«Орфографічні словники як засіб формування орфографічної грамотності учнів початкових класів.

05.07.2015

«Орфографічні словники як засіб формування орфографічної грамотності учнів початкових класів»

Управління освіти і науки адміністрації муніципального району

Олексіївка 2012 рік

Зміст:

стор

Інформація про досвід _____________________________________ 3 — 7

Технологія досвіду ___________________________________________ 7 — 14

Тема «Орфографічні словники як засіб формування орфографічної грамотності учнів початкових класів»

Інформація про досвід

Умови виникнення досвіду. З 1983 року я працюю МОУ ЗОШ №5 вчителем початкових класів 29 років. Це час роздумів, пошуків. І весь час я шукаю ту головну ідею, яка зробить мою працю результативним, цікавим, задовольняє запити моїх учнів і сучасного суспільства. Головною метою моєї праці є формування у школярів міцних орфографічних навичок – одне з першорядних завдань вивчення російської мови в школі, так як грамотне лист забезпечує точність вираження думок, взаєморозуміння людей в письмовому спілкуванні.

Найважливіша роль в реалізації цілей і завдань, що стоять перед школою, належить вивченню рідної мови, оскільки викладання вітчизняного мови становить предмет головний, центральний, що входить в усі інші предмети і збирає їх результати.

З практики навчання мені відомо, що орфографічна грамотність учнів не досягає досить високого рівня, про що свідчать результати підсумкових контрольних робіт з російської мови, що проводяться у 2 — 4 класах.

Тому я стала шукати причину такого явища низькою орфографічної грамотності, щоб прийняти дієві заходи по поліпшенню становища у цій складової частини навчання.

З досвіду роботи, я зрозуміла, що однією з причин недостатньо високої орфографічної грамотності молодших школярів є несформованість орфографічної зіркості, тобто невміння «бачити» орфограммы. Друга причина – це невміння застосовувати навіть відоме дитині орфографическое правило.

Щоб вирішувати орфографічні завдання, вміти позначати орфограммы необхідно розвинути в учня вміння бачити орфограммы. Вміння виявити орфограмму пов’язане з поняттям «орфографічна пильність».

Орфографічна пильність формується поступово, в процесі виконання різноманітних вправ.

Перш за все, на своїх уроках вчу дітей чути звуки, визначати їх кількість у словах, розрізняти голосні і приголосні, наголошені і ненаголошені. Постійно ставлю дітям питання: яку букву треба перевірити на листі і чому? Як ви це будете робити? У роботі використовую:

— орфографічні хвилинки,

— лист з проговариванием,

— орфографічні диктанти,

— показ орфограммы картками,

— орфограммы в прислів’ях, загадках,

— сигнальні картки,

Існують різні прийоми вивчення орфографії, і мною розроблені різноманітні методи формування орфографічної зіркості, але, на мою думку, недостатньо використовуються орфографічні словники в процесі навчання.

Актуальність досліду визначається недостатньою розробленістю питання використання орфографічних словників у процесі навчання рідної мови.

У процесі роботи я прийшла до висновку, що дитина, не розвинув орфографічну пильність в початкових класах. у середній ланці неминуче переходить в розряд невстигаючих з російської мови.

За даними обстежень, учні початкових класів самостійно виявляють орфограммы в тексті:

Короткий опис статті: орфографічний словник Документ — Умови виникнення досвіду. З 1983 року я працюю МОУ ЗОШ №5 вчителем початкових класів 29 років. Це час роздумів, пошуків. І весь час я шукаю ту головну ідею, яка зробить мою працю результативним, цікавим, задовольняє слів, учнів, словник, мови, словників,

Джерело: «Орфографічні словники як засіб формування орфографічної грамотності учнів початкових класів» — Документ

Також ви можете прочитати