Книга Словник російської мови С. В. Ожегов, купити книгу ISBN 978-5-488-00919-6 з доставкою поштою в інтернет-магазині Ozon.

31.07.2015

Немає у продажу
Інші видання

Дякую за вашу думку! Ваш голос буде враховано через кілька хвилин.

ПАМ’ЯТНИК РАДЯНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ (Posted by Станіслав Головань). 19 серпня 2012 р.

Karamian Mais Mark. MD, PhD (США) всі відгуки

ЧОТИРИ ОБМАНУ

Відкритий лист вчених в захист праці та імені Сергія Івановича Ожегова

Видавництво «Онікс 21 століття» великим тиражем випустило в світ 24-е видання «Словника російської мови» С. В. Ожегова «під загальною редакцією» проф. Л. В. Скворцова. Можна без сумніву стверджувати, що ця книга побудована на чотирьох великих обманах.

перший Обман. Редактор стверджує, що він видає канонічний текст словника з «мінімальної кон’юнктурної правкою».

Канонічний текст словника являє собою останнє авторське прижиттєве видання словника 1960 року (4-е видання) і його стереотипні перевидання, кінчаючи 6-м виданням (1964). Тільки цей текст є канонічним, і будь-яке втручання в нього виключає це якість. Самі поняття «канонічний текст» і «редагування тексту» несумісні, повністю і безумовно виключають одне інше; отже, Л.В. Скворцов, м’яко кажучи, вводить в оману читача, коли пише, що пропонує йому власне авторський, ожеговский текст.

Обман другий. На титульному аркуші варто рік видання – 2003-й, а саме видання названо 24-м. Відомо, що після смерті С. В. Ожегова (1964) роботу над його однотомным словником – його поповнення, необхідні уточнення – продовжувала академік РАН Н.Ю. Шведова (вона була постійним співробітником С. В. Ожегова і науковим редактором-лексикографом вже 2-го видання словника 1952 року). За пропозицією видавництва «Російська мова» (тоді – «Радянська енциклопедія») і виконуючи волю автора, вона протягом сорока років, починаючи з 9-го (1972) і до 23-го видання (1991), поповнювала словник і поглиблювала будова словникових статей. Ми стверджуємо, що саме така була воля автора: у листі, направленому в видавництво 15 березня 1964 року, С. В. Ожегов писав, що «знаходить недоцільним подальше видання словника стереотипним способом». «Я припускаю, – писав він, – внести ряд удосконалень в словник, включити нову лексику, що увійшла за останні роки в російську мову, розширити фразеологію, переглянути визначення слів, отримали нові відтінки значення, переглянути визначення термінів для приведення їх у відповідність з сучасними поняттями науки і техніки, переглянути стилістичну характеристику слів, посилити нормативну сторону словника» (див. Передмова, С. В. Ожегов. Словник російської мови. Изд. 9-е, испр. і дод. М. изд-во «Радянська енциклопедія». 1972 р. с. 6). Авторський текст цього листа зберігається у видавництві «Російська мова».

Спеціально звертаємо увагу на слова про те, що автор знаходив недоцільним подальше видання словника без внесення суттєвих змін до нього. Отже, Л. В. Скворцов нічтоже сумняшеся вніс деякі випадкові «кон’юнктурні виправлення», проігнорувавши волю автора словника. Між тим у всіх посмертних виданнях словника, починаючи з 9-го і закінчуючи 21-му, робота велася у відповідності з викладеними в листі побажаннями С. В. Ожегова, в тому числі: послідовно, від видання до видання, вводилися нові матеріали – до 21-го видання словника зріс з 53 000 до 70 000 слів, його обсяг збільшився з 158 до 206 обліково-видавничих аркушів (на новий текст, що вноситься Н.Ю. Шведової, а це більше 40 а.л. видавництвом полягали авторські договори). Не випадково в 1990 р. академічна премія ім. А. С. Пушкіна була присуджена за роботу над «Словником української мови» спільно С.В. Ozegovu (посмертно) та Н.Ю. Шведової. Останні видання словника виходили під грифом Інституту російської мови ім. В. о. Виноградова Російської академії наук.

Видавнича практика всього світу знає, що подальше видання завжди є продовженням попереднього: воно буває або стереотипним, або виправленим і доповненим – третього не дано. Яке ж підстава мав Л. В. Скворцов називати 24-м виданням книги, дублюючу (в спотвореному вигляді!) твір 1960 р. Адже він пише, що видає канонічний текст! Відкриваючи книгу, читач дивується, яким чином вона продовжує попередні видання, якщо в 23-му виданні було 70 000 слів, а в 24-му їх виявилося лише 53 000?

