Німецько-російський електротехнічний словник, Видавництво ABBYY

19.07.2015

Німецько-російський електротехнічний словник

Тверда обкладинка

Вага: 914 р.

Словник містить близько 50 000 термінів по всім розділам електротехніки. У додатку до словника дані таблиці десяткових приставок, вживаних в електротехніці одиниць вимірювання, умовних позначень режимів роботи електродвигунів, ступенів захисту електрообладнання та інші таблиці.

Від видавництва

Словник містить близько 50 000 термінів, що відносяться до теоретичних основ електротехніки, електричних машин та апаратів, електричних станцій і підстанцій різних типів, повітряних і кабельних лініях електропередачі та електричних мереж, техніки високих напруг, енергосистемам, ядерній енергетиці, електроприводам, електротехнічних матеріалів, застосування електроенергії у промисловості, на транспорті, в сільському господарстві, побуті та інших галузях народного господарства.

При відборі німецьких термінів використані різні джерела: енциклопедичні та інші довідники, словники, монографії, навчальні посібники, періодичні видання, каталоги, стандарти та інші нормативні матеріали ФРН, Австрії і Швейцарії. Російські еквіваленти німецьких термінів подано відповідно до встановленої стандартами або загальноприйнятою в науково-технічній літературі термінологією електротехніки. У кінці книги наведено

довідкові таблиці.

Основна робота по підготовці матеріалу до видання виконана П. К. Гороховим. Нова термінологія з електроприводів, а також невелика кількість термінів з інших розділів Словника представлені

Л. Е. Царфиным. Словник складений з урахуванням того, що їм буде користуватися широкий руг осіб, яким за родом їх діяльності доводиться читати і перекладати на російську мову науково-технічну літературу з електротехніки.

— наукові працівники, інженери, перекладачі, викладачі німецької мови в технічних вищих навчальних закладах відповідного профілю, студенти.

Про користуванню словником

Провідні німецькі терміни розташовані в Словнику в алфавітному порядку, причому букви а, о, 0, прирівнюються відповідно до а, о, u, ss.

До двох СИНОНИМИЧНЫМ німецьким термінам, розташованих поруч один з одним, дається один російський переклад, наприклад:

У деяких випадках короткий або рідше вживається синонимичный варіант німецького терміна перекладається і надсилається до повного або частіше употребляемому варіанту, наприклад:

Trager т носій заряду (див. тж Ladungstrager)

Німецькі абревіатури та інші скорочення поміщені в корпусі Словника, наприклад:

Tauiiberschlag T-Dose

ТВ ТІ

T-Blech Technologie

TD Teekanne

Скорочення надсилається до повного речі, якщо останній знаходиться в тій же букві алфавіту, що і скорочення:

В інших випадках дається розшифровка скорочення і його переклад:

Varistor т англ. [variable resistor] варистор

VDE [Verband Deutscher Elektrotechniker] Суспільство німецьких електротехніків

Скорочення, вживане в складі складного слова, як правило, розшифровуєтьсянапр. в акроніми)

UP-Harz п [ungesattigtes Polyester-] т. ненасыщенная поліефірна смола.

Для подачі складових термінів прийнята алфавітно-гніздова система. По цій системі терміни, що складаються з визначених слів і визначень, слід шукати за визначеними словами. Наприклад, термін sperrender Thyristor слід шукати в гнізді Thyristor.

В гнізді алфавітний порядок дотримується за визначеннями, які розташовуються після риски ( ), що замінює провідний термін. Складені терміни для зручності користування Словником поміщені із зворотним порядком слів. Після риски в цьому випадку ставиться кома. Наприклад в гнізді

—, dreipoliger.

— mit Schalthebel

складені терміни слід читати:

dreipoliger Trennschalter,

Trennschalter mit Schalthebel.

Стійкі поєднання, а також приклади, що ілюструють вживання слова, поміщаються в підбір до ведучого терміна і відділяються від переведення знаком квадрата (•). Ведучий термін у цьому випадку також замінюється рискою, наприклад:

• den—anlassen

Німецькі омоніми подаються як окремі провідні терміни і поділяються римськими цифрами, наприклад:

Teil II п деталь; частина

В перекладах синоніми відділяються комою, більш віддалені значення — крапкою з комою, різні значення — арабськими цифрами, наприклад:

Vernetzung 1. энсист об’єднання в мережу; освіта мережі 2..

утворення сітчастої структури, зшивання, зшивка

В Словнику використовуються лексикографічні прийоми для збільшення інформативності видання. Так, наприклад, посилання типу

Transformator. див. тж Transformatoren.

означають, що якщо в тексті зустрілося слово, що починається з Transformator. і його в Словнику немає, слід подивитися словотвір з Transformatoren.

Взаємозамінні частини синонімічних варіантів перекладу, як правило, поміщені в квадратні дужки, більш віддалені значення дано через союз або, наприклад:

Vergleichskreis т контур [ланцюг] порівняння

Переклад слід читати: контур порівняння, ланцюг порівняння.

Torschaltung / вентильна або ключова схема

Переклад слід читати:

1. вентильна схема 2. ключова схема.

Пояснення до російського перекладу укладені в круглі дужки і набрані курсивом, наприклад:

Transposition / транспозиція, схрещування (проводів)

Факультативна частина німецького чи російського терміна поміщена в круглі дужки, наприклад:

VieIpunkt(schweiO)maschine ;

Короткий опис статті: німецько російський словник, словники, енциклопедії, путівники, книги, сучасні словники, універсальні словники, спеціалізовані словники, англійські словники, французькі словники, німецькі словники, італійські словники

Джерело: Німецько-російський електротехнічний словник — Видавництво ABBYY Press

Також ви можете прочитати