Осетинський словник, Ирон дзырдуат, онлайн пошук

05.07.2015

Дигорско-російський словник. Укладач Таказов Ф. М. к. ф.н. Близько 30000 слів. р. Владикавказ, Видавництво «Аланія», 2003. – 734 с. (реально 23 111 статей)

Осетинсько-російський словник під редакцією А. М. Касаєва, Редактор видання Гурієв Т. А. Близько 28000 слів. 4-е видання. р. Владикавказ, Вид-во Північно-Осетинського інституту гуманітарних досліджень, 1993. – 384 с. (реально 23 014 статей)

Становив в. І. Абаєв. Редактор видання М. І. Ісаєв: Близько 25000 слів. Видання друге, виправлене і доповнене. р. Москва, Изд-во «Радянська енциклопедія», 1970. – 584 с. (реально 25 227 статті)

Використані матеріали з книг: Осетинські звичаї. Укладач Гастан Агнаев. Рецензенти Камал Ходів, Геор Чеджемты. – Владикавказ, «Урсдон», 1999 – 172 с.;

Ирон ?гъд?утт?. Чиныг сар?зта Агънаты Р?ст?н. Рецензентт? Ходи Камал ?м? Чеджемты Геор. – Дз?уджыхъ?у, «Урсдон», 1999 – 176 с.;

Етнографія і міфологія осетин. Короткий словник. Склали Дзадзиев А. Б. Дзуцев Х. В. Караєв С. М. – Владикавказ, 1994 – 284 с. ( 1 072 статті)

Фразеологічний словник осетинської мови. Склав Дзабиты З. Т. Редактор видання Дзіццойти Ю. А. 2-е доповнене видання. р. Цхінвал, Поліграфічне виробниче об’єднання РПО, 2003. – 448 с. (5 241 статя)

Осетинський орфографічний словник, близько 58 тисяч слів. Науково-популярне видання. Укладачі: Н. К. Багаєв, Х. А. Таказов. Видавництво «Аланія», – Владикавказ, 2002 р. — 688 с. (реально 49 770 статей)

Становив: Гацалова Л. Б. Книга видана в авторській редакції. Північно-Осетинський інститут гуманітарних і соціальних досліджень – Владикавказ: РІО СОИГСИ, 2007. — 140 с. (527 статей)

Короткий опис статті: англо-російський словник онлайн

Джерело: Осетинський словник — Ирон дзырдуат — онлайн пошук

Також ви можете прочитати