Колектив авторів. Словник синонімів української мови (стор 1), ModernLib.

08.07.2015

Словник синонімів російської мови

Словник синонімів російської мови

Під загальною ред. проф. Л. Р. Бабенко

Від редактора

Пропонований увазі широкого користувача «Словник синонімів російської мови» – неоціненне за важливістю видання, покликане сприяти розвитку їх мислення, писемного та усного мовлення, вмінню використовувати в ній всі лексичні багатства мови, точно, яскраво і образно висловлювати свої думки.

Цей Словник істотно відрізняється від раніше виданих словників синонімів, так як він відноситься до розряду словників нового типу, до таких словників, які стали активно розроблятися у кінці XX століття. Їх відмінність від традиційних тлумачних словників полягає в тому, що слова в них розташовуються не за алфавітом від Я. а подаються у складі груп, в які вони об’єднуються за змістом на основі загального виражається поняття. Наприклад, лексика кольору (блакитний. аметистовий ,кривавий ,жовтіти ,синіти ,почервоніння ,білизна та ін ), руху (біг ,політ ,йти ,повзти ,мчати та ін. ), спорідненості (мати ,брат ,онук ,бабусин ,сестринський ,татів та ін ). Такі групи називають по-різному: понятійні, смислові, семантичні, тематичні, ідеографічні. Відповідно цим позначенням та подібні словники іменують по-новому: семантичні словники, ідеографічні словники. Є і таке їх найменування: словники-тезауруси. Як бачимо, вони називаються різними авторами-укладачами таких словників поки по-різному через їх новизни, але суть у них загальна: у них словниковий склад розподіляється на основі смислової подібності слів. Після такого словесного розташування слід їх тлумачення. Можна говорити про те, що в традиційних тлумачних словниках логіка лексикографічного опису слова йде від форми до змісту. У семантичних (ідеографічних) словниках спостерігається протилежна логіка лексикографічного опису слова: від змісту до форми. Візьмемо, приміром, декілька слів з смислової групи «Погода»: спека ,заморозки ,посуха ,завірюха ,безвітряний ,дощовий. прояснюватися/прояснитися ,світлішати/прояснитися мн. ін. Як бачимо, в цій групі всі слова близькі за значенням: вони пов’язані з позначенням погоди і різних погодних явищ. При цьому вони розрізняються за формою і в одну смислову групу включаються слова, що відносяться до різних частин мови: іменники, прикметники, дієслова. Подібне розташування лексики в Словнику сприяє активному її освоєння, вивчення, допомагає розвитку і збагачення мови. Саме тому такі словники називають ще й словниками активного типу. Будучи словником активного типу, даний Словник дає уявлення про системної організації синонімів російської мови і націлений на їх функціонально-смислове вивчення, освоєння: від загального змісту до форми втілення в синоніми.

Словник призначений насамперед для тих, хто вивчає російську мову як рідну і іноземну – школярів, студентів, тому в нього включені основні синонімічні ряди, що складаються із слів літературної мови. Розмовно-знижена, жаргонная, бранная лексика не включена в Словник, а застарілі слова представлені у ньому мінімально. У Словнику дається загальне тлумачення для всього синонімічного ряду, кожне слово синонімічного ряду окремо не тлумачиться. Якщо читачів цікавить більш глибоке вивчення російської синонімії, можна звернутися до інших видань нашого авторського колективу: до Словником-тезаурусу синонімів російської мови (М. АСТ-ПРЕС, 2007), в якому весь корпус синонімії, включаючи нелитературную лексику, відображений в повному обсязі, а також до Великим тлумачним словником синонімів російської мови (М. АСТ-ПРЕС, 2008), де докладно тлумачиться і загальний сенс всього синонімічного ряду слів, і значення кожного слова цього ряду, зазначаються семантичні, стилістичні відмінності слів, наводяться співвідносні з ними антоніми, а також подібні за змістом фразеологізми.

