НІМЕЦЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК ПРИСЛІВЇВ І ПРИКАЗОК, Сайт Шептикина

05.07.2015

НІМЕЦЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК ПРИСЛІВ’ЇВ І ПРИКАЗОК

Електронний посібник «Німецько-російський словник прислів’їв і приказок» має своєю основною метою ознайомлення читачів, які вивчають німецьку мову, з найбільш цікавими і споживаними німецькими прислів’ями і приказками. Особам, які бажають активно оволодіти німецькою мовою, добре знання прислів’їв і приказок допоможе зробити свою мову образною і живий. Тому даний посібник призначається для найширшої аудиторії: школярів, студентів, слухачів гуртків іноземних курсів, а також усіх тих, хто вивчає німецьку мову самостійно.

Німецькі прислів’я розташовані в алфавітному порядку (артикль до уваги не приймається ) .

При роботі над посібником я прагнув, з одного боку, донести до російського читача образ німецьких прислів’їв, а з іншого — зіставити їх з російськими прислів’ями, які мають аналогічний або близький сенс.

У зв’язку з цим німецькі прислів’я та приказки часто перекладаються на російську мову, а потім наводиться схожа російська прислів’я або приказка. У тих випадках, коли німецька і російська прислів’я значно розходяться в образі, то перед російським прислів’ям ставиться посліду Ср. (Порівняй).

Наприклад: Kein Arzt ist besser denn drei. Краще жодного лікаря, ніж відразу три. Ср.: У семи няньок дитя без ока.

У тих випадках, коли еквівалентна російська прислів’я містить російські імена або реалії, переклад німецької прислів’я дається завжди: Eulen nach Athen tragen. Нести сов в Афіни. Ср.: Їхати в Тулу зі своїм самоваром.

Якщо розбіжності образності незначні, переклад опускається.

Наприклад: Alter ist kein werter Gast. Старість не радість.

Іноді до німецької прислів’я дається тільки її переклад. Це означає, що укладачеві або не вдалося підібрати спорідненої російської прислів’я, або ж він свідомо відмовився від російського прислів’я, архаїчною формою.

Наприклад: Mut lassen, alles lassen. Втратити мужність, значить втратити все.

Деякі прислів’я і приказки є кальками, що увійшли в багато мов. У цих випадках російське прислів’я наводиться як еквівалент німецької.

Наприклад: Schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Куй залізо, поки гаряче.

Частина прислів’їв і приказок супроводжується пометами: ирон. (іронічно), шутл. (жартівливо). Поноси ці ставляться там, де можливі непорозуміння в розумінні дійсного змісту прислів’я. Посліду простий. (просторіччя) ставиться при російських прислів’ях, якщо в останніх зустрічаються слова або форми слів, невживані в сучасному літературному російською мовою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

При складанні даного збірника були використані наступні видання:

 1. Tetzner F. Deutsches Sprichworterbuch. Leipzig.
 2. Graf А. Е. 6000 deutsche und russische Sprichworter. 3. Auflage, Halle, 1960.
 3. Duden K. Stilworterbuch der deutschen Sprache. Manheim, 1956.
 4. Masson M. Die Weisheit des Volkes. Einiges aus dem Sprichworterschatz der Deutschen, Russen, Franzosen u. a. St. Petersburg. 1868.
 5. «Повний німецько-російський словник», склали Макаров Н.Н. Энгельгарт А. Н. Шеерер В. О. С.-Петербург, 1913.
 6. Німецькі прислів’я та приказки. Укладач Ст. К. Шалагіна Видавництво Інституту міжнародних відносин, М.,1962
 7. «Німецько-російський фразеологічний словник», укладач К. Е. Бинович. М. Державне видавництво іноземних і національних словників, 1956
 8. «Німецько-російський словник» під редакцією Ст.В, Рудаша. 3-е видання. М. Державне видавництво іноземних і національних словників, 1947.
 9. «Німецько-російський словник» під редакцією А. А. Лепинга і Н.П. Страховий. М. Державне видавництво іноземних і національних словників, 1958.
 10. Гольшух В. Прислів’я, приказки та вислови або народна мудрість на трьох мовах: російською, французькою та німецькою. Казань, 1887.
 11. «Прислів’я російського народу», укладач Ст. І, Даль. М. Гослитиздата, 1957.
 12. Едличко М. І. та Рубінштейн А. І Збірник фразеологічних виразів в німецькій мові. М. Учпедгиз 1953.
 13. Жигулев А. М. Російські народні прислів’я та приказки, М. изд-во «Московський робочий», 1958,
 14. Колпакова Н.П. Вибрані прислів’я та приказки російського народу. М. Гослитиздата, 1957.
 15. Соболєв А. В. Народні прислів’я та приказки. М. изд-во «Московський робочий», 1956.

СЛОВНИК | АНОТАЦІЯ | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | ПРО АВТОРА Останні зміни сторінки: 02.02.2010 — 22:32:16

Короткий опис статті: німецько російський словник

Джерело: НІМЕЦЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК ПРИСЛІВ’ЇВ І ПРИКАЗОК — Сайт Шептикина Олександра

Також ви можете прочитати