Ст. Тулешев: Перехід казахської мови на латиницю. Знаменник народження нового світу.

05.07.2015

Ст. Тулешев: Перехід казахської мови на латиницю. Знаменник народження нового світу…

Перехід на латиницю

Знаменник народження нового світу…

Розгорнулася дискусія в частині переходу казахської мови на латиницю, крім усього іншого, продемонструвала близькість позиції влади і суспільства у цьому питанні.

Більшість експертів наводять аргументи на користь цієї ініціативи, але у кожного з них вони різні. Свою точку зору на реформу писемності має і наш співрозмовник, професор політології та філософії МАБ Валіхан Тулешев.

– Казахстан, не будемо забувати, більше сімдесяти років скнів в умовах жорсткої тоталітарної системи. Тому молодій державі навряд чи під силу впоратися з усіма накопиченими виразками нашого проклятого минулого в настільки найкоротші терміни. Можна перераховувати довго, чого нам не вистачає. В тому числі і перебудови свідомості. Давайте поговоримо про парадигмі, про загальному напрямку, по якому повинна сьогодні розвиватися країна. Як і про те, чого нам слід уникати.

– Слід відразу зазначити, що попередньою умовою для появи рафінованих національних інноваційних проектів цивілізаційного розвитку Казахстану є проходження «періоду наздоганяючого розвитку». Він включав в себе два етапи.

Перший етап – це етап становлення країни, він заснований на моделі патерналізму держави над усіма структурами та елементами громадянського суспільства та бізнесу. Зрозуміло, що на цьому етапі необхідна десовєтизації, деколонізація відносин і свідомості, як дві найважливіші політичні передумови розробки цивілізаційних пріоритетів.

другий етап «наздоганяючого розвитку» – це етап переоцінки цінностей, етап вибору державою цивілізаційного шляху розвитку. Тут необхідна не абстрактна стандартизація Казахстану під світові досягнення та параметри соціальної, економічної і політичної сфер цивілізаційних лідерів, а їх конкретна адаптація до умов «грунту» (наявного стану культури).

В цей час відбувається врахування особливостей взаємодії історичних політичних трендів: спадного ординського (степова, кочове, військова демократія) і висхідного ліберального соціального тренда. При цьому все ще відзначається збереження сильного російського впливу (форми) і повільне збільшення європейського (загальносвітового) змісту.

– Пропоную визначитися з самим поняттям «рафіновані національні проекти»? Який сенс ми в них вкладаємо і що ми сьогодні можемо продемонструвати суспільству в якості такого продукту?

– Рафіновані національні інноваційні проекти з’являються в результаті консенсусу всіх, включаючи державу, суб’єктів суспільного розвитку. Вони являють собою очищені від торосів невігластва, що відповідають глибокої суспільної необхідності, буквально відфільтровані через сито аналітичної роботи, вишукані, витончені, переломні напрями трансформації суспільства. Це справжні, кардинальні культурні і технологічні тренди сучасності. Реалізація рафінованих національних інноваційних проектів пов’язана з необхідністю зміни національної парадигми розвитку, це зміна кодів національного розвитку.

Таким рафінованим національним інноваційним проектом, що відповідає перерахованим вище критеріям, є перехід алфавіту казахської мови з кирилиці на латинську графіку. Як уособлення нової сучасної епохи, нового формату цивілізаційного розвитку, перехід на латинську графіку національного алфавіту виступає як початок постіндустріальної орієнтації культури, революцію свідомості, яка забезпечує глобальне світорозуміння і функціонування передових світових нормативів, стандартів і параметрів культурного розвитку, знаменує початок цивілізаційного, загальнокультурного руху нашої країни «з третього світу в перший».