Над підготовкою словникових статей працювали всі члени авторського колективу:

Бабенко Л. Р. – 1.5. 4.1.-4.3. Бабенко Л. Р. Казарін Ю. В. – 15.1.-15.3. Д’ячкова Н.А. – 1.7. 10.5. 14.9. Кусова М. Л. – 1.1. 1.8. 7.1.-7.2. 14.10. Плотнікова А. М. – 1.10. 2.1. 5.1.-5.2. 11.1.-11.3. 11.6.-11.7. Вороніна Т. М. – 6.1.-6.5. 10.1. 14.4. Дудорова М. В. – 1.6. 2.2.3. 2.2.5. 2.2.7.-2.2.11. 10.3. 12.2.-12.6. 14.8. Мухін М. Ю. – 9.1.-9.4. 10.6. 10.12. 10.13. Мухіна В. К. – 2.2.1. 2.2.2. 2.2.4. 2.2.6. 3.1.-3.2. 10.7. 10.9. 10.14. 12.1. 14.5. Слаутіна М. В. – 1.3.-1.4. 10.2. 10.4. 10.8. Гуляєва Р. Е. – 1.9. 1.11. 11.5. 12.7. Лещова А. Н. – 10.15. 11.4. Молчанова О. В. – 1.2. 8.1.-8.6. 10.10. 10.11, 11.8. 13.1–13.4. 14.1.-14.3. 14.6. 14.7.

У роботі також брали участь молоді вчені-лексикографы Р. Е. Гуляєва і А. Н. Лещова. Комп’ютерна робота зі словниковими даними здійснено в лабораторії комп’ютерної лексикографії доцентами М. Ю. Мухиным та М. В. Дудоровой; нею ж здійснена попередня верстка словника.

Ми впевнені, що цей Словник синонімів російської мови буде сприяти розвитку мовлення учнів, поглибить їх знання про російською мовою і російської культури, дозволить всім, користується словником висловлювати свої думки більш точно і виразно.

Авторський колектив буде вдячний усім, хто висловить побажання та зауваження за адресою: 620073, Єкатеринбург, пр. Леніна, 51, філологічний факультет, лабораторія комп’ютерної лексикографії (e-mail: cafruss@yandex.ru).

Про словника

Склад словника словника

Словник Словника становить лексика, виявлена зі складу представлених у ньому синонімічних рядів. Словник орієнтований насамперед на актуальну лексику сучасної російської мови. Враховуючи те, що користувачами цього словника є учні, автори-укладачі вважали за необхідне виключити із складу синонімічних рядів розмовно-знижену, жаргонную і лайливу лексику. Що стосується застарілої лексики, то в Словник вона увійшла частково: представлені тільки ті слова, які зберегли культурологічну значущість, активно вживалися в класичній літературі й продовжують використовуватися в експресивній функції художньої, публіцистичної мови. Так, із Словника були виключені такі застарілі слова, як тук (сало) ,зжити (випробувати) ,заушение (образа) ,уветливость (ласкавість) ,респект ,решпект (повага) та багато інших. У той же час залишені лукомор’я ,вуста ,лик ,чоло ,наїдки ,благоденство ,самовладдя. немилість та ін

Крім того, зі складу синонімічних рядів ми прибрали велику частину похідних від прикметників, прислівників та іменників на -ость ,-ок в ток. які відрізняються від виробляючих їхніх слів тільки граматичною семантикою. У Словнику залишені тільки ті синонімічні ряди, які відрізняються від виробляють за складом, мають додаткові семантичні відмінності, а також ті, що утворені від різних значень багатозначного слова. Наприклад, в смисловій групі 4.1.4.2. «Пристрасть» по цих підставах включені синонімічні ряди з домінантами ПРИСТРАСНІСТЬ, ПРИСТРАСНО:

ПРИСТРАСНІСТЬ, азарт, азартність, гарячність, запал, пристрасть, темперамент, темпераментність, разг. запал.

Пристрасна захопленість чим-небудь, що супроводжується сильним збудженням.

ПРИСТРАСТЬ, жар, вогонь, полум’я, запал, палкість, пристрасність, разг. гарячка.

Сильна захопленість чим-небудь, віддача всіх своїх душевних сил будь-якої справи, заняття і т. п.

ПРИСТРАСТЬ, любов.

Сильне почуття серцевої схильності, потягу до особи іншої статі, насилу керовану розумом.

прикметники

ПРИСТРАСНИЙ, палкий, гарячий, пекучий, палючий, вогневої, полум’яний, палкий.

Гостро і сильно сприймає і глибоко переживає все (про людину); характерний для такої людини (про розум, характер).

