Передмова: Словник з філософії

10.07.2015

Словник з філософії
Передмова

Словник названий «новітнім» не тільки в зв’язку з відбитком в його змісті сучасних тенденцій розвитку філософії в контексті культури постмодерну, але і в силу тієї обставини, що багато проблем та напрямки розвитку філософської думки, що відносяться до класичного ареалу філософської проблематики, знаходять в словнику нове, семантично відповідне сучасної культурної парадигми і вільне від якої б то не було ідеологічної заангажованості, тлумачення. Дотримуючись вимога відтворення канону, словник, разом з тим, значно розширює проблемне поле свого змісту, включаючи в себе статті, присвячені як філософськи артикулируемым проблем суміжних з власне філософією дисциплін (культурології, антропології, соціології, психології і ін). так і тих феноменів філософської традиції, чий статус традиційно розглядався як ad marginem. Словник також вводить у філософський обіг багато до цього часу системно не котрі аналізувалися вектори розвитку філософії в контексті східнослов’янської культури (як в російській, так і в білоруській її проекціях). Орієнтуючись на авторський характер статей, наукові редактори, тим не менш, виходили з презумпції семантичної цілісності словника і єдності його концептуальних засад та стилістики. Склад словника словника відображає прагнення максимальної відповідності вимогам повноти і пропорційності. Обсяг же самих представлених у словнику статей пов’язаний зі специфікою сучасної транзитивної культурної ситуації і, в першу чергу, імперативом інтересів читача. Ряду інтелектуальних феноменів свідомо приділено більш пильну увагу. Це стосується, по-перше, статей, присвячених аналізу тенденцій і результатів новітніх напрямків сучасної філософії, які не були ще достатньо повно представлені і системно інтерпретовані в літературі, а наявні на сьогоднішній день філософські словники в силу природних причин не містять статей, що висвітлюють відповідне предметне поле. І, по-друге, статей, присвячених філософським напрямкам, персоналій або понять, які в попередній період розвитку вітчизняної філософії були або незаслужено забуті або витіснені за межі санкціонованої легітимності, або розглядалися з неконструктивних позицій редуцирующей ідеологічної критики. Метою подолання цієї ситуації диспропорції і обумовлена закладена в ідею даного словника варіативність обсягу статей, яка може видатися несподіваною для читача, вихованого в дусі жорсткого канону, однозначно регламентує, в який саме пропорції повинні співвідноситися між собою статті, присвячені тим чи іншим персоналій або традиціям.

Словник виконаний авторським колективом, представлений трьома поколіннями мінської філософської школи, а також відомими авторами з Москви і Санкт-Петербурга; середній вік авторів словника — близько тридцяти трьох років.

Наукові редактори «Новітнього філософського словника» висловлюють свою подяку редакторам і укладачам видань, що заклали у вітчизняній традиції вектор подолання ідеологічної деформації вітчизняної філософії і зіграли велику роль у фундировании нового енциклопедичного канону, в руслі якого підготовлено і наш словник: «Міфи народів світу. Енциклопедія в двох томах» (М. 1980); «Сучасна західна соціологія: Словник» (М. 1990); «Сучасна західна філософія: Словник» (М. 1991); «Російська філософія: Словник» (М. 1995); «Мысліцелі i асветнікі Білорусь Энцыклапедычны даведнік» (Мн. 1995); «Сучасний філософський словник» (М — Бішкек — Екатеринбург, 1996). Словник не містить скорочень, крім загальновживаних; відсутність ініціалів перед персоналією означає відсилання до відповідної статті словника.

Наукові редактори щиро дякують за допомогу в підготовці словника: Інформаційний центр при Посольстві США в Республіці Білорусь; Пальміро і Людмилу Чиккарелли (Ciccarelli) (Італія), Жанну Дреко-BHK(Drekovic)(CIIIA), Е. А. Домбровського, В. С. Фалько, Д. В. Юр’єва, В. Ю. Мусіхіна, М. І. Риштовскую, В. П. Звягінцева, А. В. Тельковского, Б. В. Панченко, Н.І. Шалимо, І. Н. Назарчука, А. Ю. Чижова.

Дякуємо за розуміння і довготерпіння Кирила Абушенко, Олега Грицанова, Вадима Можейко.

Конструктивні пропозиції щодо змісту «Новітнього філософського словника» чекаємо за адресою: 220023, Мінськ-23, а/я 136.

Грицанов А. А. Абушенко Ст. Л.,

Можейко М. А. Румянцева Т. Р.,

Короткий опис статті: словник

Джерело: Передмова: Словник з філософії

Також ви можете прочитати