Психологічний словник . Світ Психології

21.07.2015

Психологічний словник

нача?ле б?ло Сло?у.

Великий психологічний словник

«Точне логічне визначення понять — умову істинного знання!»

Хороший психологічний словник – це основа як теоретичних досліджень, так і для практичної роботи.

Психологічний словник — це посібник для роботи як спеціаліста психолога, так і проходить навчання студента. Він допомагає розібратися в термінологічному достатку, познайомитися з новим для себе позначенням якого-небудь поняття або ж відновити в пам’яті призабутий психологічний термін, з яким нерідко доводиться зустрічатися в поточній роботі, навчанні.

Для зручності користувачів всі визначення у психологічному словнику розташовані в алфавітному порядку.

NEW — нові слова!

Психологічний словник . Світ Психології
Психологічний словник — довідник онлайн дозволяє розширити свій кругозір або зміцнитися до раніше засвоєних знаннях швидко, не втрачаючи час на пошук потрібного терміна шляхом вишукування його в навчальних посібниках або об’ємистих, іноді і багатотомних наукових працях.

Великий психологічний словник онлайн створений на базі словників:

  • Великий психологічний словник під редакцією Б. Р. Мещерякова, В. П. Зінченко.
  • Психологічний словник А. В. Петровського М. Р. Ярошевського.
  • Словник психіатричних термінів В. М. Блейхер, В. В. Крук Неврологія.
  • Повний тлумачний словник Нікіфоров А. С.
  • Оксфордський тлумачний словник з психології А. С. Ребера.

У словнику подано тлумачення психологічних, психіатричних термінів і понять, найбільш часто вживаних в сучасній психологічній літературі, а також у суміжних науках і галузях знань (психотерапії, неврології, психології, філософії та ін). Наведено лаконічне, але досить повне змістове значення кожного психологічного терміна. Введена система перехресних посилань, тому з’явилася можливість знайти значно швидше потрібний психологічний термін.

Словник з психології може бути корисна як студентам, так і викладачам факультетів психології вузів, а також усім, хто цікавиться психологією.

Щоб знайти потрібний термін психологічному словнику скористайтесь: глосарій термінів . таблиця та / або розширеним пошуком .

Dictionary of Psychology Terms and Definitions Related to Psychology.

Редакція буде вдячна читачам за відгуки та побажання . які допоможуть їй у подальшій роботі над психологічним словником онлайн.

Психологічний словник — настільна книга Психолога.

Короткий опис статті: тлумачний словник онлайн

Джерело: Психологічний словник | Світ Психології

Також ви можете прочитати