Таджицько-українська словник онлайн

11.07.2015

Таджицько-українська словник онлайн

Таджицько-українська словник онлайн

Введіть таджицьке слово, щоб перекласти на російську мову (замість- ?, ў, ?, ?, ?,? введіть х,у,к,г,г,і)

Наш якісний онлайн таджицько-російський словник складається з 68000 слів. Для вашої зручності ми тепер додали автозаповнення слів, який дає вам варіанти для вибору онлайн таджицьких слів.

Таджицько-українська словник онлайн на сайті www.sahifa.tj розроблено Уруновым Джафаром(випускник 2007 року Худжандского Філіалу Технологічного Університету Таджикистану).

Словник складено на базі картотеки словникового сектору Інституту мови і літератури Академії наук Таджикистану. Це картотека враховує основну лексику сучасної таджицької художньої літератури за творами Садріддіна Айні, Мірзо Турсунзаде, Мирсаида Миршакар, Джалола Икроми, Рахіма Джаліла.

При складанні словника було використано наступний словники: Таджицько-Російський словник під загальною редакцією академіка Е. Н.Павловського, Мірзо-Абдулло Гаффаров, Персько-російський словник.

В якості довідників були використані російсько-таджицькі галузеві термінологічні словники. Використана також рукопис Короткого таджицько-російського словника, складеного Я. І. Калонтаровым.

Робота авторів над словником розподілялася наступним чином: Арзумановим були складені букви Т, М; Єршовим — літери Р, Л, П, Р та частина літери Б; Калонтаровым — букви Е, Є, Ж, Й, У, Е, Ю, ?, ?; Неменовой — літери К, О, Ф і частина літери Б; Писарчик — літери І, З, Г, А, З. Розенфельд — літери Д, З, Н, Х, Л; Успенської — літери А, В, Ш, Я, ?, ?, ?. Основним редакторами словника є письменник М. В. Рахімі і кандидат філологічних наук Л. В. Успенська. До словника додаються граматичний нарис таджицької мови, складений кандидатом філологічних наук В. С. Расторгуевой.

Спеціальна лексикографічна обробка словника проведена редакторами Державного видавництва іноземних і національних словників Ст. Ст. Самокруткиной і Н.М.Жданової.

Короткий опис статті: російський словник

Джерело:
Таджицько-українська словник онлайн

Також ви можете прочитати