ПРИСТРАСНИЙ, запальний, гарячий, запальний, кипучий, вогневої, вогненний, темпераментний, що захоплюється.

Пристрасно захоплюється чим-небудь; що свідчить про сильному збудженні, викликаному захопленістю чим-небудь.

ПРИСТРАСНО, гаряче, гаряче, пекуче, спекотно, полум’яно, палко.

Захоплено, з пристрастю.

ПРИСТРАСНО, азартно, темпераментно.

З захопленням, натхненням.

В повному обсязі подібні словообразовательно-співвідносні синонімічні ряди містяться в Тезаурусі синонімів російської мови.

Таким чином, основу словника Словника складає насамперед нейтральна загальновживана лексика, поряд з якою представлена і стилістично-маркована і емоційно-експресивна. В цілому словник Словника становить близько 30 000 (29 914 слів).

Структура словника і словникової статті

Словник складається з двох частин: тлумачно-ідеографічної (семантико-класифікаційної), яка являє собою опис семантики синонімічних рядів, і алфавітного вказівника. Кожна частина структурована по-своєму.

частина Перша являє собою основу Словника. В ній всі синонімічні ряди розподілені за смисловим (идеографическим) групам, що мають свою рубрикацію, а основною одиницею опису є окремий синонімічний ряд, предметом опису – загальна, типова семантика синонімічного ряду.

У другій частині наводиться алфавітний список всіх описаних у тлумачно-ідеографічної частини синонімів із зазначенням номера групи в загальній рубрикації Словника. Ця частина полегшує пошук того синонімічного ряду близьких за змістом синонімічних рядів однієї смислової групи, в які входить те чи інше слово.

Наявність цих двох частин дозволить по-різному користуватися Словником та здійснювати пошук необхідного синонімічного ряду: від поняття сенсу – до пошуку синонімічного ряду слів, що виражає цей зміст (1 частина) або від окремого слова до пошуку синонімічного ряду, у який це слово входить поряд з іншими синонімами і висловлює подібне з ними значення (2 частина).

Словник побудований за понятійному принципом розташування синонімічних рядів. У першій частині словника всі 5010 синонімічних рядів слів розподілені з урахуванням виражається сенсу за семантичними групами різного обсягу. Ці групи організовані ієрархічно. Вершину класифікації, її основу становлять великі групи, які названі нами смисловими сферами (перший вищий рівень ієрархії). Всього виділено 15 таких об’ємних смислових сфер: «Нежива природа» (1), «Жива природа» (2), «Людина як жива істота» (3), «Емоції» (4), «Оцінка» (5), «Мова» (6), «Інтелект» (7), «Надприродне» (8), «Конкретна фізична діяльність» (9), «Соціальна діяльність» (10), «Соціальна сфера життя людини» (11), «Побут» (12), «Населений пункт» (13), «Сприйняття навколишнього світу» (14), «Універсальні уявлення, смисли і відносини» (15). Всередині цих смислових сфер – суперобъемных об’єднань синонімічних рядів – спочатку виділяються семантичні класи (2 рівень ієрархії), всередині них – смислові групи (3 рівень ієрархії) та смислові підгрупи (4 рівень ієрархії). Всього таким чином послідовно виявлено 84 класу, 255 груп і 185 підгруп.

