Словники іноземних слів, Російська мова

29.07.2015

Іноземних слів, словники

словники Іноземних слів — вид тлумачних словників, в яких пояснюються значення слів і термінів іншомовного походження, засвоєних яким-небудь мовою, але усвідомлюваних його носіями як запозичення, а також їх етимологія. В. с. с. розглядають тільки частина лексичної системи мови (запозичену лексику), відносяться до спеціальних, або аспектних, словникам, на відміну від загальних, чи комплексних, відбивають (з різним ступенем повноти) лексичну систему мови в цілому. Значна частина слів, що включаються в І. с. с, входить у фонд міжнародної лексики (напр. атом, атрибут, революція, ренесанс).

Перші тлумачення іншомовних слів як частини лексики рос. мови зустрічалися в самих ранніх рос. словникових працях (напр. пояснення ін-євр. грец. слів словарике, доданому до Кормчої книзі, 1282). Поява власне В. с. с. в Росії відноситься до поч. 18 ст. За дорученням Петра I був складений «Лексикон вокабулам новим за алфавітом», що включав в основному запозичення з нових європейських мов. Друковані В. с. с. у 18 ст. містилися найчастіше в літ. журналах, напр. у ж. «І те і се» М. Д. Чул-кова (1769), або в якості додатків в різних спеціальних творах, напр. «Словник різномовний, або тлумачення єврейських, грецьких, латинських, французьких та інших иноземских вживань в російській мові і деяких слов’янських слів» в сьомому додатку до «Російської або універсальної граматики» (1769) Н. Р. Курганова. Поряд з поясненням незрозумілих слів у цих словниках часто показувалася непотрібність багатьох запозичень, до-рим перебували адекватні рос. відповідності.

Серед І. с. с, створених у 19 ст. виділяється тритомний словник Н. М. Яновського «Новий словотолкователь, розташований за алфавітом, містить: різні в російському мові зустрічаються іноземні вислову і технічні терміни, значення яких не кожному відомо. » (1803-06) — довідник полуфилологического, полуэнциклопедического типу, що послужив зразком для створення багатьох наступних В. с. с. в 19 — нач. 20 ст.

У 20 ст. робота по створенню В. с. с. була продовжена. В 1937 році під ред. Ф. Н. Петрова складено «Словник іноземних слів», багаторазово переиздававшийся. Його 7-е перероблене видання (1979) містить близько 19 тис. іноземних за походженням слів, загальнопоширених термінів і термінологічних сполучень, що увійшли в різний час в суч. рос. мову. У додатку дані іноземні слова та вирази, що зустрічаються в лит-ре в лат. написанні. На основі цього словника підготовлено і видано «Сучасний словник іноземних слів» (1992), що містить більше 20 тис. слів (при кожному слові дається тлумачення та довідка про походження слова — етимологія). У словнику відображено зміни в суч. рос. мовою, викликані глибокими перетвореннями в суспільному житті в кін. 80-х — нач. 90-х роках 20 ст. включені нові слова і значення, що увійшли в рос. мова (преим. суспільно-політичні і наукові терміни, що перестали бути вузькоспеціальні), переглянуто тлумачення багатьох слів.

«Шкільний словник іноземних слів» під ред. В. о. Іванова (1983; 2 вид. перероблене, 1990), крім інформації про значення слова та його походження містить також акцентологическую і граматичну характеристики слова, в ряді випадків — відомості про особливості вимови слова і його вживання, ілюстративні приклади, словообразовательное гніздо, а також культурно-історичний коментар.

Особливий тип В. с. с. є «Словник іншомовних виразів і слів, употребляющихся в російській мові без перекладу» А. М. Бабкіна і

B. Ст. Шендецова (1-2 ч., 1966; 2 вид. перероблене і доповнене, 1981-87), у до-ром пояснюються функціонують в рос. мовою іноземні вирази, слова-терміни і загальновживані цитати, які зберегли свій іншомовний вигляд (вимова, графіку й орфографію). В. с. с. являють собою великі зводи матеріалів за іншомовної лексики та історії її засвоєння рос. мовою.

Короткий опис статті: словник іноземних слів

Джерело: словники Іноземних слів — Російська мова

Також ви можете прочитати