Казахська мова в радянський час став перетворюватися на якийсь проміжний тюрксько-російсько-радянський сленг, основа якого виростає з російсько-радянського позначення життєдіяльності та розвитку казахської нації, яка виражається і нині діючої на кириличній основі шрифту казахської орфографії. Казахська мова, як і сам російська мова, що функціонує на основі кирилиці, обслуговував формується національна свідомість казахів не через ідеологію прилучення до демократичної європейської культури та світової цивілізації, а на противагу їй.

Тоді ЦК КПРС з Москви облаштовував національні культури на свій, за формою більшовицький, командно-адміністративний лад. Адже СРСР, незважаючи на широкі кампанії по наданню собі іміджу мирної країни, насправді позиціонував себе на планеті як протистоїть розвивається демократичної цивілізації тоталітарна держава, «імперія зла» (термін Р. Рейгана). Згадаймо хоча б події в НДР (1953), Угорщині (1956 р.), Чехословаччини (1968).

– Як у свій час повністю виправдав себе перенесення столиці з Алмати в центр країни, так і сьогодні потрібен великий, масштабний проект, здатний консолідувати націю. Значення латиниці в цьому сенсі не можна применшити. Може, на початковому етапі якихось втрат уникнути не вдасться, але довготривалих виграшів у цього проекту значно більше, ніж недоліків. Тим більше, що він дає нам таку перевагу, як залучення до світових цінностей без посередництва третьої сторони.

– Мартін Хайдеггер виходив з того, що людина у своєму житті застає вже готові мовні форми, які існують об’єктивно. І щоб освоїти культуру, необхідно насамперед опанувати мову. Казахська мова, що нараховує сьогодні майже в два рази більше слів і словосполучень (майже 93 тисячі слів і понад 160 тисяч словосполучень), ніж російська мова (словник Даля налічує 50 тисяч слів), природно, залишається більш розвиненим в семантичному і семіотичному сенсі мовою.

Для того щоб зберегти такий ще більш могутній казахську мову, потрібно дати йому «зелений світло» у повсюдному і всебічному змістовне і ефективне використання. Сьогодні цей процес набирає обертів. І це ще одна причина, по якій нам необхідний перехід на латиницю як більш перспективну базу розвитку та збереження мови.

Подібна онтологізація казахської мови, тобто надання мові міцного побутування, необхідна, як повітря, бо казахська мова «розповідає себе в людині» по імені казах, «говорить через нього», багато в чому визначає її долю, складаючи конкретно-змістовне багатство його внутрішнього духовного світу. Відкриває нові горизонти і, що важливо, закладає міцні основи розуміння необхідності якнайтісніших зв’язків між конкретною людиною і конкретною мовою, в даному випадку казахським.

Тому, ґрунтуючись на емоційному, а не тільки раціональне, але об’єктивному вираженні через мову ставлення людей до світу і один до одного, онтологічна герменевтика Гайдеггера закладала фундаментальні основи розуміння необхідності вивчення мов і казахської мови в тому числі, як матриць етнокультури і, ширше, культурно-цивілізаційної визначеності.

Довідка

Казахстан прийняв рішення про переведення писемності державної мови на латинський шрифт у 2012 році. Хоча дискусія з цього приводу в експертних колах йшла давно. Ми не єдине тюркомовне держава, яке ініціював реформи писемності. На початку ХХ століття на латинський шрифт перейшла Туреччина. Зміни стали частиною широких суспільно-економічних реформ Ата-Тюрка, які дозволили країні вийти на новий рівень розвитку. В кінці минулого століття, після розвалу СРСР і відразу після здобуття незалежності Узбекистан, Туркменістан і Азербайджан перейшли на латинський шрифт. За деякою інформацією, сусідній Киргизстан також планує в перспективі перейти на новий алфавіт.

Короткий опис статті: казахсько російський словник Ст. Тулешев: Перехід казахської мови на латиницю. Знаменник народження нового світу… | Новини Центральної Азії

Джерело: Ст. Тулешев: Перехід казахської мови на латиницю. Знаменник народження нового світу… | Центразія

Також ви можете прочитати