• Словник іноземних слів

  Словники . Словник іноземних слів

  23.07.2015

  Словник іноземних слів

  Словникові статті розташовані в алфавітному порядку і виділені напівжирним прописним шрифтом. Для позначення правильної вимови на кожному слові, за винятком слів з одним голосним, проставлено наголос. Випадки подвійного наголоси означають, що допускаються обидва варіанти вимови.

  У квадратних дужках [ ] дана етимологія, тобто походження, слова: зазначено мову походження, саме слово в оригінальному написанні і його переклад на російську мову.

  Без перекладу дані заголовні слова, що збігаються з іншомовним словом (етимоном), що приводиться в дужках, напр.:

  ГАЛЛО Н [англ. gallon]. Знак < означає: «походить від. »,

  напр. КУПИДО Н [фр. Cupidon < лат. Cupido].

  Нерідко наводиться переклад складових етімон частин, напр. [англ. cowboy < cow-корова + boy хлопець].

  Якщо заголовне слово складається з наведених в словнику слів або словотворчих елементів, то вони вказані в квадратних дужках курсивом, напр.:

  ГЕЛИОФИ ТИ [геліо. +. фіт].

  Грецькі этимоны дані в латинській транскрипції. У деяких випадках дана інформація лише про мову походження, напр. санкскр. семит. кельт.

  Відсутність інформації про етимологію означає, що інформацію про походження слова, необхідно шукати в самій статті, де буде виділено курсивом слово, що брала участь у походженні заголовного слова.

  Слова, що походять від власних імен, позначені як «соб.» або із зазначенням прізвища, від якої вони утворені, іноді з роками життя.

  Словникова стаття дає найбільш вживані значення заголовного слова, які позначені арабськими цифрами. Якщо значення має смислові уточнення, вони позначаються буквами, наприклад:

  КАПІТА Н [фр. capitaine] —

  … 2) військові звання молодших офіцерів: а) сухопутних військ і Військово-повітряних Сил РФ; б) Військово-Морських Сил РФ: молодшого (капітан-лейтенанта) і старшого (капітан 1-го, 2-го і 3-го рангу — в порядку старшинства)…

  Повторюється у статті заголовне слово позначене буквою з крапкою незалежно від граматичної форми, в якій воно стоїть, напр.:

  РУДИМЕНТАРНИЙ [< лат.] — ...

  р. о р г а н и — недорозвинені органи…

  Розрядкою виділені складові терміни заголовного слова. Курсивом — слова, що мають свою словникову статтю або вказані в якості складеного терміна. Слово з цифрою, виділені курсивом, вказують на конкретне значення відсилання.

  Знак «зірочка» * означає переносне значення слова.

  В лапках наведено сталий вираз з заголовним словом, напр. * «канути в Лету» — бути забутим.

  СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

  (Словник скорочень)

  Короткий опис статті: словник іноземних слів Короткі словники — короткі тлумачні словнички. словник іноземних слів, тлумачення іноземних слів

  Джерело: Словники | Словник іноземних слів

  Також ви можете прочитати