Словники іноземних слів

26.07.2015

Словники іноземних слів

Першим словником іноземних слів був рукописний «Лексикон вокабулам новим за алфавітом», складений на початку XVIII ст. На протязі XVIII ст. видавалися різноманітні словники іноземних слів і близькі до них термінологічні словники.

У 1803-1806 рр. вийшов тритомний «Новий словотолкователь, розташований за алфавітом. » Н.М. Яновського, який містив велику кількість слів з різних мов і послужив зразком для наступних словників іноземних слів Ф. Кравчуновского (1817), Н. Кирилова (1840-е роки) та інших авторів.

Низку словників іноземних слів був виданий в радянську епоху. Так, у 1926 р. вийшов «Повний ілюстрований словник іноземних слів із зазначенням їх походження, наголосів і наукового значення» Н. Вайсблита, а в 1939 р. — «Словник іншомовних слів» за редакцією Ф. Н. Петрова.

Найбільш повним є «Словник іншомовних слів» за редакцією В. В. Лехина, Ф. Н. Петрова та ін (1941; 13-е изд. М. 1986; 19-е изд. М. 1990). У словнику дається коротке пояснення слів і термінів іншомовного походження, які зустрічаються в різних стилях мовлення, вказується походження слова, а в необхідних випадках відзначається шлях запозичення.

У 1966 р. вийшов «Словник іншомовних виразів і слів» А. М. Бабкіна і Ст. Ст. Шендецова (2-е изд. Л. 1981) і «Короткий словник іноземних слів» (8-е изд. М. 1985), містить близько 4500 слів і термінів. У 1983 р. був виданий «Шкільний словник іноземних слів» (під редакцією В. о. Іванова).

З останніх словників можна відзначити «Словник іноземних слів і виразів» Е. С. Зеновича, виданий у 1998 р. (8000 загальновживаних запозичених слів і виразів).

Особливо треба виділити «Тлумачний словник іноземних слів» Л. П. Крысина (М. 1998). На відміну від інших словників іноземних слів, цей словник містить відомості про походження слів, дає похідні слова, тлумачення значень і прикладами вживання, стійкі вирази та аналоги, а також включає в себе нові запозичення.

Короткий опис статті: словник іноземних слів, Словники іноземних слів, Словники іноземних слів

Джерело: Словники іноземних слів

Також ви можете прочитати