• Російсько-український словник

  Словник туристських термінів

  27.07.2015

  Словник туристських термінів

  Словник туристських термінів

  (зроблений за замовленням Федерації туризму України)

  Київ’2005

  Версія 1 ?

  Передмова.

  Заняття спортивним туризмом пов’язане з обробкою великих обсягів текстової документації. Це географічна та краєзнавча література, путівники, карти, спеціальна література з техніки подолання перешкод. Особливе місце займають звіти про туристських походах, підготовлений самими туристами і мім ж активно вивчаються. А так як за своєю природою туризм пов’язаний з питань міжнаціональних спілкуванням, стає очевидною роль словників, це спілкування полегшують.

  Особливістю спортивного туризму є використання великого обсягу спеціальних термінів – топографічних, етнографічних, медичних, загальнотехнічних і т. п.

  В умовах багатонаціональної України культура мови як засобу міжнаціонального спілкування, особливо між україно — та російськомовними громадянами покликана не тільки полегшити це спілкування, але і забезпечує взаєморозуміння, сприяє зміцненню духу товариства.

  Первинний масив слів і виразів складено на основі обробки основних документів спортивного туризму – Статуту Федерації, Положення про МКК, Правил проведення походів та змагань, Програми підготовки кадрів, а також широко поширених туристських посібників (див. список літератури). Навіть побіжного знайомства з літературою достатньо, щоб помітити складність при спробах точної передачі змісту, однозначного вживання термінів, дотримання граматичних норм (на іншій мові).

  (Пр. потерпілий – постраждалий; той, що постраждав.

  Мотузка – вірьовка, мотузка

  Гак – гак

  Альтанка – альтанка

  Перила – бильця, поруччя

  Туристський – туристичний)

  Становище ускладнюється тим, що навіть у таких близьких мовах, як українська і російська є розбіжності, що змушують упорядників виходити за загальноприйняті рамки словника і давати тлумачення деяких термінів (жереп, полонина, туристський-туристичний..)

  Про словника

  Словник складається з 3 частин – російсько-українського словника в алфавітному порядку; російсько-українського словника, поділеного на рубрики; українсько-російського словника в алфавітному порядку.

  Список скорочень рубрик

  Короткий опис статті: російсько-український словник Тип: Заняття; Size: 1.05 Mb.; Особливе місце займають звіти про туристських походах, підготовлений самими туристами і мім ж активно вивчаються. А так як за своєю природою туризм пов’язаний з питань міжнаціональних спілкуванням, стає очевидною роль словників

  Джерело: Словник туристських термінів

  Також ви можете прочитати