Розбити слово на склади онлайн. Помічник для школярів

20.02.2017

Як розбити слово на склади

1. У російській мові є різні за чутності звуки: голосні звуки є більш звучними порівняно з приголосними звуками. Саме голосні звуки утворюють склади, є слогообразующими. Склад — це один звук або кілька звуків, що вимовляються одним выдыхательным поштовхом повітря:-так, на-у-ка.

У слові стільки складів, скільки голосних звуків.

Приголосні звуки є неслоговыми. При вимові слова приголосні звуки «тягнуться» до гласним, утворюючи разом з голосними склад.

2. Речення може складатися з одного звуку (і тоді це обов’язково голосний) або декількох звуків (в цьому випадку в складі, крім гласного, є приголосний або група приголосних): обідок — о-бо-док; країна — стра-на; нічник — але-підсвічник; мініатюра — мі-ні-а-чу-ра. Якщо склад складається з двох і більше звуків, то починається він обов’язково з приголосного.

3. Склади бувають відкритими і закритими.

Відкритий склад закінчується на голосний звук:-так, стра-на.

Закритий склад закінчується на приголосний звук: сон, лай-нер.

Відкритих складів в українській мові більше. Закриті склади зазвичай спостерігаються у кінці слова: але-підсвічник (перший склад відкритий, другий — закритий), о-бо-док (перші два склади відкриті, третій — закритий).

У середині слова склад, як правило, закінчується на голосний звук, а приголосний або група приголосних, що стоять після голосного, зазвичай відходить до наступного складу: але-підсвічник, ди-ктором.

У середині слова закриті склади можуть утворювати лише непарні дзвінкі приголосні [й], [р], [р’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’] (сонорні): травень-ка, Сонь-ка, з-лом-ка.

4. Іноді в слові можуть писатися два приголосних, а звучати один, наприклад: зжити [іж:ыт’]. Тому в даному випадку виділяються два склади: -зжить. Поділ на частини жити відповідає правилам перенесення слова, а не поділу на склади.

Те ж саме можна простежити на прикладі дієслова їхати, в якому поєднання приголосних зж звучить як один звук [ж:]; тому поділ на склади буде — у-е-зжать. а поділ слова для переносу — їхати.

Особливо часто помилки спостерігаються при виділенні складів у форм дієслів, що закінчуються на -ться, -ться.

Поділ віть-ся, тисне-ся є поділом на частини для переносу, а не діленням на склади, оскільки в таких формах поєднання букв тз, тьс звучить як один звук [ц].

При поділі на склади поєднання букв тз, тьс цілком відходить до наступного складу: ві-ться, жме-ться.

5. При поєднанні кількох приголосних у середині слова: два однакових приголосних обов’язково відходить до наступного складу: про-ттечь, так-місячний; два і більше приголосних зазвичай відходить до наступного складу: шапка, ра-вный. Виняток становлять поєднання приголосних, у яких першим є непарний дзвінкий (сонорний): букви р, рь, л, ль, м, м, н, нь, ї: мар-ка, зір-ка, бул-ка, стель-ка, дам-ка, банку, бань-ка, лай-ка.

Короткий опис статті: онлайн транскрипція українських слів Розбиття слів на склади в українській мові. Онлайн сервіс для школярів

Джерело: Розбити слово на склади онлайн. Помічник для школярів

Також ви можете прочитати