Сучасний російську мову: Фразеологічні словники

28.07.2015

Сучасний російську мову

Фразеологічні словники

Спроба зібрати і систематизувати в окремій роботі фразеологію української мови знайшла своє вираження у виданні ряду фразеологічних збірок.

У 1890 р. вийшов збірник Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
С. В. Максимова «Крилаті слова». У ньому подано тлумачення 129 слів і виразів (стійких сполучень слів, приказок і т. д.). Багато з них тлумачаться довільно, однак багатий фразеологічний матеріал та цікаві пояснення, що містяться в книзі, роблять її марною і в наші дні (останній раз перевидана в 1955 р.).

Змістовніше і різноманітніше за матеріалом фразеологічний збірник Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
М. І. Міхельсона «Російська думка і мова. Своє і чуже. Досвід російської фразеології. Збірник образних слів і іносказань» (1902-1904). У книзі зібрано значний матеріал, в неї включені фрази і словосполучення не тільки з російської мови, але і з інших мов.

У 1955 р. був виданий збірник «Крилаті слова» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Н.С. Ашукіна і Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
М. Р. Ашукиной (3-е изд. М. 1966). У книзі зібрано велику кількість літературних цитат і образних виразів, розташованих в алфавітному порядку. Наявність алфавітного покажчика в кінці книги облітає користування нею як довідником.

З великою повнотою представлена російська фразеологія вийшов у 1967 р. під редакцією Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
А. В. Молоткова «Фразеологическом словнику російської мови», що містить понад 4000 словникових статей (3-е изд. 1978; 4-е изд. 1986). Фразеологізми наводяться з можливими варіантами компонентів, дається тлумачення значення, вказуються форми вживання в мові. Кожне значення ілюструється цитатами з художньої літератури. У ряді випадків дається етимологічну довідку.

У 1975 р. вийшов словник-довідник «Стійкі глагольно-іменні словосполучення російської мови» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
В. М. Дерібаса. У цьому посібнику міститься понад 5000 стійких словосполучень, розташованих по двох складових їх компонентів (дієслово — іменник). У 1980 р. був виданий «Шкільний фразеологічний словник російської мови» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
В. П. Жукова, містить близько 2000 найуживаніших фразеологізмів, які зустрічаються в літературі та усній мові. У 1997 р. вийшов «Словник перифраз російської мови (на матеріалі газетної публіцистики)» ( Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
А. Б. Новиков), в якому дано обороти типу в костюмі адама (голий), блакитні каски (збройні сили ООН), чорне золото (нафта) та ін

Фразеологія в широкому розумінні терміна включає в себе також прислів’я і приказки. Найбільш повним зібранням російських прислів’їв є збірка «Прислів’я російського народу» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
в. І. Даля, виданий у 1861-1862 рр. (перевидана в 1957 р.). У 1966 р. вийшов «Словник російських прислів’їв і приказок» В. П. Жукова (3-е изд. М. 1967), що містить близько 1000 прислів’їв і приказок, розташованих в алфавітному порядку по першому слову. В 1981 р. було видано «Словник-довідник з російської фразеології» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Н. В. Яранцева (2-е изд. М. 1985), куди увійшло близько 800 фразеологізмів.

Словники іноземних слів

Першим словником іноземних слів був рукописний «Лексикон вокабулам новим за алфавітом», складений на початку XVIII ст. На протязі XVIII ст. видавалися різноманітні словники іноземних слів і близькі до них термінологічні словники.

У 1803-1806 рр. вийшов тритомний «Новий словотолкователь, розташований за алфавітом. » Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Н.М. Яновського, який містив велику кількість слів з різних мов і послужив зразком для наступних словників іноземних слів Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Ф. Кравчуновского (1817), Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Н. Кирилова (1840-е роки) і ін

Низку словників іноземних слів був виданий в радянську епоху. У 1926 р. вийшов «Повний ілюстрований словник іноземних слів із зазначенням їх походження, наголосів і наукового значення» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Н. Вайсблита, в 1939 р. — «Словник іноземних слів» під редакцією Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Ф. Н. Петрова.

Найбільш повним є «Словник іноземних слів» під редакцією Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
І. в. Лехина, Ф. Н. Петрова та ін (1941; 13-е изд. М. 1986; 19-е изд. М. 1990). У словнику дається коротке пояснення слів і термінів іншомовного походження, які зустрічаються в різних стилях мовлення, вказується походження слова, в необхідних випадках відзначається шлях запозичення.

У 1966 р. вийшов «Словник іншомовних виразів і слів» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
А. М. Бабкіна і Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
В. о. Шендецова (2-е изд. Л. 1981) і «Короткий словник іноземних слів» (8-е изд. М. 1985), містить близько 4500 слів і термінів. У 1983 р. був виданий «Шкільний словник іноземних слів» (під редакцією Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
В. о. Іванова).

