• Новости

  Поділ слів на склади онлайн, визначення складу, приклади

  20.02.2017

  Поділ слів на склади

  Для швидкого ділення слів на склади в режимі онлайн скористайтесь формою нижче. У текстове поле можна вводити декілька слів через пробіл або кому. За натисканні кнопки «Розділити на склади» результат буде показаний миттєво в текстовому полі. Форма призначена для виділення складів тільки в російських словах, набраних російськими літерами.

  Примітка

  1. Не використовуйте результат ділення слів на склади для визначення місць переносу слів. Поділ на склади і виділення місць перенесення слів не завжди одне і те ж. На нашому сайті детально пояснюється різниця (пункти 4-5 з правил поділу на склади).

  2. Поділ на склади проводиться з урахуванням правил шкільної програми. Деякі правила можуть відрізнятися від правил інститутської програми і шкіл з поглибленим вивченням російської мови. З цієї причини в окремих випадках склади можуть бути виділені не у відповідності з вашими знаннями про правила поділу слів на склади.

  Склад

  Складом називається один голосний звук або сполучення одного гласного з одним або декількома приголосними. Іншими словами: голосні звуки утворюють склади, приголосні звуки тільки в поєднанні з голосним утворюють склад. Для запам’ятовування може допомогти невелика шпаргалка: голосні — «свідчать», приголосні — «узгоджуються». Наприклад: у слові собака виділяють три склади со-ба-ка (голосні: а, а, приголосні: з, б, к), слові Азія — три склади А-зи-я (голосні: а, і, я, згоден: з).

  Склади, що складаються з двох і більше звуків, бувають відкриті і закриті. Відкриті склади закінчуються на голосний звук: у-та, тра-ва, ро-ді-на. Закриті склади закінчуються на приголосний: павич, костюм, жел-тьоть.

  Виділяють прикриті склади, що починаються з приголосного, і неприкриті, що починаються з голосного. Приклади: ко-ра (обидва складу прикритих), я-бло-ко (один неприкритий, два прикритих).

  Скільки складів у слові?

  Слова складаються зі складів. Виходячи з визначення складу кількість складів у слові визначається кількістю голосних звуків. Шкільні вчителі російської мови часто кажуть: «Скільки голосних — стільки складів.»

  Приклад: сне р — один склад, чі та ть — два склади, ра бо та три склади, длі но шеее п’ять складів.

  Ще приклади складів:

  • вода — склади і так ;
  • читала — склади чи. та. ла ;
  • я — склад я ;
  • весняні — склади ве. стайні. е ;
  • стілець — склад стілець. у слові один склад, що складається з одного гласного і трьох приголосних звуків.

  Склад є мінімальною частиною слова при вимові, якщо не враховувати вироджені випадки, коли потрібно вимовляти слово по буквах. Звідси відомі вислови: читати по складах, вимовляти по складах. Склад, звук і наголос, відноситься до розділу фонетики.

  У російській мові є слова без складів, тобто складаються лише з приголосних. Яскравим прикладом таких слів служать звуконаслідувальні слова. Наприклад: хм, т-с-с-с, тр-тр-тр.

  Короткий опис статті: фонетичний розбір слова онлайн Безкоштовно розбиття російських слів на склади. Визначення стилю у російській мові, види складів, кількість складів у слові. Прості і складні приклади. Виділення складів у словах і текстах для караоке.

  Джерело: Поділ слів на склади онлайн, визначення складу, приклади

  Також ви можете прочитати