Слід зазначити, що всі ці смислові об’єднання синонімічних рядів мають свої кількісні, структурні та змістові особливості. Так, найбільше синонімічних рядів в таких сферах, як «Емоції», «Мова», «Інтелект». Вони складають більше тридцяти відсотків від загального обсягу представлених у Словнику синонімічних рядів. В свою чергу дуже мало синонімічних рядів в таких сферах, як «Побут», «Населений пункт», «Кількість». Особливості структурної організації сфер виявляються у ступені і параметрах конкретизації виражається синонімами загального поняття, значення, які зумовлюють різну кількість в їх складі полів, груп, підгруп, що призводить до того, що смислові сфери по набору складових їх груп і підгруп синонімів не збігаються. З одного боку, є дуже прості смислові сфери в плані їх структурної організації, коли в їхньому складі є невелика кількість груп одного рівня ієрархії. Так, у сфері «Населений пункт» всього чотири змістових групи: 1. Тип населеного пункту; 2. Місце розташування населеного пункту; 3. Частина населеного пункту; 4. Людина за місцем проживання, по відношенню до населеного пункту. Дані групи з різним аспектам конкретизують поняття «Населений пункт». Як бачимо, ця сфера дуже просто організована в структурному відношенні (див. також сфери «Нежива природа», «Надприродне»). З іншого боку, є дуже складні в структурному відношенні сфери (див. «Жива природа», «Емоції», «Конкретна фізична діяльність», «Соціальна діяльність», «Соціальна сфера життя людини». «Сприйняття навколишнього світу», «Універсальні уявлення, смисли і відносини»). У подібних сферах зазвичай кілька смислових полів, груп і підгруп, що уточнюють один одного. Візьмемо, наприклад, сферу «Соціальна діяльність» (10), до складу якої входить 15 смислових полів: 10.1. Наука та освіта; 10.2. Релігія; 10.3. Мистецтво; 10.4. Економіка; 10.5. Право; 10.6. Військова служба; 10.7. Полювання і рибальство; 10.8. Сільське господарство; 10.9. Будівництво; 10.10 Медицина; 10.11. Сфера обслуговування; 10.12. Транспорт; 10.13. Техніка; 10.14. Спорт; 10.15. Розваги і відпочинок. Всі перераховані вище смислові поля в свою чергу мають у своєму складі смислові групи і підгрупи. Наприклад, у смисловому полі 10.10 «Медицина» виділено 11 груп (10.10.1. Процес хвороби; 10.10.2. Назва хвороби; 10.10.3. Характеристика хвороби та інфекції; 10.10.4. Симптоми хвороби; 10.10.5. Хворобливий стан, його причини та прояви; 10.10.6. Процес лікування; 10.10.7. Способи лікування, лікарські засоби і їх якості; 10.10.8. Пристосування і прилади; 10.10.9. Профілактичні дії; 10.10.10. Установи; 10.10.11. Осіб), багато з яких мають в своєму складі підгрупи. Наприклад, в останній групі 10.10.11. це підгрупи 10.10.11.1. Людина лікуючий; 10.10.11.2. Людина хворіє.

Як бачимо з вищенаведених прикладів, ієрархічність вищезазначених об’єднань синонімів різного рангу відображається у відповідній рубрикації. Так, спочатку виділяються смислові сфери на основі 15 базових категорій, які позначаються арабськими цифрами. Далі всередині сфер семантичні класи уточнюються введенням нових рубрик, покажчиками яких є другі додаткові цифри в рубрикації. Відповідно групи і підгрупи синонімів виділяються розширеннями в загальній рубрикації.

Всередині смислової групи синонімічні ряди слів розташовуються з урахуванням їх граматичної природи за частинами мови: спочатку наводяться імена іменники, потім прикметники, дієслова і прислівники.

Наведемо як приклад розташування синонімічних рядів слів у групі 4.1.13.1. Доброта:

іменники

БЕЗКОРИСЛИВІСТЬ, альтруїзм.

Турбота про благо інших, готовність жертвувати для інших своїми особистими інтересами.

БЛАГОДІЙНІСТЬ, філантропія.

Здатність піклуватися про кого-, що-небудь, надаючи матеріальну та іншу допомогу.

ГОСТИННІСТЬ, гостинність, привітність, гостинність.

Сердечне, ласкаве ставлення до людей, привітність, відкритість, готовність і вміння радо і щедро прийняти гостей, пригостити їх.

ДОБРОТА, добросердя, добросердечність, душевність, м’якість, мягкосердечность, м’якість, сердечність, книжн. добрість.

Душевну прихильність до людей, доброзичливість, чуйність, прагнення робити добро іншим.

ДОБРОДУШНІСТЬ, беззлобие, благодушність, незлобивость.

Якість, властивість людини, що полягає в мягкосердечии, доброті, відсутність злоби.

ДОБРОЗИЧЛИВЕЦЬ, благожелатель, застар. добродій.

Той, хто бажає добра іншим, виконаний розташування, участі.

ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ, доброзичливість, прихильність, доброжелательство, дружелюбність, застар. ,разг. доброхотство.

Якість людини, що полягає в м’якості, лагідності його характеру, беззлобии, щире бажання добра іншим.

