Словник економічних термінів та іноземних слів: Е-Я: Е. Ф. Борисов.

16.07.2015

Е. Ф. Борисов. Хрестоматія з економічної теорії
Словник економічних термінів та іноземних слів: Е-Я

Сторінки:

Еволюція — процес зміни, розвитку.

Егоїзм — себелюбство, перевага своїх власних інтересів інтересам суспільним.

Еквівалент — щось (наприклад, предмет, кількість), рівноцінне або в якому-небудь відношенні чого-небудь, що заміщає його або служить його вираженням.

Екзогенний — зовнішнього походження, викликаний зовнішніми причинами.

Еклектизм — відсутність єдності, цілісності, послідовності в переконаннях; безпринципне поєднання різнорідних і протилежних поглядів.

Економетрика — наукова дисципліна, що вивчає кількісні сторони економічних явищ і процесів засобами математики і статистичного аналізу.

Економікс — сучасний напрям в економічній науці, яка вивчає головним чином прикладні економічні завдання, пов’язані з використанням рідкісних економічних ресурсів з метою максимального задоволення потреб, а також з забезпеченням рівноваги в системі ринків.

Економічна політика — курс дій, що ставлять своєю метою поліпшити регулювання економіки.

Економічне зростання — збільшення загального обсягу виробництва в країні за певний період.

Економія від масштабу — скорочення середніх витрат виробництва по мірі збільшення масштабів випуску продукції, що викликає збільшення прибутку.

Експансія — розширення сфер впливу в економіці та інших сферах суспільства.

Короткий опис статті: словник іноземних слів

Джерело: Словник економічних термінів та іноземних слів: Е-Я: Е. Ф. Борисов. Хрестоматія з економічної теорії

Також ви можете прочитати