• Українсько-російський словник

  Словники (російсько-українські і українсько-російські), скачати з торрента безкоштовно.

  06.07.2015

  Словники (російсько-українські і українсько-російські)

  Назва: Словники

  Матеріали до словника буковинських говірок (4 томи)

  Англійсько-український словник Бали(2 томи)

  Етимологічний словник (5 томів)

  Історичний словник (2 томи)

  Російсько-український академічний словник (3 томи)

  Словник бойківських говірок (2 томи)

  Етимологічний словник української мови (англ.) (2 томи + додаток)

  Словник староукраїнської мови (2 томи)

  Словник західнополіських говірок (2 томи)

  Словник Української мови (11 томів)

  Інверсійний словник української мови

  Українсько-російський словник Кіріченко (3 томи)

  Українсько-німецький словник Желеховського (2 томи)

  En-UA-RU slovnyk nauk leksyky — 2001

  En-UA Frazeol Slovnyk — Barantsev — 2005

  En-UA Law Dic — Karaban — 2004

  En-UA Programming and Internet Dic — 2005

  En-UA Slovnyk Parnykh Slovospoluchen — Medvedeva_Dayneko — 1994

  Finansovy Slovnyk — Kovalchuk — 2006

  Hutsulski Hovirky Korotkyj Slovnyk — 1997

  Korotkyi Ru-Uk Slovnyk Kontrastyvnoyi Leskyky — Lenets_Stavytska — 2002

  Materialy do Slovnyka Hycyl Hovirok — 2005

  Orfoepichnyi Slovnyk — Pogribnyi -1984

  Ru-UA Budivelnyi Slovnyk — 1994

  Ru-UA Komputernyi Slovnyk — 1994

  Ru-UA Matematychnyi Slovnyk — 1995

  Ru-UA Medycnhyi Slovnyk (vnutrishni khvoroby) — 1995

  Ru-UA Naukovo-Tekhnichnyj Slovnyk — 1997

  Ru-UA Phis Terminy — 1994

  Ru-UA Slovnyk Dilovoyi Liudyny — Oliynyk — 1996

  Ru-UA Slovnyk dlia Vijskovykiv — 1995

  Ru-UA Slovnyk Skladnoyi Leksyky — 1998

  Ru-UA Slovnyk Stalykh Slovospoluchen — Golovaschuk — 2001

  Ru-UA Terminoligichna lexyka — Shylo — 2004

  Skladni Vypadky Nagoloshennia Slovnyk-dovidnyk — Holovaschuk — 1995

  Slovnyk-dovidnyk z Kultury Ukr Movy — 2006

  Slovnyk-dovidnyk z Ukr Literat Slovovzhyvannia — Holovaschuk — 2004

  slovnyk_litopys_nazv

  Slovnyk Antonimiv — Polyuga — 2004

  Slovnyk dialektyzmiv Odeshchyny — Moskalenko — 1958

  Slovnyk Epitetiv Ukr Movy — Bybyk_Yermolenko_Pustovit — 1998

  Slovnyk Fraz Antonimiv — Kalashnik_Koloiz — 2004

  Slovnyk Frazeol Synonimiv — Kolomiets_Regushevskiy — 1988

  Slovnyk Inshomovnyh Sliv — Bybyk_Suta — 2006

  Slovnyk Inshomovnyh Sliv — Morozov_Shkaraputa — 2006

  Короткий опис статті: українсько-російський словник Відмінна добірка з більш ніж 50 російсько-українських і українсько-російських словників у форматі DJVU (додаток для перегляду додається). Скачати з торента Словники (російсько-українські і українсько-російські) скачати швидко на великій швидкості

  Джерело: Словники (російсько-українські і українсько-російські) — скачати з торрента безкоштовно :: PSLAN Torrent | P. S. Lan Торрент Трекер

  Також ви можете прочитати