• Німецький словник

  Німецько-російський і Російсько-німецький словник фразеологізмів

  28.07.2015

  Німецько-російський і Російсько-німецький словник фразеологізмів та сталих словосполучень Polyglossum

  Німецько-російський і Російсько-німецький словник фразеологізмів

  Німецько-російський і Російсько-німецький словник фразеологізмів

  формується замовлення

  Німецько-російський і Російсько-німецький словник фразеологізмів та сталих словосполучень Polyglossum

  ISBN: 5864554421 (5-86455-442-1)

  © Словникове видавництво ЕТС (Електронні і Традиційні Словники)

  © Автор: Шекасюк Борис Петрович. професор МДПУ

  Понад 140 300 пошукових термінів німецькою та російською мовами.

  Справжній електронний Німецько-російський і Російсько-німецький фразеологічний словник Polyglossum підготовлений на основі матеріалів словника «Німець-російський словник фразеологізмів та сталих словосполучень», планований до видання в поліграфічному виконанні.

  Цей Німецько — російсько — німецький фразеологічний словник в електронному вигляді Polyglossum дозволяє здійснити пошук понад 140 300 слів і виразів, а також їх перекладів німецькою та російською мовами.

  Цей словник рекомендується купувати разом з Німецько-російським і Російсько-німецькими словниками загальної та розмовної лексики (сленгу)

  Демонстраційні версії словників Polyglossum можна вільно вивантажити (завантажити) зі сторінки DOWNLOAD видавництва ЕТС (Електронні і Традиційні Словники).

  Німецько-російський словник фразеологізмів і стійких поєднань Словник призначається самому широкому колу осіб, що використовують німецьку мову в своїй практичній діяльності, але в першу чергу студентам і слухачам курсів, які вивчають німецьку мову, якою словник проілюструє широкі можливості практичного використання багатющого пласта сучасної німецької лексики.

  Цей словник покликаний вирішити кілька принципових завдань, що відрізняють його від Німецько-російської фразеологического словника словника К. Е. Биновича. Крім іншого це:

  • основний корпус словника складають одиниці, що мають високий рівень частотності вживання на сучасному етапі розвитку німецької мови;
  • словник містить вираження не тільки літературного і нейтрального стилів, але і архичастотные вирази, властиві сучасній німецькій розмовній мові, в тому числі і зниженого стильового регістру з можливим перекладом на українську мову у відповідному регістрі; такі вирази і словосполучення з міркувань ‘удаваної скромності’ вітчизняними укладачами словників практично не включалися до видання подібного типу;
  • словник містить певну кількість однослівних ідіоматичних утворень німецької мови, які з точки зору традиційної (за Ст.Ст. Виноградову) фразеоматики до таких не належать;
  • словнике представлено значну кількість паремиологических словосполучень, які, як правило, взагалі не фіксуються двомовними словниками;
  • у словник включено велику кількість прислів’їв та приказок, що часто зустрічаються в сучасній німецькій речепроизводстве та їх можливі російські аналоги або змістовні відповідності, довідкова література з стійким виразам цього типу в даний час практично відсутня;
  • більшість фразеологічних одиниць проілюстровано узуальными прикладами, взятими насамперед сучасної кіно — і телепродукції, Інтернет, а також з літератури і преси останніх десятиліть.

  Автор несе відповідальність за автентичність мовного матеріалу.

  Про автора:

  www.ets.ru/biogr-r.htm. Професійний перекладач художньої і науково-технічної літератури. Міжнародне визнання отримали його переклади класичної та сучасної драматургії, автор оригінальних творів для театру.

  См.тж. Про структуру словника, приклад статті, список джерел і передмову до словника «Німецько-російський словник фразеологізмів та сталих словосполучень». підготовленого до видання в поліграфічному вигляді [На першу сторінку ] [утримування замовлення («кошик покупця») ] [Зв’язок з видавництвом ]

  Для того, щоб бачити інформацію про способи отримання словників, дозвольте в барузере JavaScript (виконання сценаріїв)

  Короткий опис статті: німецький словник

  Джерело: Німецько-російський і Російсько-німецький словник фразеологізмів та сталих словосполучень Polyglossum

  Також ви можете прочитати