Обман третій. В анотації і в передмові редактора Л. В. Скворцов пише, що пропонована ним книга віддзеркалює сучасні норми російської літературної мови, сучасне слововживання, сучасні граматичні та орфоепічні норми. Це неправда. Словник – чудовий для свого часу – писався С. В. Ожеговым в 40-х роках XX століття (перше видання вийшло в 1949 р.); він відображає мовну норму того часу. Л. В. Скворцов лінгвіст і не може не знати, що мовна норма – категорія історична і що за минулі 50 років вона змінювалась і продовжує змінюватися і варіюватися, особливо у зв’язку з подіями в суспільстві історичними змінами. Згадаймо, що писав про це сам С. В. Ожегов: “Кожен новий етап життя накладав свій відбиток на словниковий склад мови. З кожним новим етапом розвитку з’являлися нові слова і вирази, змінювалися значення, випадали із словникового складу застарілі слова. Отже, на кожному новому етапі розвитку суспільному житті відбувалися зміни у співвідношенні лексичних елементів, нарождались нові риси лексичної системи». (С. В. Ожегов. Про трьох типах тлумачних словників сучасної російської мови. Лексикологія. Лексикографія. Культура мовлення. М. 1974, с. 168.) Як же можна в 2003 році пропонувати читачеві (в більшості своїй лінгвістично малоосведомленному і повністю доверяющему імені С. В. Ожегова) довідкове нормативне видання п’ятдесятирічної давності і видавати його за книгу, яка відображатиме «сучасний стан російської літературної мови і лінгвістичної науки» (див. анотацію на звороті титулу книги)? Л. В. Скворцов пише, що пропоноване їм видання відображає сучасний стан лінгвістичної науки. Це невірно – 50 років ця наука не стояла на місці. Хіба Л. В. Скворцов не розуміє, що такими своїми твердженнями він дискредитує ім’я С. В. Ожегова: далеко не кожен читач розбирається в тому, що було нормою 50 років тому і що зараз перестала нею бути; він скаже: «У виданні 2003 р. Ожегов дає дивні рекомендації, забуває про багатьох нових словах і значеннях, ігнорує активну нову фразеологію».

Обман четвертий. Л. В. Скворцов пише, що він вніс в канонічний текст словника «мінімальну кон’юнктурну правку». Подивимося, що ж це за редагування і наскільки вона кваліфікована і послідовна.

Навіть побіжне ознайомлення з текстом «24-го видання» показує, що зроблена редактором кон’юнктурна правка проведена досить недбало. Так, змінені тлумачення деяких слів, що відносяться, наприклад, до сфери політики, державно-адміністративного устрою, до назв народів, але без уваги залишилися такі високочастотні у вживанні слова, як правий (в значенні політичного спрямування), плюралізм, рада, мер, префект, префектура, світової (мировий суд), росіянин (останнє слово тлумачиться як синонім до слова » русский з позначкою «старе», т. тобто абсолютно ігнорується сучасне значення – «особа, що належить до населення Російської Федерації») і багато інших.

Без уваги залишено іменування реалій, застарілих для радянської дійсності, але вельми актуальні в наші дні: гімназист, ліцей, магістр; отаман, осавул, ротмістр і інші козачі чини; бойовик; всі ці і багато інші подібні іменування залишилися віднесеними до царських часів або до зарубіжної дійсності.

Цілі групи слів, активно функціонують у сучасній мові, в тому числі що належать до сфери релігії, зберегли посліду «застаріле» (див. наприклад, статті богомолець, братство (релігійне об’єднання), червона гірка, розстрига). Збережено у багатьох випадках ілюстративні мовлення, належали риторики тієї епохи, але недоречні у сучасному словнику (напр. високотоварне колгоспне виробництво, Радянський Союз – глашатай світу, радянська мічурінська агробиология, мічурінська генетика і под.). Збережені неточності, а іноді й помилки в термінах, що належать до сфер науки, техніки, мистецтва, медицини, які вже були усунені у 9-му виданні. І подібні зауваження можна продовжувати і продовжувати.

Як бачимо, правка редактора непослідовна, небрежна, часто випадковою. Він обіцяє, що буде «працювати над словником» в тому ж дусі. Дуже шкода: це небезпечно. Залишається тільки сподіватися, що більш відповідальні видавництва зрозуміють, що за «працю» їм пропонується під ім’ям С. В. Ожегова.

Словник С. В. Ожегова, а також продовжує його словник двох авторів (С. В. Ожегов і Н.Ю. Шведова. «Тлумачний словник російської мови», видання 1-4, 1992-2002), що виходить під грифом Російської академії наук, завдяки сорокарічного ретельному праці академіка РАН Н.Ю. Шведової став настільною книгою тисяч і тисяч читачів у нас і за кордоном.

Навіщо ж знадобилося видавати спотворений текст останнього прижиттєвого видання словника С. В. Ожегова? Нічого, крім шкоди, це видання не принесе, більше того, довільним і неохайним втручанням в авторський текст воно компрометує ім’я чудового російського лексикографа, змушує дивуватися читача і викликає обурення наукової громадськості.

Е. ЧЕЛИШЕВ, академік РАН, заступник голови Ради з русскомуязыку при уряді РФ,

Ю. КАРАУЛІВ, член-кореспондент РАН, директор Центру російської мови Московського лінгвістичного університету,

Ст. КОСТОМАРОВ, академік РАО, президент Міжнародної асоціації викладачів російської мови і літератури, президент Держінститут російської мови ?їм. А. С. Пушкіна,

Я. ЗАСУРСЬКИЙ, декан факультету журналістики МДУ їм. М. В. Ломоносова??

© «Літературна газета», 2003

Короткий опис статті: словник російської мови Інтернет-магазин Ozon.ru пропонує купити книгу Словник російської мови з доставкою по пошті в будь-який регіон, дізнайтеся ціну на Словник російської мови та іншу литуратуру від С. В. Ожегов в оновленому каталозі 978-5-488-00919-6 словник російської мови, С. В. Ожегов, фото, опис, анонс, доставка, поштою, кур’єром, вартість, ціна, купити, замовити, вибір, відгуки, інтернет магазин

Джерело: Книга «Словник російської мови» С. В. Ожегов — купити книгу ISBN 978-5-488-00919-6 з доставкою поштою в інтернет-магазині Ozon.uk

Також ви можете прочитати