Торговий Дім Бібліо-Глобус . Ваш Головний книжковий

20.02.2017

Подивитися опис у форматі

УДК 811.124(038)

ББК 81.2 Лат-4

Л 27

Л 27 Латинсько-російський і російсько-латинський словник / упоряд. А. В. Подосінов, Р. Р. Козлова, А. А. Глухів, A. M. Бєлов ; під заг. ред. А. В. Подосинова. — 3-е изд. — М. Флінта. Наука, 2007. — 744 с.

ISBN 978-5-89349-312-2 (Флінта)

ISBN 978-5-02-022563-3 (Наука)

Видання складається з Латинсько-російської (близько 13 тис. слів) Російсько-латинського (близько 15 тис. слів) словників. Латинсько-російський словник містить найбільш вживану лексику латинської мови як античного, так і середньовічного періоду, що дозволяє використовувати його для читання практично будь-латиномовний літератури. У Російсько-латинський словник також включені поняття не тільки античної та середньовічної латині, але і Нового часу та сучасності. Тому словник буде корисний і тим, хто вивчає мову Цезаря і Цицерона, Петрарки та Фоми Аквінського, і тим, хто намагається створювати свої латинські тексти.

ISBN 978-5-89349-312-2 (Флінта)

ISBN 978-5-02-022563-3 (Наука)

Lexicographis secundus post Herc

Lexicographis secundus post Herculem labor.

J.J. Scaliger

Даний видання зросла з двох словників, опублікованих окремо і в різний час. Спочатку (у 1998 р. вийшов «Латинсько-російський словник» (автори — А. В. Під-

синов, Р. Р. Козлова, А. А. Глухів), який до теперішнього часу витримав п’ять видань, потім — «Російсько-латинський словник» (автори — А. В. Подосінов і А. М. Бєлов, вийшов трьома виданнями). Оскільки обидва словника створювалися в рамках гімназичного курсу латинської мови (LINGUA LATINA. Введення в латинську мову й античну культуру. Частини I-V), широта охоплення лексики і принципи лексикологічного описи були витримані в обох словниках одні і ті ж. Це дає можливість розглядати їх як єдине ціле і полегшує уніфікацію оформлення, що, безсумнівно, має бути присутня у такого роду зведених словниках.

«Латинсько-російський словник» містить насамперед лексику античного періоду латиномовний літератури. З ним можна читати твори класиків римської літератури, які вивчаються в старших класах гімназій і у вузах. Крім того, ми включили в словник слова і значення, властиві середньовічній латині і латині Нового часу, які дають можливість читати тексти, які створювалися протягом двох з половиною тисячоліть.

Для зручності користування словником в ньому вказуються не тільки чотири основні дієслівні форми, але і окремими словниковими статтями форми перфекта активного і страдательного дієприкметника минулого часу (РРР), якщо вони досить сильно відрізняються від основи инфек-та (першої словникової форми). Наводяться також ті форми неправильних дієслів та займенників, за якими важко визначити, до якої словникової статті вони відносяться.

Для правильної постановки наголосу (воно ставиться в латинській мові на другому або третьому від кінця складі) ми даємо тільки вказівка на стислість другого складу (наприклад: abavus; стислість -а — у другому від кінця складі вимагає постановки наголосу на третій від кінця склад — abavus). Відсутність знака стислості означає в таких випадках довготу цього слова (наприклад: abduco; довгота складу-du — вимагає постановки наголосу на цьому складі — abduco). Довгота на другому від наприкінці складі вказується, тільки якщо цей склад довгий щодо виключення (наприклад: acies, -ei).

«Російсько-латинський словник» також необхідний тим, хто займається латинською мовою, будь то процес вивчення самої мови, вправи в перекладах з російської на латинський, або спроби писати латинською мовою. Крім традиційної «нейтральної» лексики ми включили в нього численні поняття сучасного життя, так звану новолатинскую лексику. У наші дні, коли рух «живої латини» (Latinitas viva) завойовує собі все більше прихильників та учасників, необхідність російсько-латинського словника, побудованого за прикладом словников сучасних словників, все більше зростає. Такі словники є у всіх розвинених країнах Європи (див. нижче список використаних видань), і наш словник — одна з перших спроб дати подібне сучасне видання російським латинистам, філологам та історикам.