З останніх словників можна відзначити «Словник іноземних слів і виразів» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Е. С. Зеновича, виданий у 1998 р. (8000 загальновживаних запозичених слів і виразів).

Особливо треба виділити «Тлумачний словник іноземних слів» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Л. П. Крысина (М. 1998). На відміну від інших словників іноземних слів, цей словник містить відомості про походження слів, дає похідні слова, тлумачення значень і прикладами вживання, стійкі вирази й аналоги. Словник включає нові запозичення.

Орфографічні словники

Першою серйозною спробою кодифікувати російське правопис була робота Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Я. К. Грота «Російське правопис», в якості додатку до книги був дан «Довідковий покажчик», що містив близько 3000 слів.

На основі «гротовской» орфографії в кінці XIX-початку XX ст. був розроблений і опублікований ряд орфографічних словників: «Учнівський кишеньковий словник для правопису» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Ст. Кименталя (1900), «Орфографічний словничок-супутник» під редакцією Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
М. Алтабаева (1913), «Докладний орфографічний словник» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
В. А. Зелінського (1914) та ін

У радянський час вийшли «Мій словничок. Короткий довідник з новим правописом. Для учнів Ст. Флерова (1918; витримав 9 видань), «Новий орфографічний довідник з коротким тлумаченням малозрозумілих і незрозумілих слів та орфографічними вправами у зв’язку з розвитком мовлення» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
І. в. Устинова (1921; витримала ряд видань), «Новий довідковий орфографічний словник для коректорів, що випускають і літературних працівників» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Я. С. Хомутова, що включив в себе близько 100000 слів (1927 і 1929; доповнення до нього — 1930), «Орфографічний словник» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Д. Н. Ушакова і Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
С. Е. Крючкова для учнів середньої школи (1933; багаторазово перевидавався), «Орфографічний словничок» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
З. П. Редозубова для учнів початкової школи (2-е изд. М. 1957), «Орфографічний словничок» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
П. А. Грушникова (19-е изд. М. 1985) та ін

У 1945 р. був виданий спеціальний словник-довідник Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
К. І. Билінського, С. Е. Крючкова і Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
М. В. Светлаева «Вживання букви е», в 1972 р. — словник-довідник «Разом чи окремо?» (автори — Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Б. З. Букчина Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Л. П. Калакуцкая і Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Л. К. Чельцова під ред. Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Д. Е. Розенталя; 5-е изд. М. 1985), «Прописна або рядкова?» Д. Е. Розенталя (2-е изд. М. 1985), містить близько 8500 слів і словосполучень.

Великі словники-додатки є в «Довідник коректора» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
К. І. Билінського і Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Л. В. Служивова (1950), у «Довіднику з правопису та пунктуації для працівників друку» К. І. Билінського і Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Н.Н. Нікольського (1952; 4-е изд. М. 1970), в «Довідковій книжці коректора» К. І. Билінського і Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
А. Н. Жиліна (1960).

Ґрунтовним допомогою цього типу є академічний «Орфографічний словник російської мови» під редакцією Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Ц. Р. Бархударова та ін. (1956; 23-е изд. М. 1984).

У 1997 р. вийшов словник Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Н.В. Соловйова «Російське правопис: Орфографічний довідник», а в 1999 р. — «Російський орфографічний словник», відповідальним редактором якого є Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
В. о. Лопатин. Словник включає 160000 слів і в даний час найбільш повно представляє орфографічний матеріал російської мови з урахуванням зростаючих тенденцій.

У 1999 р. видавництвом АСТ-Прес підготовлена і опублікована серія орфографічних словників під девізом «Пастки орфографії». Серед них: Ст. Ст. Лопатин Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Л. К. Чельцова Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
І. в. Нечаєва. Орфографічний словник російської мови. Прописна або рядкова?; Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
В. К. Сазонова. Орфографічний словник російської мови. Одне або два «н»?; Б. З. Букчина. Орфографічний словник російської мови. Разом? Окремо? Через дефіс? Дані словники відображають найбільш складні випадки сучасної російської орфографії.

Орфоепічні словники

За останні десятиліття разом з роботою з упорядкування правопису проведена велика робота з упорядкування вимови. Зведення найважливіших правил літературної вимови прикладена до «Тлумачного словника російської мови» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Д. Н. Ушакова, а в самому словнику даються необхідні вказівки до багатьох словами. Такі ж вказівки знаходимо в «Словнику російської мови», складеному Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
С. В. Ожеговым. У 1951 р. була видана брошура-словник «В допомогу диктору» під редакцією Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
К. І. Билінського з зазначенням наголосів у словах з нестійкою вимовою. На її основі було створено «Словник наголосів для працівників радіо та телебачення» (1960, 6-е изд. М. 1985; близько 75000 слів).

