Словники синонімів

30.07.2015

Словники синонімів

Перші російські словники синонімів – це «Досвід російського сословніка» Д. І. Фонвізіна (1783), що містив 32 синонімічних ряду (всього 105 слів) і «Досвід словника російських синонімів» П. Р. Калайдовича (1818), що містив 77 синонімічних рядів. Більш повним за матеріалом (226 синонімічних гнізд), але нижче за якістю був «Словник російських синонімів або сословов, складений редакцією моральних творів» під редакцією А. В. Галича (1840). У 1850-1860 рр. матеріали для словника синонімів опубліковував окремими випусками академік Н.І. Давидов (всього ним було опубліковано 150 синонімічних серій). Невисокої якості (в теоретичному відношенні і в поясненні слів суспільно-політичного характеру) були «Словник російських синонімів і схожих за змістом виразу» Н.А. Абрамова (1912) і вийшов після революції «Навчальний словник синонімів російської літературної мови» В. Д. Павлова-Шишкіна та П. А. Стефановського (видання 1930 і 1931 рр..).

У 1956 р. було видано «Короткий словник синонімів російської мови» Ст. Н. Клюєвої, призначений для шкільної практики і містив близько 1500 слів (2-е изд. М. 1961). Більш повним є «Словник синонімів російської мови» З. Е. Александрової, що містить близько 9000 синонімічних рядів (1968; 4-е изд. 1975). У 1970-1971 рр. вийшов двотомний «Словник синонімів російської мови» під редакцією А. П. Евгеньевой. У 1975 р. на основі цього словника був створений однотомний «Словник синонімів. Довідковий посібник» під тією ж редакцією.

У 1971 р. вийшов перший «Словника антонімів російської мови» Л. А. Введенській. Словник містить понад 1000 пар слів, що представляють собою однокореневі або разнокорневые антоніми. У переробленому вигляді словник був перевиданий у 1982 р. У 1972 р. було опубліковано «Словник антонімів російської мови» Н.П. Колеснікова під редакцією Н.М. Шанського. У словнику є понад 1300 пар антонімів або противопоставляемых в якому-небудь відношенні лексичних пар. У 1978 р. вийшов у світ «Словник антонімів російської мови» М. Р. Львова під ред. К. А. Новікова, містить близько 2000 антонимических пар (3-е изд. М. 1985). Цей же автор опублікував у 1981 році «Шкільний словник антонімів російської мови», що включає понад 500 словникових статей.

У 1974 р. був виданий перший в нашій країні «Словник омонімів російської мови» О. С. Ахмановой (3-е изд. М. 1986). У словнику наводяться в алфавітному порядку омонимические пари (рідше групи з трьох або чотирьох слів), даються граматичні відомості та стилістичні поноси, а також кваліфікація омонімів з точки зору їх утворення або походження. У 1976 р. з’явився «Словник омонімів російської мови» Н.П. Колеснікова під редакцією Н.М. Шанського (2-е изд. Тбілісі, 1978; понад 3500 гнізд омонімів).

У 1968 р. вийшов словник-довідник Ю. А. Бельчикова і М. С. Панюшевой «Важкі випадки вживання однокореневих слів російської мови», який можна вважати першим досвідом створення словника паронімів. У ньому міститься близько 200 пар (груп) однокореневих слів, у вживанні яких у практиці мовлення спостерігається змішання. Другим за часом видання був «Словник паронімів української мови» Н.П. Колеснікова (1971), що містить понад 3000 однокореневих і разнокорневых подібно звучать слів, розбитих на 1432 гнізда. У 1974 р. вийшла в світ книга О. В. Вишняковой «Паронимы в російською мовою», який складається з теоретичної частини та самого словника, що включає понад 500 паронимических пар, а в 1984 р. окремим виданням був випущений «Словник паронімів української мови» того ж автора. В 1994 р. було видано «Словник паронімів сучасної російської мови» Ю. А. Бельчикова і М. С. Панюшевой.

Короткий опис статті: словник синонімів Словники синонімів Словники синонімів

Джерело: Словники синонімів

Також ви можете прочитати