Словники . Словник іноземних слів

23.07.2015

Словник іноземних слів

Словникові статті розташовані в алфавітному порядку і виділені напівжирним прописним шрифтом. Для позначення правильної вимови на кожному слові, за винятком слів з одним голосним, проставлено наголос. Випадки подвійного наголоси означають, що допускаються обидва варіанти вимови.

У квадратних дужках [ ] дана етимологія, тобто походження, слова: зазначено мову походження, саме слово в оригінальному написанні і його переклад на російську мову.

Без перекладу дані заголовні слова, що збігаються з іншомовним словом (етимоном), що приводиться в дужках, напр.:

ГАЛЛО Н [англ. gallon]. Знак < означає: «походить від. »,

напр. КУПИДО Н [фр. Cupidon < лат. Cupido].

Нерідко наводиться переклад складових етімон частин, напр. [англ. cowboy < cow-корова + boy хлопець].

Якщо заголовне слово складається з наведених в словнику слів або словотворчих елементів, то вони вказані в квадратних дужках курсивом, напр.:

ГЕЛИОФИ ТИ [геліо. +. фіт].

Грецькі этимоны дані в латинській транскрипції. У деяких випадках дана інформація лише про мову походження, напр. санкскр. семит. кельт.

Відсутність інформації про етимологію означає, що інформацію про походження слова, необхідно шукати в самій статті, де буде виділено курсивом слово, що брала участь у походженні заголовного слова.

Слова, що походять від власних імен, позначені як «соб.» або із зазначенням прізвища, від якої вони утворені, іноді з роками життя.

Словникова стаття дає найбільш вживані значення заголовного слова, які позначені арабськими цифрами. Якщо значення має смислові уточнення, вони позначаються буквами, наприклад:

КАПІТА Н [фр. capitaine] —

… 2) військові звання молодших офіцерів: а) сухопутних військ і Військово-повітряних Сил РФ; б) Військово-Морських Сил РФ: молодшого (капітан-лейтенанта) і старшого (капітан 1-го, 2-го і 3-го рангу — в порядку старшинства)…

Повторюється у статті заголовне слово позначене буквою з крапкою незалежно від граматичної форми, в якій воно стоїть, напр.:

РУДИМЕНТАРНИЙ [< лат.] — ...

р. о р г а н и — недорозвинені органи…

Розрядкою виділені складові терміни заголовного слова. Курсивом — слова, що мають свою словникову статтю або вказані в якості складеного терміна. Слово з цифрою, виділені курсивом, вказують на конкретне значення відсилання.

Знак «зірочка» * означає переносне значення слова.

В лапках наведено сталий вираз з заголовним словом, напр. * «канути в Лету» — бути забутим.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

(Словник скорочень)

Короткий опис статті: словник іноземних слів Короткі словники — короткі тлумачні словнички. словник іноземних слів, тлумачення іноземних слів

Джерело: Словники | Словник іноземних слів

Також ви можете прочитати