Розбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів

20.02.2017

Розбір слова за складом (морфемный аналіз)

Розбір слова за складом (морфемный аналіз, від слова морфема – значуща частина слова) – один з видів лінгвістичного аналізу, метою якого є визначення складу або структури, слова. Він відіграє значну роль у формуванні орфографічних навичок.

Наприклад, при написанні прикметників, утворених від іменників за допомогою суфікса -ат. типу дощана – брущатий, важливо визначити, до якої морфеме ставиться буква кв виробляє іменнику: якщо до кореня (дошка barli-а), то у відповідному прикметнику щ пишеться, якщо до суффиксу (брус-ок), то – ч (після приголосного кореня).

Необхідно пам’ятати, що розбір слова за складом слід проводити у відповідності з нормами сучасної російської мови. Так, у сучасній російській мові слово багатий

не має суфікса, який виділявся колись і мав те ж значення, що і в прикметнику смугастий,, а саме: наявність відповідної ознаки, предмета. В даний час прикметник смугастий має відношення до слова смуга. тобто мотивовано їм, і, отже, містить суфікс -ат. прикметник ж багатий втратило відносини

производности з іменником бог, тому його основа складається лише з кореня. При розборі слова за складом слід дотримуватися певного порядку виділення його частин, або морфем.

Ніколи не слід починати аналіз слова з пошуку кореня, яким би «прозорим» він не здавався!

Основним прийомом при розборі слова є підбір його форм (для виділення закінчення), одноструктурных слів (для визначення суфіксів і приставок) і однокореневих слів (для знаходження кореня). Доцільно при виділенні тієї чи іншої морфеми визначати її граматичне значення. На перших порах при освоєнні даного виду лінгвістичного аналізу корисно навіть записувати характеристику кожної частини слова.

Завершення — це змінна, значуща частина слова, яка утворює форму слова і служить для зв’язку слів у словосполученні і реченні. Значення закінчення чисто

граматичне: воно вказує на число і відмінок у іменників, числівників і особистих займенників; відмінок, число і – тільки в однині – рід у прикметників, дієприкметників і деяких займенників; особа і число у дієслів в теперішньому і майбутньому часі; число і рід у дієслів у минулому часі і умовному способі.

У російській мові існує значна кількість слів, які не мають закінчення у силу того, що не змінюються. Це:

 1. прислівники,
 2. дієприслівники,
 3. порівняльна ступінь прикметника,
 4. деякі іменники (пальто, шосе ),
 5. деякі прикметники (беж, міні ),
 6. деякі присвійні займенники (його, її, їх ).

Слова, що не мають закінчень, не слід плутати зі словами, що мають нульове закінчення.

Нульове закінчення протиставляється закінчення матеріально вираженого: будинок – будинок Розбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
. Отже, нульове закінчення – це така значуща, матеріально не виражена частина слова, яка виділяється в слові при зіставленні його з іншими формами, мають матеріально виражені морфеми.

Основні форми і класи слів, в яких виділяються нульові закінчення:

 1. їм.п. од. ч. імен іменників м. р. – садРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  , снігРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  ;
 2. їм.п. од. ч. імен іменників ж.р. – радістьРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  , мишаРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  ; їм.п. од. ч. м. р. коротких прикметників і дієприкметників: сумнийРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  , ображенийРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  , знятийРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  ;
 3. їм.п. деяких числівників: дванадцятьРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  , шістьРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  ,Розбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  ;
 4. рід.п. мн.ч. деяких іменників: панчохуРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  (чулк-і), сімейРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  , (рє[м ‘ ї Розбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  ]);
 5. їм.п. од. ч. м. р. присвійних прикметників: ЗевсовеРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  (пор. ЗевсовеРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  ), сестринРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  (сестринРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  ), риб’ячийРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  (ри[б’ ї Розбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  ]).
 6. ед. ч. м. р. дієслів минулого. вр. і умовного способу: йшовРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  , розмовлявРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  , перебувавРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  , приходивРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  б, заблукавРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
  .

Слід звернути увагу на те, що м’який знак, що стоїть у кінці слів, не входить до закінчення, оскільки це буква, яка, не маючи граматичного значення, властивого закінчення, виступає показником м’якості попереднього приголосного(тіньРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
) або формальним ідентифікатором категорії роду іменників (пор. ніжРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
і житоРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
) .

Основа- частина слова без закінчення. Отже, змінювані слова складаються з основи і закінчення( більРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
, бол[і]). а незмінні – тільки з основи (вчора, шосе ). В особистих та причетних дієслівних формах, мають поворотний суфікс -ся (-сь). основа переривається закінченням: захотівРозбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
сь.

Суфікс – значуща частина слова, яка знаходиться після кореня і зазвичай служить для утворення слів (винятком є суфікс-ся (-сь). який знаходиться після закінчення).

Суфікси, так само як і закінчення, можуть бути матеріально вираженими і нульовими.

