Україно, Російський словник

05.07.2015

агрус. -су тв. -сом агрус

альо союз

ані част.підсилить. ні

бабця. -сі тв. -сію бабуся

бавитися. -влюся, -вишся бавитися

багато 1) нар. багато, 2)нар. багато

багатолюдний. -а, -е багатолюдний

багатоповерховий. -а, -е багатоповерховий

багно. -а,тв. -му драговина, болото

бажати. -жаю, -жаєш бажати, хотіти

базікати. -каю, -каєш розм. базікати

безбатченко. -а,тв. -му безбатченки

безвідрадний. -а, -е безвідрадний

безвість. -i,тв. -стю безвість

безліч. -чі,тв. -ччю безліч

безмежно!!! нар. безмежно

безпосередній. -я, -е безпосередній

безсторонній. -я, -є неупереджений

безталання. -я,тв. -ям гірка (нечиста) доля

бігти. -жу, -жиш бігти

бік. боком, боком 1) пліч, 2) сторона

білетерка. -і,тв. -ою білетерка

білизна. -і,тв. -ою білизна

білокрівець. -вця,тв. -вцем лейкоцит

бризки. -зок,тв. -зками бризки

бриніти. -нитка 1) звучати, дзвеніти, 2) дзижчати (про комах)

брудний. -а, -е брудний

буденний. -а, -е буденний

будинок. -пкутв. -нком будинок, будівлю

велетень. -тня,тв. -тнем велетень

велеладний. -а, -е багатолюдний

великий. -а, -е 1) великий, 2) великий

вересень. -ня,тв. -му вересень

виборчий виборчий

вибух. -ху,тв. -хом вибух

вигляд. -ду», » тв. -дім вигляд

вигода зручність

вигодувати. -дму, -дуєш вигодувати

видавець. -вця,тв. -цем видавець

видання ,тв. -нням видання

видатний. -а, -е видатний

виделка. -ділки, -делкою вилка

визволитель. -теля,тв. -телем визволитель

визнання ,тв. -нням визнання

визнати. -наю, -наєш визнати

визначення ,тв. -нням визначення

визначити. -чу, -чиш 1) визначати, 2) позначати, 3) позначені, 4) відрізнити

викладати. -даю, -даєш 1) викладати, 2) викладати, 3) викладати

викласти. -ладу, -ладеш 1) викласти, 2) викласти, 3) покласти

виконавчий. -а, -е виконавчий

виконати. -наю, -наєш виконати

виконувати. -пую, -нуєш виконувати

вимагати. -гаю, -гаєш вимагати

вимова. -ви,тв. -вою вимову

вимога. -ги,тв. -гою вимога

винахідливість. -вості,тв. -вістю винахідливість

виникати. -каю, -каєш виникати

виникнути. -ну, -неш 1) виникнути, 2) з’явитися

випадковий. -а, -е випадковий

виплеканий. -а, -е виплеканий

виправдати. -даю, -даєш виправдати

виразний 1) виразний, 2) чіткий

виразно нар. 1) виразно, 2) чітко

вирізнити. -ню, -ниш відрізнити

виробництво. -ва,тв. -вом виробництво

висловити. -влю, -віш висловити

висновок. -вка,тв. -вком висновок

височінь. -ні,тв. -нню — висота, висота, височінь

вистачити. -чить вистачити

витвір. -вору,тв. -злодієм творіння

витворений. -а, -е створений

витончений. -а, -е витончений

витримувати. -мую, -муєш витримувати

вихований. -а, -е воспитанннй

виховання ,тб. -нням виховання

вишиваний. -а, -е вишитій

вишиванка. -нки,тв. -нкою вишита сорочка

вишуканий. -а, -е 1) отысканный, 2) вишуканий

виявити. -влю, -віш 1) виявити, 2) висловити, 3) виявити

від предя. від

відгомін. -мону,тв. -моном відгомін, відгук

від’з’ємний. -а, -е негативний

відживіти. -ваю, -ваєш отживать

відзнака. -ки,тв. -кою відміну

відібрати. -беру, -береш відібрати

