Принципи російської орфографії

15.07.2015

Принципи російської орфографії

Сучасна російська орфографія ґрунтується на Зводі правил, опублікованому в 1956 р. Правила російської мови відображено в граматиках російської мови та орфографічних словниках. Для школярів виходять спеціальні шкільні орфографічні словники.

1) передача літерами фонематичного складу слів;

Принципи російської орфографії

В основі сучасної російської орфографії лежать кілька принципів. Основним з них є МОРФОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП. суть якого в наступному:

Роль морфологічного принципу орфографії велика, якщо мати на увазі, що у російській мові широко розвинена система внутриморфемных чергувань, зумовлених різними причинами.

Наприклад, приставки з змінюються в залежності від якості наступного за приставкою приголосного: перед дзвінким приголосним чується і пишеться в приставках буква з (без-, воз-, з-, низ-, раз-, роз-, через-, через- ), а перед глухим приголосним в цих же приставках чується і пишеться буква з. ср:заперечити — вигукнути, побити — випити, скинути — послати і тощо

Так, написання голосних . а. у після шиплячих — це відгомін прадавнього стану фонетичної системи російської мови. За цим же принципом пишуться і словникові слова, а також запозичені. Пояснити такі написання можна тільки із залученням історичних законів розвитку мови в цілому.

Короткий опис статті: орфографічний словник Принципи російської орфографії перевірка Орфографії, правопису

Джерело: Принципи російської орфографії

Також ви можете прочитати