ЧУЙНІСТЬ, душевність, сердечність, співчутливість, чуйність.

Здатність уважно, співчутливо ставитися до оточуючих, готовність прийти на допомогу.

МИЛІСТЬ, милість, ласку.

Терпиме і м’яке ставлення до кого-, чого-небудь, до чиїх-небудь недоліків, слабостей; великодушне, не надто суворе ставлення до проступку, винуватість кого-небудь.

ПОБЛАЖЛИВІСТЬ, лібералізм, ліберальність, м’якість, невимогливість, невимогливість, поблажливість, терпимість, книжн. толерантність.

Здатність м’яко і терпимо ставитися до промахів, помилок, слабостей, недоліків і т.п. інших.

прикметники

БЕЗКОРИСЛИВИЙ, платонічний, альтруїстичний, альтруїстичний.

Заснований на альтруїзм, безкорисливість.

ПРИХИЛЬНИЙ, застар. благорасположенный, застар. милостивий.

Відноситься до кого-небудь з симпатією, участю, поблажливістю; виражає ці почуття; сповнений благожелательства.

БЛАГОДІЙНИЙ, філантропічний.

що Ставить своєю метою надання матеріальної та іншої допомоги нужденним.

ГОСТИННИЙ, привітний, хлібосольний.

Любить приймати гостей; характеризується сердечним, ласкавим ставлення до людей, привітністю.

ДОБРОДУШНИЙ, беззлобний, м’якосердий, незлобивий, книжн. незлобивий, благодушний.

Виконаний добродушності (про людину); який виражає його (про погляді, міміці, жесті і тощо).

ДОБРОЗИЧЛИВИЙ, доброзичливий, благорасположенный, прихильний, доброзичливий, дружній, приязний, розташований, співчутливий, застар. приязний, застар.. разг. доброхотный.

Бажає добра іншим, сповнений розташування, участі.

ДОБРИЙ, добросердний, дружній, душевний, м’якосердий, чуйний, щирий, теплий, застар. милостивий, застар. приязний.

Сповнений доброти, зухвалий і виражає це почуття.

ЧУЙНИЙ, щирий, сердечний, співчутливий, чуйний.

Виявляє увагу, співчуття до оточуючих, готовий прийти на допомогу.

ПОБЛАЖЛИВИЙ, ліберальний, м’який, невзыскательный, невимогливий, терпимий, книжн. толерантний.

М’яко і терпимо ставиться до промахів, помилок, слабостей, недоліків і т. п. інших.

ЗАДОБРЮВАТИ/ЗАДОБРИТИ кого-що чим. разг. підмаслювати/підмаслити кого чим. разг. задобрювати/задобрити кого чим.

Подарунками, послугами, попереджувальним ставленням і т. п. розташовувати/розташувати до себе кого-небудь, зробити позитивним, добрим, поблажливим.

ПОМ’ЯКШУВАТИСЯ/ПОМ’ЯКШИТЬСЯ, відтавати/відтанути, умилостивляться/умилостивиться, застар. ,сов. умилосердиться, разг.. відходити/відійти, разг.. сов. разжалобиться.

Ставати/стати більш доброзичливим, менш сухим, замкнутим, суворим, суворим і т.п.

ДОБРОЗИЧЛИВО, доброзичливо, приязно, дружньо, дружньо, застар. приязно.

З почуттям прихильності, симпатії до інших.

Слід зазначити, що в кожній смисловій групі синонімів є свої особливості набору синонімів різних частин мови. Є групи, що складаються тільки із слів однієї частини мови. Наприклад, група 2.1.1. «Сукупність рослин» складається тільки із синонімів-іменників:

іменники

ЗАРОСТІ, глухомань, гуща, нетрі, пуща, хаща, разг. глухомань,разг. гущина, разг. чащоба.

Частина лісу, саду, густо заросла деревами, кущами, травою і тому важкопрохідні.

РОСЛИННІСТЬ, зелень, книжн. флора.

Сукупність рослин, територіальний розподіл яких підпорядковується кліматичних умов; рослинний покрив Землі.

ТРАВА, уменьш.-пестощів. травушка, трад.-поет. мурава, трад.-поет. ,уменьш.-пестощів. муравушка, застар. былье.

Зелений покрив землі з невисоких рослин з м’якими і тонкими зеленими стеблами.

