користувачів в лексикографічну роботу є новим кроком у розвитку лексикографії та відповідає духу сучасного інтернет-спілкування. Кількість додаткових словників на сайті постійно поповнюється, причому будь-який бажаючий може скачати їх з інтернету і приєднати до всіх вже наявних словників в базовій версії — тобто користувач отримує можливість моделювати свій набір словників, відповідний його особистим потребам. Базова версія словника містить більше мільйона словникових статей.

Величезна перевага електронних словників — різке скорочення обсягу. На одному електронному носії міститься ціла полиця товстих словників загальною вагою в двадцять п’ять кілограмів, але і це ще не найголовніше. Електронний словник спростовує ключове протиріччя книжкової лексикографії: чим більше інформації пропонує словник, тим складніше їм користуватися. Згідно з цим принципом класичні словники поділяються на дві категорії: популярні, щодо зручні, але досить прості і грунтовні академічні видання, які не дозволяють швидко знайти потрібну інформацію.

Сучасні електронні словники не тільки значно перевершують за обсягом книжкові, але і знаходять шукане слово або словосполучення за кілька секунд. Причому шукати можна в будь-якій формі.

Електронні словники містять не тільки обробку, але і можуть вимовляти слова. Тут теж існує два підходи. У МультиЛекс вбудований синтезатор звуку і вимовляються всі слова, але подібний підхід не є надійним, оскільки синтезатор може неправильно поставити наголос або навіть спотворити вимова слова. В Lingvo основну лексику озвучує диктор з оксфордською вимовою.

Головним практичним перевагою електронних словників слід назвати одночасний пошук не тільки за назвою словникової статті, але і по всьому величезному обсягу словників, що в паперовому варіанті практично неможливо. Такий пошук створює багатомірний портрет слова, при цьому витягуються з глибин словникової статті не тільки конкретні приклади його використання і стійкі вирази, в яких слово зустрічається, але і стають явними мовні закони, яким підкоряються правила словотвору. Навіть мобільний електронний словник не може відобразити всі нагальні руху мови, але він може дати ключ для розшифрування і розуміння цих змін, роблячи користувача співавтором лексикографа.

Узагальнюючи переваги електронного словника можна виділити, що як і в паперових словниках, в електронних можна знайти різні види інформації: лексико-граматичну характеристику слова (частини мови, розряд тощо), транскрипцію, фразеологічні одиниці, пов’язані з заголовним словом, приклади вживання, етимологію, узус та парадигматику мовної одиниці. В паперових словниках вся ця інформація рідко з’єднується в рамках одного видання, а в електронному словнику це робиться просто.

1. Швидкість пошуку. Сучасний електронний словник знаходить шукане слово або словосполучення за кілька секунд.

2. Можливість пошуку не тільки слів, але і морфем.

3. Можливість повнотекстового пошуку, тобто пошук потрібного слова або словосполучення у всіх словникових статтях всіх підключених словників.

4. Можливість категоріального пошуку (наприклад, пошук лише іменників або тільки перехідних дієслів).

5. Компактний розмір словника. На невеликій за розміром електронному носії міститься досить значний обсяг інформації.

6. Гнучкість роботи зі словниковими модулями (вибір мов, вибір локальних словників, вибір тлумачних і перекладних словників, вибір статей он-лайн, пошук граматичної парадигми).

7. Можливість пошуку в Інтернеті (якщо слово не знаходиться в самому словнику).

8. Взаємозв’язок з іншими програмами (в першу чергу Word).

Крім цих очевидних переваг електронний словник володіє масою можливостей, які вигідно відрізняють його від паперового словника.

Функції електронного словника :

1. Перехресні посилання (посилання в статтях на інші статті);

2. Установка закладок для швидкого відкриття словникових статей при подальшій роботі) (в LINGVO ця функція відсутня);

3. Тематичний пошук. Наприклад, пошук по словникової статті LOVE дозволяє виявити всі одиниці даного семантичного поля; це дуже зручно для користувача;

4. Вимова одиниць словника. Наприклад, в МультиЛекс вбудований синтезатор звуку, який дозволяє озвучувати всі слова, в LINGVO слова вже записані голосом диктора з оксфордською вимовою;

5. Оновлення змісту словника. З появою нових галузей знання, з розвитком культури змінюється мова, в який приходять нові слова і стійкі словосполучення;

6. Пошук за обраним словників.

7. Відображення стилістичної інформації (вживання слова, встановлення його «соціальних» значимостей і т. д.);

8. Підрядковий переклад (вбудовування словника в операційну систему і взаємодію з іншими програмами);

9. Оновлення встановлених словників через інтернет. Оновлюється вся база даних словника;

10. Машинний переклад тексту (для словників, що є частиною систем машинного перекладу).

Отже, фундаментальні паперові словники — словники неминуче застарілі. Для масових програмних продуктів, якими є електронні словники, характерні часта зміна версій і наявність постійного зворотного зв’язку з тисячами користувачами, тому комп’ютерна лексикографія — це неминуче актуальна лексикографія.

Відрив лексикографічною теорії від практики складання словників — все ще актуальна проблема. У розвитку цих ідей лежить майбутнє лексикографії взагалі, так і практики складання електронних словників.

Електронні та он-лайн словники
Створити новий розділ

Новий розділ рекомендується створювати, якщо на сторінці ще немає відповідного розділу. Якщо такій розділ є, скористайтесь редагуванням розділу

Короткий опис статті: електронний словник Електронні та он-лайн словники Електронні, і, он-лайн словники

Джерело: Електронні та он-лайн словники

Також ви можете прочитати