Орфоепічний словник Російської мови

27.07.2015

До словника включені саме ті слова, які викликають труднощі при вимові і постановці наголосу. Ці труднощі багато в чому зумовлені еволюцією та розвитком мови, коли в результаті історичних змін слова побутують одночасно і в старому, і в новому варіанті. Сайт станемо вашим надійним помічником у роботі, бізнесі, навчанні, при підготовці до іспиту, доповіді, публічного виступу, розширить ваш кругозір, допоможе позбутися від мовних помилок і збагатить мова.

Людина від тварини відрізняє тим, що він володіє другої сигнальної системи, подразником якої є слово. Слово — це одиниця мови, звукове вираження поняття про предмет або явище. А мова, в свою чергу, є послідовністю символів мови, побудована за його законами. Мова може існувати і розвиватися незалежно від окремої людини, але частіше виявляється, що він помирає, якщо зникає народ, носій цієї мови. Ніхто точно не знає, скільки мов існує на земній кулі. Найчастіше називають цифру 3 тисячі, хоча вона дуже приблизна. Кожен з живих мов має однакові можливості для свого розвитку та вдосконалення, і ступінь розвитку тієї чи іншої мови залежить від історичних умов життя носіїв цієї мови.

Спочатку мови розвиваються в їх усно-розмовній формі, виникнення писемності і літератури викликає появу другої форми мовного існування і розвитку — книжно-літературної; взаємодія цих форм характеризує розвиток мов нового часу. Розвиток народності, а згодом нації посилює внутрішнє економічне та державне єдність, з’являється потреба в єдиному для всього суспільства мовою. Мова поступово виробляє все більш численні і загальні для всіх її носіїв правила, складається літературну мову, чого допомагає виникла писемність.

Науці поки не вдається досить строго сформулювати головні закономірності, управляючі внутрішнім розвитком ділянок і елементів мовної структури, але і зараз можна спостерігати деякі закономірності. Так, у всіх мовах діє закон абстрагування елементів мовної структури. На основі одних, більш конкретних, елементів структури розвиваються інші, все менш і менш конкретні. Ця закономірність дала сучасне складне членування мовної структури на лексику, словотвір і граматику.

Одночасно у всіх мовах діє й інший закон — диференціації та отчленения елементів мовної структури. Спочатку не було ні речення, ні дієслова, а було дифузне слово, що означало якість предмета, процес. Порівняно нещодавно в російській мові було неотчетливое протиставлення системи складносурядних речень системі складнопідрядних речень.

Культура мови — це володіння мовними нормами.

Норма — це сукупність найбільш стійких традиційних реалізацій елементів мовної структури, відібраних і закріплених суспільною мовною практикою. І чим більше число діалектів об’єднує літературна мова (а російська мова об’єднав величезну кількість діалектів), тим традиційніше і неподвижнее повинні бути його норми. Мова не може слідувати за змінами в розмовній мові того чи іншого діалекту.

Орфоепічний словник Російської мови.

Короткий опис статті: словник російської мови Орфоепічний словник Російської мови, Правильний наголос у словах, Словник онлайн

Джерело: Орфоепічний словник Російської мови

Також ви можете прочитати