У Словник включені насамперед синонімічні ряди, що складаються з вищеназваних частин мови. У той же час у ньому мінімально подані синонімічні ряди, що складаються з службових частин мови (прийменники, сполучники, частки), які у структурі словникової статті слідують за полнознаменательными словами. Наприклад, у групі 15.3.10. «Відповідність» – це такі синонімічні ряди:

ВІДПОВІДНОчому. відповідно з чим. згідночому. згідночому .

В залежності від чого-небудь, висловлюючи узгодженість, рівність у якому-небудь відношенні.

У деяких (дуже рідкісних) випадках синонімічні ряди можуть складатися тільки із службових слів, при цьому можуть бути і такі, до складу яких можуть включатися слова-синоніми різних частин мови, як, наприклад, у групі синонімів 15.3.1. «Тимчасова обумовленість»:

ІНОДІ, часом, час від часу, від часу до часу, від випадку до випадку, за часами, часом, деколи, при нагоді, епізодично, разг. інший раз, разг. не-коли, разг. кой-коли, разг. інший раз, розм. ні-ні та в.

У невизначений час, в деяких випадках, нерегулярно.

КОЛИ, поки, застар. доки, застар. аж поки, разг. поки, разг. покоління, разг. поколь, разг. доки, разг. покудова.

У будь-який час, обмежений часом одночасного з ним дії або стану.

ПОТІМ, в подальшому, слідом за тим, далі, далі, потім, пізніше, пізніше, по закінченні часу, після, після того, після цього, з роками, з плином часу, слідом, з часом, через деякий час, через деякий час, трад.-поет. довго чи коротко, разг. а там, разг. трохи згодом, разг. трохи згодом, разг. там.

Через деякий час.

раніше, раніше.

У минулому, в колишнє час, до цього часу.

ПЕРЕД . перш кого-чого. раніше кого-чого.

За якийсь час до чого-небудь.

ПЕРШ НІЖ, до тих пір поки, до тих пір поки не, до того як.

За якийсь час перед чим-небудь, що є наслідком чого-небудь.

ПОТІМ, потім, згодом, через, по закінченні пізніше, пізніше, пізніше, після кого-чого. після всього, книжн. постфактум.

По закінченні вчиненні, закінчення чого-небудь; по зникнення, догляді кого-небудь; слідуючи за якими-небудь подіями, явищами, діями.

Ще один рідкісний випадок – це синонімічні ряди, що складаються з різного роду стійких сполучень, які ми умовно позначали «мовні формули», враховуючи, що вони вживаються переважно в усному мовленні. Наприклад, у групі 15.2.13.3. «Згода» це наступні синонімічні ряди слів:

СПРАВДІ, справді, справді, згоден, так воно і є, застар. справді, високий. справді разг. ваша правда, разг. справді разг. справді разг. і то сказати, разг. нічого сказати, разг. нічого не скажеш, разг. правда, разг. точно, разг. що вірно, то вірно, разг. що й казати, разг. що правда, то правда.

Виражає істинність того, що відбувається; в дійсності, насправді.

ЗГОДЕН, хай буде по-вашому, хай буде по-твоєму, готовий, домовилися, куди не йшло, нехай буде так, так тому і бути, разг. так і бути, високий. хай буде так, застар. быть по сему, застар. бути так, разг. зволь, разг. вибачайте, разг. гаразд разг. по руках, разг. будь ласка, разг. ну що ж.

Висловлює солідарність з ким-небудь, хто висловлює якусь думку.

Всередині граматичних угруповань синонімічні ряди розташовуються за алфавітом, за заголовному слову, яке прийнято називати домінантою синонімічного ряду. Це слово являє собою заголовну одиницю словникової статті, воно починає синонімічний ряд і наводиться жирним шрифтом. В якості домінанти обирається головним чином найбільш уживане, стилістично нейтральне слово. У синонімічних рядах, що складаються переважно з стилістично маркованих та емоційно забарвлених слів, при виборі домінанти враховується семантичний чинник. В таких рядах домінантою є слово з більш загальними для ряду значенням. Наприклад, наступний синонімічний ряд складається повністю з стилістично маркованих слів:

разг. КОСМИ, разг. кудли, разг. патли, разг. пасма, розм. ,неодобр. патла і разг. ,неодобр. патли.

