Словник туристських термінів

27.07.2015

Словник туристських термінів

Словник туристських термінів

(зроблений за замовленням Федерації туризму України)

Київ’2005

Версія 1 ?

Передмова.

Заняття спортивним туризмом пов’язане з обробкою великих обсягів текстової документації. Це географічна та краєзнавча література, путівники, карти, спеціальна література з техніки подолання перешкод. Особливе місце займають звіти про туристських походах, підготовлений самими туристами і мім ж активно вивчаються. А так як за своєю природою туризм пов’язаний з питань міжнаціональних спілкуванням, стає очевидною роль словників, це спілкування полегшують.

Особливістю спортивного туризму є використання великого обсягу спеціальних термінів – топографічних, етнографічних, медичних, загальнотехнічних і т. п.

В умовах багатонаціональної України культура мови як засобу міжнаціонального спілкування, особливо між україно — та російськомовними громадянами покликана не тільки полегшити це спілкування, але і забезпечує взаєморозуміння, сприяє зміцненню духу товариства.

Первинний масив слів і виразів складено на основі обробки основних документів спортивного туризму – Статуту Федерації, Положення про МКК, Правил проведення походів та змагань, Програми підготовки кадрів, а також широко поширених туристських посібників (див. список літератури). Навіть побіжного знайомства з літературою достатньо, щоб помітити складність при спробах точної передачі змісту, однозначного вживання термінів, дотримання граматичних норм (на іншій мові).

(Пр. потерпілий – постраждалий; той, що постраждав.

Мотузка – вірьовка, мотузка

Гак – гак

Альтанка – альтанка

Перила – бильця, поруччя

Туристський – туристичний)

Становище ускладнюється тим, що навіть у таких близьких мовах, як українська і російська є розбіжності, що змушують упорядників виходити за загальноприйняті рамки словника і давати тлумачення деяких термінів (жереп, полонина, туристський-туристичний..)

Про словника

Словник складається з 3 частин – російсько-українського словника в алфавітному порядку; російсько-українського словника, поділеного на рубрики; українсько-російського словника в алфавітному порядку.

Список скорочень рубрик

Короткий опис статті: російсько-український словник Тип: Заняття; Size: 1.05 Mb.; Особливе місце займають звіти про туристських походах, підготовлений самими туристами і мім ж активно вивчаються. А так як за своєю природою туризм пов’язаний з питань міжнаціональних спілкуванням, стає очевидною роль словників

Джерело: Словник туристських термінів

Також ви можете прочитати