Словник, безсумнівно, зацікавить також романістів і лінгвістів, які займаються индоевропеистикой і порівняльним мовознавством, широке коло філологів. Оскільки латинська лексика, як правило, вивчається лише в пасивному плані, наш словник допоможе знайти шукане слово або термін, виходячи з російської мови. Крім того, до словника включено ряд термінів медичної, біологічної та науково-технічної лексики, які відображають найбільш поширені поняття сучасності і можуть бути використані фахівцями в цих областях, так і вивчають «живу латинь» при підготовці різних повідомлень, доповідей, перекладів сучасних текстів.

Для скорочення обсягу словника дієслова російської мови наводяться переважно у формі інфінітива недоконаного виду (наприклад, в словнику є слово давати і відсутнє слово дати). Слова і поняття Нового часу іноді даються описово, якщо ж корінь, на якому засновано дане слово, античного (грецького або латинського) походження, то останнім наводиться і латинська реконструкція, цілком вживана в сучасній латині (наприклад: анархія nimia licentia (-ae f)\ anarchia, -iae f) Для понять, належність яких до мови Нового часу є очевидною (наприклад, телевізор), вказівки на новоутворення не надаються; у разі, коли таку дефініцію провести важко, латинські слова забезпечуються коментарем (нов.-лат.).

Обидва словника були грунтовно доповнені і змінені в процесі підготовки цього видання.

При складанні словників були використані наступні вітчизняні та зарубіжні видання:

Дворецький В. Х. Латинсько-російський словник. 4-е изд. стереотипне. М, 1996

Ивашковстй В. Повний російсько-латинський словник. Тт. 1-4. СПб. 1849-1853

Кронеберг В. Латинсько-російський і російсько-латинський лексикон. 7-е изд. М. 1870

Малінін A. M. Латинсько-російський словник. М. 1952 Мусселиус Ст. Російсько-латинський словник. СПб. 1891 Оці Б. А. Медичний латинсько-російський і

російсько-латинський словник. Пг. 1915

Орлов А. В. Повний російсько-латинський словник. М. 1876 Arnaudov G. D. Terminologia medica polyglotta. Sofia, 1979 Bianchi E. Bianchi R. belli O. Dizionario italiano-latino. Firenze, 1972 Beach G. Ст. Battles F. L. Locutionum Cotidianarum Glossarium. Hartford (Conn.), 1967

Blaise A. Latinitatis Lexicon Medii Aevi. Turnholti, 1975 Chiesa A. Dizionario italiano-latino integrativo antico e moderno. Bologna, 1966

Eichenseer З Latinitas viva. Pars lexicalis. Saarbriicken, 1982 Eichenseer C. Latinitas viva. Tabulae imagineae numero nonaginta. Saarbrucken, 1984

Forcellini A. Lexicon totius Latinitatis. Vol. 1-6. Patavii, 1965 Georges K. E. Ausfuhrliches deutsch-lateinisches Handworterbuch. 7. Aufl. Leipzig, 1882

Georges K. E. Lateinisch-deutsches Handworterbuch. Bd. 1-2. 9. Aufl. Leipzig, 1843

Mabel E. Grb’bel F. Mittellateinisches Glossar. Paderborn, 1931 Heifer Chr. Lexicon auxiliare. Ein deutsch-lateinisches Worterbuch. Saarbrucken,

1982 (Vox Latina. Tomus 18. Fasc. 67-68); 3 ed. — 1991

Langenscheidts GroBworterbuch Lateinisch. Teil II. Deutsch-Lateinisch. Bearb. von O. Giithling. 9 Aufl. Berlin; Munchen; Zurich, 1973

Lexicon novorum vocabulorum, quae e libellis ‘Latinitatis’ his decem superioribus annis in vulgus editis excerpserant H. Tondini et Th. Mariucci. Roma, 1964

Lexicon Recentis Latinitatis. Vol. I-II. Vatican, 1992-1997 Mir I. M. Nova verba Latina. Barsinone, 1970 Mittellateinisches Worterbuch. Bd. 1-. Munchen, 1967 -. Niermayer J. F. Mediae Latinitatis Lexicon minus. Leiden, 1976 Sleumer A. Kirchenlateinisches Worterbuch. Limburg, 1926

Короткий опис статті: латинський словник з наголосами

Джерело: Торговий Дім Бібліо-Глобус | Ваш Головний книжковий

Також ви можете прочитати