ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ РЕФЕРУВАННЯ, Програма та методичні вказівки з психології

20.02.2017

Програма та методичні вказівки з психології для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання)

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ РЕФЕРУВАННЯ

основні навчальні посібники

Абрамова Р. С. Юдчиц Ю. А. Психологія в медицині. Навчальний посібник. М. Кафедра-М, 1998.

Андрєєва Р. М. Соціальна психологія. М. 1994.

Бодалев А. А. Сприйняття і розуміння людини людиною. М. 1982.

Сельє Р. Стрес без дистресу. М. 1979.

Слободчиков в. І. Ісаєв Е. В. Психологія людини. Введення в психологію суб’єктивності. Навчальний посібник для вузів. М. 1995.

Горянина Ст. А. Масалков В. К. Перетворення життєвих ситуацій: Сучасні психосоціальні технології. М. 1999.

Леонтьєв А. Н. Лурія А. Р. Смирнов А. А. Про діагностичних методах психологічного дослідження школярів. М. 1981.

Фрейд З. Психологія несвідомого: зб. творів / упоряд. М. Р. Ярошевський. М. 1989.

Фромм Е. Мати чи бути. М.,1990.

Харріс Томас А. Я про’кей, ти про’кей: Красноярськ, 1993.

40. Юнг К. Р. Аналітична психологія: Пров. з англ. СПб. МЦНКиТ»Кентавр», 1994.- 136 с.

ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

У повсякденній діяльності медичний працівник стикається з безліччю фактів, в яких він повинен розібратися, оцінити їх, зробити практичні професійні висновки. Це і відмінності характерів, які проявляються в повсякденному поведінці людей, і неоднакове увагу до проблем здоров’я, відсутність або надлишок переживань з цього приводу і багато іншого. Уміння виділити істотні факти, зрозуміти їх природу і закономірності розвитку потребує не тільки простого узагальнення професійного досвіду, але і знайомство з методами наукового психологічного аналізу навколишнього світу, людей, їх персональних особливостей і взаємин з іншими людьми. Оволодіння цими методами і покликаний сприяти курс психології, зокрема проведення студентом психологічного дослідження.

Всяке дослідження, виконане в навчальних або професійних цілях включає в себе, по-перше, з’ясування проблеми (того, що нам неясно і що нас цікавить), по-друге, постановку мети даного конкретного дослідження, по-третє, вибір або розробку його методики, по-четверте, збір фактичного матеріалу з допомогою обраної методики, в-п’ятих, обробку матеріалу та його інтерпретацію (кількісну обробку та якісний аналіз даних) і, нарешті, формулювання висновків теоретичного і практичного характеру.

У подібних навчально-пошукових або професійних дослідженнях найчастіше використовуються такі психологічні методи: спостереження, експеримент, тестування, бесіди, анкетування, аналіз продуктів діяльності, соціометричний метод та інші методи. Саме ці методи, а найкраще сукупність цих методів. і повинен застосувати студент при виконанні навчально-дослідної частини контрольної роботи. Коротко суть цих методів, а також елементи найпростішої математичної обробки даних, отриманих у результаті дослідження.

Короткий опис статті: психологічний словник петровського Тип: Загальні методичні вказівки; Розмір: 1.01 Mb.; Програма та методичні вказівки з психології для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) документи реферати твори гдз

Джерело: ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ РЕФЕРУВАННЯ — Програма та методичні вказівки з психології для студентів фармацевтичного факультету…

Також ви можете прочитати