Сучасний німецько-російський словник з гірничої справи та екології гірського виробництва.

30.07.2015

Сучасний німецько-російський словник з гірничої справи та екології гірського виробництва. 18607 — Німецькі — Література студентам, викладачам, фахівцям.

Сучасний німецько-російський словник з гірничої справи та екології гірського виробництва.

Складений на основі знову розробленої термінологічної бази «Сучасний німецько-російський словник з гірничої справи та екології гірського виробництва» містить близько 70 000 термінів, що відносяться до всіх стадій технологічних процесів освоєння родовищ корисних копалин, – від пошуків і розвідки покладів до відправки і збуту готової продукції, включаючи збагачення. Крім того, до словника включено терміни з питань охорони навколишнього середовища, що безпосередньо пов’язані з гірничою промисловістю.

Призначений для фахівців у галузі гірничої справи, викладачів та студентів галузевих навчальних закладів, аспірантів, перекладачів.

Від видавництва

«Німецько-російський гірничий словник», складений доктором технічних наук Л. В. Бароном і виданий в 1966 році, давно є бібліографічною рідкістю. Він вже не може відображати сучасного рівня розвитку гірничої промисловості, обумовленого змінами, що відбулися за минулі десятиліття в ході інтенсивних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також прогресу в техніці і технології гірничих робіт. Багато терміни застаріли або придбали нові значення. З’явилися поняття, терміни, словосполучення, що відповідають досягнутому рівню технічного розвитку.

Справжній «Сучасний німецько-російський словник з гірничої справи та екології гірського виробництва» містить термінологію, що відображає всі стадії технологічних процесів освоєння родовищ корисних копалин, — від пошуків, розвідки і розробки покладів, включаючи збагачення, до відправки і збуту готової продукції. Крім того, до словника включено терміни з питань охорони навколишнього середовища, що безпосередньо пов’язані з гірничою промисловістю.

Робота укладачів словника, є редакторами та перекладачами журналу мінерально-сировинних ресурсів, гірничої промисловості, энергохозяйству- «Глюкауф» (Gluckauf. Fachzeitschrift fur Rohstoff, Bergbau und Energie. — Видавництво «Глюкауф ГмбХ», Гессен, Північний Рейн-Вестфалія, ФРН), що видається російською мовою з 1961 року, тривала понад 20 років. З текстів статей цього авторитетного джерела систематично відбиралися терміни, що не ввійшли до словника Л. В. Барона. Крім того, вивчалися і аналізувалися інші галузеві періодичні видання на німецькій мові, а також публікувалися у ФРН і НДР термінологічні довідники, навчальні посібники, стандарти, нормативні приписи, проспекти, технічна документація з гірничої справи.

При підборі російських еквівалентів до німецьких термінів укладачі дотримувалися термінології, що застосовується у вітчизняній гірничотехнічної літературі. В нерідких випадках відсутності відповідного поняття російською мовою були розроблені тлумачення термінів з пояснювальними перекладами. При необхідності наводяться короткі дані довідкового характеру.

У кінці словника вміщено великий список скорочень та умовних позначень. Розділи словника з підземним гірничим роботам, шахто — та туннелестроению, екології складені Ф. Ф. Эйнером, з відкритим гірничим роботам, збагачення корисних копалин і економіці гірничої промисловості — А. Ю. Саховалером, за гірничої електротехніки, техніці підземного транспорту та шахтного підйому — В. К. Ясним. Редагування словника виконано Ф. Ф. Эйнером, А А. Левіним і Н. Ст. Покусаевой. Оригінал-макет підготовлений А. Ю. Татариновым. Остаточне редагування вироблено кандидатом технічних наук В. Ф. Черкасовим. Науковий консультант — професор, доктор технічних наук І-А. Кузьмич. Експертний висновок про науково-технічної значущості знову розробленої термінологічної бази, а також про доцільність випуску у світ нового видання галузевого німецько-російського словника підготовлено в інституті ИПКОН РАН за участю академіка РАН Ст. А. Чантурии, професора, доктора технічних наук А. В. Старікова та наукового співробітника Е. А. Соловйової.

Видання виходить у світ під загальною редакцією доктора технічних наук, професора В. Е. Зайденварга.

Сучасний німецько-російський словник з гірничої справи та екології гірського виробництва.

Короткий опис статті: німецько російський словник Сучасний німецько-російський словник з гірничої справи та екології гірського виробництва. Сучасний, німецький, російський, словник, гірничої справи, і, екології, гірського, виробництва, книги, купити, анотація, доставка, словники

Джерело: Сучасний німецько-російський словник з гірничої справи та екології гірського виробництва. 18607 — Німецькі — Література студентам, викладачам, фахівцям.

Також ви можете прочитати