Транскрипція китайських звуків

30.07.2015

Матеріал запозичений з: В. С. Дзвонів- «Короткий китайсько-російський словник (за графічною системою включає найважливіші військові терміни)». Москва, ОГИЗ РРФСР, 1935 рік. Стр.680-681.

СИСТЕМА ТРАНСКРИПЦІЇ КИТАЙСЬКИХ ЗВУКІВ

У цьому словнику вводиться нова російська транскрипцня китайських слів. Ця транскрипція відтворює китайську фонетичну абетку, замінюючи китайські позначення звуків російськими літерами. В основу транскрипції покладено «стандартний китайська мова» (國語) з урахуванням місцевого вимови в Північному Китаї.

А. Позначення приголосних

Для позначення приголосних прийняті наступні літери російського алфавіту: б п м ф у д т н л р у х ч ш ж з ц з і їх поєднання (дж, дз ). Після приголосних б п м д т н л с застосовується для ь для вираження пом’якшення. Буква в вимовляється ближче до у. Для позначення гортанного вимови н після цієї букви ставиться ъ ; нъ зустрічається в небагатьох словах, притому тільки на початку складів, перед відкритими і гласними. Наявність або відсутність цього звуку на початку складу і ступінь його інтенсивності залежить від діалекту. Напр. ань (с п о к о ї с т в і е) в деяких місцях вимовляють нъань. Для позначення твердого вимови д та т перед голосними, які в даній транскрипції позначаються літерами е і ю я [i]. застосовується для ъ. напр. дъянь (т о ч к а). У разі ж м’якого вимови д та т перед зазначеними голосними застосовується для ь. напр. дьянь (д е ш е в и й). Літери г к х дж ч ш ж вимовляються завжди твердо. Ці літери не зустрічаються перед голосними е і ю я. Літери дз ц перед е і ю я вимовляються твердо. Буква перед цими ж голосними також вимовляється твердо; сь перед е і ю я вимовляється м’яко.

Б. Позначення голосних

Для позначення голосних прийняті наступні літери: а про е и у я е е і ї ю р і їх поєднання (див. нижче).

Літерами я е е виражені звуки, утворювані гласною і з наступними а про е. Буква ю зображує особливий звук, близький до того, який виходить, якщо вимовляти і в той момент, коли губи займають положення, розраховане на вимовляння у. Той же звук виходить при опусканні мови до нижньої щелепи і десні в момент виголошення у. Голосна, зображувана буквою е. відрізняється від російської більшою твердістю. Вона має схожість з тим звуком, який виходить при слитном проголошенні е та о .

Поєднання гласних, що зливаються в один звук, позначаються так: ау яу оу ей ай ей уй (наголос скрізь на першій букві), йу йоу вей уа ыэ юе (наголос скрізь на другій букві). На жаль, розстановка наголосів у словнику не скрізь витримана і правильна. Точно так само не скрізь витримано позначення в транскрипції видозміни звучань складів в залежності від так званих тонів.

Назалированные (носові) голосні і поєднання їх з іншими голосними виражаються так: ан ань ян ян уан уань юань ин ън ін інь ун унь юн юнь. Назалированные голосні, кончающиеся н без м’якого знака, вимовляються в ніс і кілька гортанно; при цьому не слід піднімати кінчика язика до піднебіння. При відтворенні кінцевого нь назалированных голосних язик повинен бути піднятий і злегка притиснутий до переднього піднебіння.

При м’якій вимові назалированного гласного ин. особливо після б п м ф. початкова s робиться ледь чутним, але зате більш виразно виступає н. Для вираження цієї особливості замість инь пишеться ън .

В китайській мові немає розкотистого звуку р. Поєднанням аыр позначається особливий дзвінкий звук, для виголошення якого — при розчині рота а або s — кінчик язика повинен згинатися у всередину і, майже торкаючись неба своєю тильною частиною, спрямовуватися до гортані. Потрібний розчин рота позначається знаком наголосу над а або над s. Звук аыр виступає в якості самостійного складу, або зливається зі звуками попереднього складу (в тому випадку, коли аыр є суфіксом імені іменника). Наприклад: дъяыр (т о ч е ч к а) замість дъяньаыр. У розмовної мови аыр. як суфікс, чується у багатьох словах.

Поєднання гласних слід вимовляти як один звук, не виділяючи складових букв. Для того, щоб уникнути злиття попереднього складу з подальшим, що починаються з голосної, застосовується дефіс (-), напр. цау-ань (п р о е к т), фан-янь (д і а л е к т). У тих же цілях перед наступним складом у (після н нь ) вводиться в. а в наступних складах уа уан уань уо вей буква у буквою замінюється в. напр. шанву (п о л — д е н ь), каньваньла (п р о ч и т а л).

Враховуючи, що існуючі карти Китаю російською мовою передають власні географічні імена по старій транскрипції, і що цієї ж транскрипцією передаються імена китайських діячів російської китаеведческой літературі, все гніздові ієрогліфи в даному словнику забезпечені також старою російською транскрипцією і, крім того, стандартної англійської (остання модифікована стосовно до північного китайської мови).

У таблиці, що додається дана система звукових позначень стандартного китайської мови до нової транскрипції. Вивчення цієї таблиці значно полегшить засвоєння вимови звуків китайської мови.

Сайт створено у системі uCoz

Короткий опис статті: китайський словник Артур Нарсисович Ахметсафин, неврологія, мануальна терапія, мануальна медицина, остеопатія,
хіропрактика, висцеропатия, східна медицина, китайська медицина, китайська мова, ієрогліфи, каліграфія,
Дао, даосизм, алхімія, акупунктура, голкотерапія, краніосакральна, вісцеральна, м’язово енергетична техніка,
міофасциальний рилиз, нейром’язові техніки, Arthur Akhmetsafin, acupuncture, chinise medicine, chinese characters, calligraphy, taoism, alchemy, Tao,
craniosacral, myofascial, myoenergy, muscle energy, visceral, liquor, neurology, manual medicine, manipulation, osteopathy.

Джерело: Транскрипція китайських звуків

Також ви можете прочитати