Словники (російсько-українські і українсько-російські), скачати з торрента безкоштовно.

06.07.2015

Словники (російсько-українські і українсько-російські)

Назва: Словники

Матеріали до словника буковинських говірок (4 томи)

Англійсько-український словник Бали(2 томи)

Етимологічний словник (5 томів)

Історичний словник (2 томи)

Російсько-український академічний словник (3 томи)

Словник бойківських говірок (2 томи)

Етимологічний словник української мови (англ.) (2 томи + додаток)

Словник староукраїнської мови (2 томи)

Словник західнополіських говірок (2 томи)

Словник Української мови (11 томів)

Інверсійний словник української мови

Українсько-російський словник Кіріченко (3 томи)

Українсько-німецький словник Желеховського (2 томи)

En-UA-RU slovnyk nauk leksyky — 2001

En-UA Frazeol Slovnyk — Barantsev — 2005

En-UA Law Dic — Karaban — 2004

En-UA Programming and Internet Dic — 2005

En-UA Slovnyk Parnykh Slovospoluchen — Medvedeva_Dayneko — 1994

Finansovy Slovnyk — Kovalchuk — 2006

Hutsulski Hovirky Korotkyj Slovnyk — 1997

Korotkyi Ru-Uk Slovnyk Kontrastyvnoyi Leskyky — Lenets_Stavytska — 2002

Materialy do Slovnyka Hycyl Hovirok — 2005

Orfoepichnyi Slovnyk — Pogribnyi -1984

Ru-UA Budivelnyi Slovnyk — 1994

Ru-UA Komputernyi Slovnyk — 1994

Ru-UA Matematychnyi Slovnyk — 1995

Ru-UA Medycnhyi Slovnyk (vnutrishni khvoroby) — 1995

Ru-UA Naukovo-Tekhnichnyj Slovnyk — 1997

Ru-UA Phis Terminy — 1994

Ru-UA Slovnyk Dilovoyi Liudyny — Oliynyk — 1996

Ru-UA Slovnyk dlia Vijskovykiv — 1995

Ru-UA Slovnyk Skladnoyi Leksyky — 1998

Ru-UA Slovnyk Stalykh Slovospoluchen — Golovaschuk — 2001

Ru-UA Terminoligichna lexyka — Shylo — 2004

Skladni Vypadky Nagoloshennia Slovnyk-dovidnyk — Holovaschuk — 1995

Slovnyk-dovidnyk z Kultury Ukr Movy — 2006

Slovnyk-dovidnyk z Ukr Literat Slovovzhyvannia — Holovaschuk — 2004

slovnyk_litopys_nazv

Slovnyk Antonimiv — Polyuga — 2004

Slovnyk dialektyzmiv Odeshchyny — Moskalenko — 1958

Slovnyk Epitetiv Ukr Movy — Bybyk_Yermolenko_Pustovit — 1998

Slovnyk Fraz Antonimiv — Kalashnik_Koloiz — 2004

Slovnyk Frazeol Synonimiv — Kolomiets_Regushevskiy — 1988

Slovnyk Inshomovnyh Sliv — Bybyk_Suta — 2006

Slovnyk Inshomovnyh Sliv — Morozov_Shkaraputa — 2006

Короткий опис статті: українсько-російський словник Відмінна добірка з більш ніж 50 російсько-українських і українсько-російських словників у форматі DJVU (додаток для перегляду додається). Скачати з торента Словники (російсько-українські і українсько-російські) скачати швидко на великій швидкості

Джерело: Словники (російсько-українські і українсько-російські) — скачати з торрента безкоштовно :: PSLAN Torrent | P. S. Lan Торрент Трекер

Також ви можете прочитати