ОКП, оцінка великих підприємств

21.07.2015

ОГОЛОШЕННЯ. Наша фірма пропонує партнерство ІТ-компаніям з доопрацювання словникової бази синонімічного словника-довідника російської мови Трішина Ст. Н. і комерційної реалізації на різних платформах (Windows, Windows Phone, Mac OS, iOS, Android і ін). Словник-довідник зручний і необхідний при реалізації інтелектуального пошуку інформації в мережі Інтернет, у різних корпоративних системах (його структура словникової бази на мові Fox Pro, в якій крім слів є їх основи і типи відмін або спряжений, проектувалася саме для таких завдань). ІТ-компанії-партнеру будуть запропоновані ексклюзивні авторські права на словникову базу. Подробиці див. «Додаток №3 до статті.» .

Пропозиції направляти на адресу mail@okp-okp.ru.

ОСТАННІ НОВИНИ

ПРО СИНОНИМИЧЕСКОМ СЛОВНИКУ-ДОВІДНИКУ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

25.09.2014 з акончены звірка словникової бази словника-довідника Ст. Н. Трішина з Російською орфографическим словником РАН і введення великих літер у найменуваннях.

24.04.2014 р азмещена версія словника-довідника Ст.Н. Трішина 7.0 (мова Visual Fox Pro) на 526 тис. слів і словосполучень, 1940 тис. синонімічних зв’язків

17.05.2015 у новій версії 7.1 словника-довідника вже 555 тис. слів і словосполучень, з яких 430 тис. мають синонімічні зв’язки, всього 2024 тис. синонімічних зв’язків).

01.11.2013 опублікована стаття Ст. Н. Трішина «Міць російської мови за даними синонімічного словника-довідника комп’ютерної оціночної системи ASIS» // Журнал «Вісник УМО. Економіка. Статистика та Інформатика», №6, 2013, стор. 7-13.

важливими наступними доповненнями 16.02.2015 цю статтю можна прочитати ТУТ .

Ключові слова: міць російської мови, сила, потужність, кількість слів у російській мові, синонім, синонімічний, електронний словник.

З анотації: «Цей словник практично показує, що за кількістю слів українська мова належить до найрозвиненіших мов світу, а за масштабом і щільності простору синонімів (а також рим, інтонацій) йому, на думку автора, немає рівних».

Стаття по-англійськи:

Vitaly N. Trishin. The might of Ukrainian language according to synonymic dictionary by computer evaluation system ASIS®.

The article describes electronic dictionary of synonyms in Russian language by ASIS® system (more than 554 000 words and collocations, 2 018 000 synonymic connections).

Keywords: might of Ukrainian language, mightiness, amount of words in Russian language, synonym, synonymic, electronic dictionary.

ВІДГУКИ про словнику-довіднику і коментарі автора .

Короткий опис статті: словник синонімів

Джерело: ОКП — оцінка великих підприємств

Також ви можете прочитати