Мещеряков Б., Зінченко Ст. Великий психологічний словник, електронна

27.07.2015

Інші
Персоналії

Авдєєва Н. Н. Анцыферова Л. В. Арсеньєв А. С. Асєєв В. Р. Асмолов А. Р. Ахутина Т. В. Басіна Е. З. Барабанщиків Ст. А. Бардін К. В. Борисова Е. М. Бугрименко Е. А. Веклерова Х. М. Величковський Б. М. Вилюнас В. К. Володін А. А. Вучетич Р. Р. Гаврилова Т. П. Галигузова Л. Н. Гатіна С. В. Глозман Ж. М. Говоркова А. Ф. Годовікова Д. Б. Гордєєва Н. Д. Гордон В. М. Гуревич К. М. Гурова Л. Л. Гуружапов Ст. А. Гущин Ю. В. Давидов Ст. Ст. Дергачова О. Е. Дилигенский Р. Р. Дмитрієва М. А. Додонов Б. В. Дружинін Ст. Н. Дубровіна В. В. Дубровинская Н. Ст. Дяченко О. М. Єгорова М. С. Еникеев Б. Н. Єніколопов С. Н. Єрмолаєва-Томіна Л. Б. Ждан А. Н. Жинкин Н. В. Заваденко Н. Н. Забродін Ю. М. Завалішина Д. Н. Задорожнюк В. Е. Зараковский Р. М. Зимова І. А. Зінченко В. П. Зінченко Т. П. Зиков С. А. Ізмайлов Ч. А. Ільїна Р. Н. Ільясов І. В. Исенина Е. І. Каганов Ю. Т. Калита Н. Р. Капіца М. С. Каримский А. М. Катаєва А. А. Клімов Е. А. Конопкин О. А. Корнєєв А. А. Корсакова Н. К. Кринчик Е. П. В. М. Кроль Кузнєцова А. С. Кудрявцев В. Т. Лебединський Ст. Ст. Лейтес Н. С. Леонова А. Б. Леонтьєв А. А. Леонтьєв Д. А. А. Логвиненко Д. Лубовський В. І. Маркова А. К. Марютина Т. М. Матюшкін А. М. Мєшкова Т. А. Мещеряков А. Б. Мещеряков Б. Р. Мещерякова І. А. Мещерякова С. Ю. Мікадзе Ю. В. Михайлов Ф. Т. Міхалевська М. Б. Мозкової Ст. Д. Моргунов Е. Б. Морозів А. С. Муніпов В. М. Мухіна В.с. Мучник І. Б. Назаров А. В. Нємов Р. С. Миколаєва Ст. Ст. Микільська О. С. Новосьолова С. Л. Обухова Л. Ф. Орлов А. Б. Оспенникова А. А. Петренко В. Ф. Петровська Л. А. Петровський А. В. Поддьяков А. Н. Поддьяков М. Н. Подільський А. М. Поліванова К. Н. Поляків Ю. Ф. Парафіян А. М. Потапова А. Я. Бульбашок А. А. Равич-Щербо В. В. Ратанова Т. А. Різдвяна В. І. Розанова Т. В. Романенко В. М. Россохин А. В. Рояк А. А. Рубців Ст. Ст. Рузская А. Р. Русалов В. М. Сабурова Р. Р. Салміна Н. Р. Самойлов К. В. Самохвалова В. І. Семенов Ст. Ст. Сергієнко С. К. Симонов П. В. Скотникова В. Р. Смирнова Е. О. Соколов Е. Н. Соколова О. Е. Соколова О. Т. Співаковська А. С. Столін Ст. Ст. Стрільців Ю. К. Суворова Ст. Ст. Тализіна Н. Ф. Товстих А. В. Толстих Н. Н. Ушакова Т. Н. Фарбер Д. А. Фельдштейн Д. І. Філіппова Е. В. Флоренська Т. А. Фрідман Л. М. Хомская Е. Д. Цвєткова Л. С. Чигир Ст. Н. Чуприкова Н. В. Шапіро А. З. Шевельов І. А. Шестопал Е. Б. Шехтер М. С. Шмельов А. Р. Шумиліна Н. В. Щебланова Е. І. Юркевич В. С. Якиманская В. С. Ярошевський М. Р.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА СПИСКУ СИМВОЛІЧНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

А — ангстрем (десята частина нанометра; див. нм)

англ. — англійська

ч. — годину

енц. — енциклопедичний

° C градуси за шкалою Цельсія

°, кут. град. — кутові градуси (напр. 5°; 30 угл. град.)

‘, ку. мін. — кутові хвилини (напр. 5 ‘ ; 30 угл. мін.)

% — відсотки

/ — символ математичної операції ділення (відносини)

Шрифтові позначення

Курсивом виділялися слова і словосполучення (при першому їх появі в даній статті), які є заголовками інших словникових статей.

Крім того, курсивом виділялися іноземні слова в етимологічних поясненнях до термінів, а також літерні позначення звуків (фонем) і приклади вербального матеріалу (напр. приказки, вербальні помилки і т. д.).

Жирний шрифт використовувався тільки для смислового виділення, тобто для виділення ключових слів в статті.

Ваш коментар про книги

Короткий опис статті: словник Мещеряков Б., Зінченко Ст. Великий психологічний словник — електронна бібліотека психології Мещеряков Зінченко Великий психологічний словник електронна бібліотека психології

Джерело: Мещеряков Б., Зінченко Ст. Великий психологічний словник — електронна бібліотека психології

Також ви можете прочитати