Поняття нульового суфікса не використовується в шкільній програмі, однак практично, при розборі слів, учні стикаються з явищами, які важко пояснити без

цього поняття. Це важливо і при інтерпретації такого явища, як бессуфиксный спосіб утворення слів .

Нульовий суфікс виділяється в наступних випадках:

 1. форма мину. вр. і умовного способу дієслів: берег^ (пор. берег-л-а ), заніс^б (пор. заніс-л-а чи б);
 2. ж.р. їм.п. од. ч. іменників, утворених від відповідних прикметників: синь^ (пор. синій => синь, синій => сін — ев-а);
 3. їм.п. од. ч. м. р. віддієслівних іменників: біг^ (пор. бігати=> біг^, бігати => біг-отн-я).

Суфікси різних частин мови мають свої особливості. У іменників вони численні, досить конкретні і різноманітні за значенням, яке вносять в слово: наприклад,

-тель- суфікс особи (читач ),

суфікс предмета (терка ),

-ость- суфікс абстрактного ознаки (життєвість ),

-ний- суфікс дії (горіння ),

-ушк- суфікс суб’єктивної оцінки (категорія суб’єктивної оцінки – категорія, що виражає відношення мовця до предмета мовлення) (голівонька ).

Для суфіксів імен іменників характерне явище омонімії, наприклад, суфікс може мати значення суб’єктивної оцінки (річка ) і дії (пилка дров ).

Суфікси прикметників за своєю семантикою більш отвлеченны, ніж суфікси іменників. Можна вказати на властивість суфіксів визначати той чи інший розряд прикметників, наприклад,-лів- суфікс якісних прикметників (терплячий, докучливий ),-ск- суфікс відносних прикметників (пушкінський (стиль), морський ), -е-, -ін-, -ї- суфікси присвійних прикметників: (батьків, Петін, бичачий ).

Дієслівні суфікси, як правило, позбавлені багатозначності, вони не створюють різнорідних семантичних класів всередині категорії дієслова. У слові дієслівні суфікси легко впізнаються і виділяються завдяки своєму граматичною значенням, наприклад:

 1. суфікси часових форм: л (минулий час) – йшов, пила ; -ї- (теперішній час) – чита[йу]т, літай;
 2. суфікси основи інфінітива, або невизначеної форми дієслова:-а-, -е-, -і-. гнати, темніти, служити;
 3. видові суфікси -і-, -а-, -ну-, -ива-, -ива-, -ва-. прикрасити, прикрашати, крикнути, зливати, прочитувати;
 4. суфікси дієприкметників -ущ-, -ащ-, -в-, -вш-, -н-, -ен-, -т, -ом-, -ем-, -им-. потопаючий, що купив, забутий;
 5. суфікси дієприслівників -а-, -учи-, -в-, -воші-. поспішаючи, летячи, прочитавши, пригнувшись.

Приставка – значуща частина слова, що знаходиться перед коренем і служить для утворення слів. Префікс вносить у слово додаткове значення порівняно з вихідним (виїхати, в’їхати, виїхати, об’їхати – вказівка на напрямок руху). У слові може бути кілька приставок (пере-раз-ложение ).

Корінь — головна значуща частина слова, в якій укладено лексичне значення слова, загальне значення усіх споріднених (однокореневих) слів. Слова з одним і тим же коренем називаються спільнокореневими, і їх спорідненість встановлюється на підставі значення, виражається коренем (пор. омонимичный корінь у двох групах слів: вода – підводник – водяний і водій – підведення водити ).

В корені можна спостерігати явище, що носить назву чергування. Чергуватися можуть і голосні (збирати – зберу, горіти-гар ), і приголосні (бігати, бігти, рости – вирощувати ), і ті й інші одночасно (рощу -росток, прокласти – прокладати ).

Як уже говорилося, корінь є останньою морфемою, яка виділяється в слові. Цим правилом треба слідувати неухильно, особливо якщо взяти до уваги те, що один і той же корінь може виступати в словах у різних видах, наприклад: веду, водити, вести; йшла, йшла, прийшов. Слово може мати у своєму складі один (вода, ліс ) і більше коренів (водовоз, лісоруб ).

Розбір слова за складом (морфемный аналіз), ЯК НАПИСАТИ, , Каталог файлів
За матеріалами книги: Коньков в. І. Старовойтова О. А. Усний іспит з російської мови: Навчальний посібник з російської мови для вступників у вузи.- СПб. Спбду.-2001.

Порядок розбору

 1. Визначити, якою частиною мови є аналізоване слово, у якій формі воно вжито.
 2. Якщо слово змінюється, виділити формообразовательные морфеми
 3. Виділити основу.
 4. В основі виділити корінь, словотворчі морфеми (якщо є).

Міський.

Міський – прикметник у формі чоловічого роду називного відмінка однини.

Короткий опис статті: розбір слова онлайн

Джерело: Розбір слова за складом (морфемный аналіз) — ЯК НАПИСАТИ — Каталог файлів — Сайт вчителя української мови та літератури

Також ви можете прочитати