Розмовна англійська мова

15.06.2016

Розмовна англійська мова

Паспорт програми навчання

Опис програми

Програма курсу «Розмовна англійська мова » призначена для тих, кому необхідно подолати мовний бар’єр, розвинути навички впевненої розмовної мови, поліпшити вимову. При навчанні велика увага приділяється розвитку здатності учня висловлювати свої думки англійською мовою і розуміти усне мовлення на слух.

Основна тематична спрямованість курсу – соціальне життя, культура, відпочинок, захоплення і т. п. При цьому лексична основа програми формується з урахуванням індивідуальних цілей вивчення англійської мови і ситуацій практичного застосування необхідних слухача.

Програма надає слухачеві можливість активної мовної практики в процесі навчання.

Цілі та завдання навчання

Метою навчання є формування/розвиток в учнів навичок впевненої розмовної мови англійською мовою.

Основні завдання навчання:

  • подолання мовного бар’єру та значне підвищення рівня розмовної англійської мови, включаючи поліпшення вимови;
  • підвищення грамотності розмовної мови;
  • поліпшення навичок розуміння розмовної мови носіїв на слух (бесіда, монолог, інформаційні повідомлення та ін.), включаючи сприйняття мовлення, що передається через медіа джерела (відео, аудіо);
  • розширення активного (вживаного) словникового запасу, також володіння ідіоматичними виразами, включаючи розмовний сленг;
  • володіння мовленнєвим етикетом повсякденного спілкування
  • підвищення загального рівня володіння англійською мовою.

Плановані результати навчання

Після успішного завершення програми навчання, слухачі, у відповідності з отриманим рівнем знань, зможуть:

  • вести усне спілкування англійською мовою, включаючи спілкування з носіями мови на різну тематику, пов’язану з соціальним життям, відпочинком, розвагами, а також згідно з тематикою програми навчання;
  • впевнено висловлювати свої думки англійською мовою з хорошим произнощением;
  • в цілому застосовувати розмовна англійська мова у різних ситуаціях повсякденного життя.

Процес навчання

Практичні завдання і методи розвитку необхідних мовних навичок у процесі навчання включають: кейс метод та рольові ігри, діалоги, обговорення, усні презентації, завдання на аудіювання, робота в парі/групі, читання і переказ, граматичні пояснення.

Типове розподіл навчального часу 1 :

Короткий опис статті: розмовна англійська Курси розмовної англійської мови це інтенсивної навчання розмовній англійській та подолання мовного бар’єру розмовна англійська, курси розмовної англійської, розмовна англійська мова

Джерело: Розмовна англійська мова

Також ви можете прочитати