Лексика англійської мови ‹ Науки ‹ engblog.ru

20.02.2017

Лексика англійської мови

Щоб не пропустити нові корисні матеріали, підпишіться на оновлення сайту

Основою будь-якої мови є слово. Англійська мова, зрозуміло, не є винятком. У слові укладена якась сила, пізнавши яку можна домогтися практично все, адже на початку всіх початків було саме слово. Вивченням цієї складної одиниці мови займається наука лексикологія. якою на нашому сайті присвячений окремий розділ.

Загальна структура лексики англійської мови

Вивчення словникового запасу англійської мови може вестися за різними напрямками. Всю лексику англійської мови можна класифікувати за наступними критеріями:

  1. З точки зору структурного складу
  2. З точки зору стилістики
  3. За подібністю значень
  4. За подібністю форми

З погляду структурної класифікації слова ділять на прості (black – чорний, lamp — лампа), які є базою для утворення нових слів; похідні (useless — даремний), які мають у своєму складі афікси; і складні слова. Складними називаються слова, які у своєму складі мають дві і більш основи (home-made – домашнього приготування), що є їх головною відмінністю від словосполучень.

Стилістична класифікація ділить лексику англійської мови з точки зору емоційної забарвленості та області застосування даної лексики. Розрізняють літературну, офіційну, сучасну лексику і т. д.

У класифікації лексики англійської мови за подібністю значень розрізняють синоніми, антоніми та евфемізми. Синоніми — це слова схожі за значенням: (jail – prison – в’язниця, screenwriter – scenarist — сценарист). Антоніми – слова протилежні за значенням (light – світлий – dark – темний; to freeze – замерзати – to melt — танути). Евфемізми – це слова, які вживаються не в прямому, а в переносному значенні, тобто грубі або непристойні слова замінюються більш коректними (to die – to join the silent majority — померти).

Лексика англійської мови з точки зору класифікації за подібністю форми ділиться на омоніми – слова схожі за написанням, але різні за значенням (club – кийок, club — клуб), і паронимы, тобто слова схожі, але не однакові за формою (lay – класти, lie — лежати).

Англійську мову як складний організм може бути розглянутий з різних точок зору, а слово як основна одиниця потребує глибокого вивчення.

Короткий опис статті: антоніми в англійській мові Основою будь-якої мови є слово. Англійська мова, зрозуміло, не є винятком. У слові укладена якась сила, пізнавши яку можна домогтися практично все, адже на початку всіх початків було саме слово. Вивченням цієї складної одиниці …

Джерело: Лексика англійської мови ‹ Науки ‹ engblog.ru

Також ви можете прочитати