У 1997 р. було видано «Словник наголосів російської мови» / Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Ф. Л. Агеєнко, Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
М. в. Зарва, а також «Словник труднощів російської вимови» / Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
М. Л. Каленчук Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Р. Ф. Касаткіна. У словнику дано варіанти з пометами: допустимо, припустимо розмовне, припустимо застарілі.

Граматичні словники. Словники правильностей

Найбільш повним словником, що містить відомості граматичного характеру, є «Граматичний словник російської мови. Словоизменение». Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
А. А. Залізняка (1977; 2-е изд. М. 1980), що включає близько 100000 слів. Він всебічно відображає сучасне російське словоизменение (схиляння і дієвідміна). У 1978 р. вийшов «Словник несклоняемых слів» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Н.П. Колеснікова, який містить близько 1800 несклоняемых імен іменників і інших незмінних слів, більша частина яких увійшла в російську мову з десятків мов різних народів. В 1981 р. було видано словник-довідник «Управління в російській мові» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Д. Е. Розенталя, що включає понад 2100 словникових статей (2-е изд. М. 1986). У 1996 р. «Управління в російській мові» увійшло в зведену книгу Д. Е. Розенталя, присвячену питанням правопису. Питання управління розглядаються в книзі «Іменна і дієслівне управління в сучасній російській мові» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Н.Н. Прокоповича, Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Л. А. Дерибас, Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Е. Н. Прокопович (2-е изд. М. 1981). У 1985 р. другим виданням вийшов «Шкільний граматико-орфографічний словник» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Б. Т. Панова і Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
А. В. Текучева, що містить відомості за вимовою і морфемному складу слів; у важких випадках дається їх тлумачення і вказуються граматичні форми.

Ще до революції видавалися довідники та посібники, в яких, з одного боку, наводилися рекомендації з питань правильного слововживання і формоутворення, з іншого — містилися застереження проти порушення відповідних норм (див. напр. Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Долопчев Ст. Досвід словника неправильностей у російської розмовної мови. 2-е вид. Варшава, 1909).

Серйозним допомогою даного типу, не втратив свого значення і в наші дні завдяки великій кількості міститься в ньому матеріалу, з’явилася робота Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
в. І. Чернишова «Правильність і чистота російської мови» у двох випусках (1914-1915), що вийшла також окремим скороченим виданням (1915). Робота цілком відповідає своєму призначенню «досвіду російської стилістичної граматики». Праця в. І. Чернишова перевиданий у 1970 р.

У 1962 р. вийшов словник-довідник «Правильність російської мови» під редакцією Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
С. В. Ожегова (укладачі Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Л. П. Крысин і Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Л. В. Скворцов за участю Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Н.І. Тарабасовой). Посібник має нормативний характер, містить близько 400 словникових статей з питань слововживання (2-е изд. М. 1965; близько 600 словникових статей).

Значним внеском у видання даного типу став словник-довідник «Труднощі слововживання і варіанти норм російської літературної мови» під редакцією Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
К. С. Горбачевича (1973). Словник містить близько 8000 слів, відібраних з урахуванням труднощів акцентологических, произносительных, слово — і формотворчих. До цього типу видання примикають «Короткий словник труднощів російської мови. Для працівників друку» (1968; близько 400 слів) і словник-довідник журналіста «Труднощі російської мови» під редакцією Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Л. В. Рахманової (1974; 2-е изд. М. 1981; 722 словникові одиниці).

Особливий характер має книга «Граматична правильність російської мови» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Л. К. Граудиной Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
В. А. Ицковича Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Л. П. Катлинской під редакцією Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Ц. Р. Бархударова, Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
В. Ф. Протченко Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Л.В. Скворцова (1976), що представляє собою «досвід частотно-стилістичного словника варіантів». До цього типу словників примикає «Словник труднощів російської мови» Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Д. Е. Розенталя і Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
М. А. Теленковой (4-е изд. М. 1985). У словнику, що містить близько 30000 слів, розглядаються питання нормативного та варіативного написання, вимови, слововживання, формотворення, граматичної сполучуваності, стилістичної характеристики. Довідковий посібник Л. В. Скворцова «чи Правильно ми говоримо по-російськи?» (1980) містить «Словник вимови, наголосу і формоутворення» (див. § 47 ) та «Словник фразеології, слововживання, узгодження та керування».

У 1997 р. було видано «Словник граматичних труднощів російської мови» / Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
Т. Ф. Єфремова, Сучасний російську мову: Фразеологічні словники
В. Р. Костомарова.

Словники мови письменників. Словники епітетів

Короткий опис статті: словник іноземних слів

Джерело: Сучасний російську мову: Фразеологічні словники

Також ви можете прочитати