Російсько-англійський словник онлайн

16.07.2015

Російсько-англійський словник

Друковане видання:

Російсько-англисский словник видано під керівництвом А. В. Смирницкого

Видавництво — Лист Нью у 2004 році

Короткий опис словника:

Дане видання Російсько-англійського словника відтворює в повній мірі першу публікацію цього словника, яка вийшла в 1948 році.

Перша публікація була здійснена при безпосередньому контролі і участю професора і видатного вченого-мовознавця Олександра Івановича Смирницкого

Даний словник це більше 50000 лексичних одиниць, у передмові до яких професор Смирницький розставляє акценти на тому, що саме відрізняє даний Російсько-англійський словник від інших двомовних словників.

Російсько-англійський словник можна порекомендувати мовознавців, русистам, англистам, германистам, лексикографам, страноведам, культурологів і всіх, хто черпає натхнення і поповнює знання в історії науки та культури

Print Edition:

Russian-English dictionary was published under the direction of A. I. Smirnitsky, New List, 2004

Brief description of the dictionary:

This edition of the Russian-English dictionary reproduces the first publication of the given dictionary, which was released in 1948.

The first publication was carried out under direct supervision and participation of the professor and outstanding scholar-linguist — Alexander Ivanovich Smirnitsky

This dictionary contains more than 50000 lexical units in the preface to which professor Smirnickij emphasizes exactly what distinguishes this Ukrainian-English dictionary from other bilingual dictionaries

Russian-English dictionary can be recommended to linguists, specialists in Ukrainian philology, Anglicist, Germanist, lexicographers, cultural studies learners and all those who are of duty in the history of science and culture.

Короткий опис статті: онлайн словник Російсько-англійський словник Російсько-англійський словник, Російсько-англійська словника онлайн, Слова в Російсько-англійському словнику , слово, онлайн, словники, словник, довідники, довідник, online, словники онлайн словник онлайн

Джерело: Російсько-англійський словник онлайн

Також ви можете прочитати