Пасма поплутаних, скуйовдженого волосся людини або густою кошлатою шерсті тварини.

Іменники та прикметники наводяться у називному відмінку, дієслова – в инфинитиве.

Слова, що входять в синонімічний ряд, даються за алфавітом з урахуванням наявності або відсутності послід.

В Словнику прийнятий наступний порядок розташування синонімів всередині синонімічного ряду слів: нейтральне слово, високе, книжкове, спеціальне, традиційно-поетичне, застаріле, розмовне, Наприклад:

ГОЛОВА, уменьш.-пестощів. головка, високий. розділ, трад.-поет. ,ласк. голівонька, застар. головизна, разг. ,шутл. ,ласк. гарбузик,разг. череп.

Верхня частина тіла людини або передня частина тіла тварини, що складається з черепної коробки і обличчя (або морди).

Поноси в Словнику не виконують заборонну функцію, вони вводяться, щоб показати особливості вживання слів-синонімів у різних сферах мовлення, їх отнесенность до того чи іншого пласту лексики.

Стильові й емоційно-експресивні поноси ставляться перед словом-синонімом. Наводяться стали традиційними в лексикографії два типи стилістичної характеристики слова: емоційно-експресивна та функціонально-стилістична – і, відповідно, традиційна система послід.

В Словнику використовуються традиційні для лексикографії функціонально-стилістичні поноси:високий. ,книжн.. трад.-поет. ,застар. спец. ,разг.. Дані поноси несуть інформацію про обмеження сфери та середовища функціонування синонімів.

Послідувисокий. використовується для слів високого стилю, употребляющихся переважно в поетичній, ораторській та іншої урочисто-піднесеної мови. Наприклад:

ОРАТОР, високий. розвою, високий. трибун, книжн. Демосфен, книжн. златоуст, книжн. Цицерон.

Той, хто володіє даром красномовства.

Послідукнижн. ставиться у слів, що не мають широкого поширення і властивих переважно писемного мовлення, особливо науковій та публіцистичній. Наприклад:

ПИХАТИЙ, високопарний, пишний, кострубатий, книжн. риторичне, книжн. риторичне, застар. велеречивый, разг. тріскучий, разг. галасливий.

Позбавлений простоти, витіюватий, надмірно урочистий, зарозумілий (про складі, стилі, мовлення тощо).

Послідутрад.-поет. відзначає слова, традиційно вживаються у поезії. Наприклад:

РУКА, кисть, п’ясток, трад.-поет. десниця, трад.-поет. длань, трад.-поет. шуйца, разг. ,шутл. клешня, разг. ,шутл. краб, разг. лапа.

Частина тіла людини від плеча до кінчиків пальців, призначена для виконання складних рухів різної цілеспрямованості (обслуговування фізіологічних потреб, виробництво матеріальних благ, художніх цінностей тощо), на які здатне лише істота, що володіє вищими психічними функціями.

Послідуспец. використовується для слів, употребляющихся в певній галузі науки, техніки, мистецтва і т. д. Наприклад:

НЕЦЕНЗУРНИЙ, спец. ненормативні, спец. обсценний, спец. табуированный, разг. матірний, разг. матерщинный, разг. нецензурний.

Заборонений до вимови в громадському місці або до опублікування в будь-якому вигляді по культурних, етичних та ін. міркувань (про словах, виразах або висловлювання, тексту, містить такі слова); вкрай непристойний, абсолютно неприпустимий в літературній мові.

Послідуразг. використовується для слів, переважно употребляющихся як засіб живого невимушеного спілкування. Наприклад:

разг. БАЗІКА, шутл. лепетун, разг. балабол, разг. балаболка, разг. балалайка, разг. бовтанка, разг. говорун, разг. сорока, разг. стрекотун, разг. таратора, разг. тараторка, разг. тріскун, разг. тріскачка.

Той, хто багато і швидко говорить, часто беззмістовно.

Позначкою застар. супроводжуються слова, що вже вийшли з активного вживання, а також слова застарівають. Наприклад:

Короткий опис статті: словник синонімів

Джерело: Колектив авторів. Словник синонімів української мови (стор 1) — ModernLib.Uk

Також ви можете прочитати