відзначати. -чаю, -чаєш відрізняти

відміна. -ні,тв. -ною 1) видозміна, 2) відмінність, 3) грам. відмінювання

відмінно нар. відмінно

відмовитися. -влюся, -вишся 1) відмовитися, 2) відкараскатися

відомий. -а, -е відомий

віповідний. -а, -е відповідний

відповідь. -ді, тв.відповідь

відтоді нар. з тих пір

відпочивати. -ваю, -ваєш відпочивати

відпочинок. -пку-нком відпочинок

відрядження ,тв. -нням. відрядження

відсоток. -тка,тв. -ділянкою відсоток

відстань. -ні,тв. -нню відстань

відступництво. -ва,тб. -вом відступництво

відсутність. -ності,тв. -ністю відсутність

відціл я нар. звідси

відчайдушний. -а, -е відчайдушний

відчинити. -лагоджу, -чиниш відкрити

відчути. -чую, -чуєш 1) відчути, 2) відчути

відштовхнути. -ну, -неш відштовхнути

вдача. -чі,тв. -чею характер

взаємини. -хв,тв. -мінами відносини

власне 1) (вступне слово) власне, 2) част. саме

влаштованість. -ності,тв. -ністю облаштованість

вмовл яння ,тв. -ннями умовляння

водій. -дія,тв. -дієм водій

водночас нар. одночасно

водосховище водосховище

волевиявлення ,тв. -нням волевиявлення

вологий. -а, -е вологий

володар. володаря, ті. володарем володар

воркотіти. -кочу, -кочеш рокотать

ворожий. -а, -е ворожий

ворожнеча. -чі,тв. -чею ворожнеча

впевнено нар. впевнено

вплив. -ву тв. -вом вплив

вплинути. -ну, -неш вплинути

впоратися. -раюся, -раєшся впоратися

вразити. вражу, вразиш вразити

врівноваженість. -ності,тв. -ністю врівноваженість

галузка. -ки,тв. -кою гілка

галузь. -зі,тв. -ззю галузь

глузувати. -верхніх орішників і зуї, -зуєш насміхатися

гнів. -ву,тв. -вом гнів

гніт 1, гніту, тв.гнітом гніт

гніт 2, гнота, тв.гнотом гніт

говірка. -ки,тв. -кою говір

годіна. -ні,тв. -ною 1) година, 2) час, пора

годинник. -но,тв. -ком годинник

годувати. -дму, -дуєш годувати, харчувати

гойдатися. -даюся, -даєшся гойдатися

гілка. -ки,тв. -кою голка

голосний. -а, -е 1) гучний, 2) грам. гласний

голосно нар. голосно

гордовитий. -а, -е гордовитий

горобець. -бця,тв. -бцем воробей

городній. -я, -є городній

горсточок. -чка,тв. -чком жменька

гір янін. -на,тв. ном горець

господар. -ря,тв. -рем господар

господарство. -ва,тв. -вом господарство

господиня. -ні,тв. -нею господиня

готель. -лю,тв. -лем готель

граті 1, рат гратами решітка

граті 2, граю, граєш грати

гребінець. -нця,тв. -нцем гребінець

гречка. -чки,тв. -чкою гречка

громада. -ді, тб, -дою суспільство

громадський. -а, -е громадський

грубка. -бкі,тв. -бкою піч, піч,

грунт. -ту,тв. -тому грунт

далечінь. -ні,тв. -нню даль

дарувати. -рую, -руєш 1) дарувати, 2) прощати

дбати. -баю, -баєш 1) дбати, 2) придбавати

країна. -ви,тв. -вою держава

дехто. декого, тв.деким дехто

деякий. -а, -е деякий

дійсний. -а, -е дійсний

джерело. -ла,тв. -лом джерело, джерело

джміль. джмеля, джмелем джміль

дзига. -ги,тв. -гою дзига

дзвін. дзвона, тв.дзвоном 1) дзвін, 2) дзвін

дзьобати. дзьобаю, дзьобаєш клювати

дівак. -но,тв. -ком дивак

дивитися. дивлюся, дивишся дивитися

дивний. -а, -е дивовижний, дивний

дикун. -на,тв. ном дикун

диригент. -та,тв. -тому диригент

дитина. -ні,тв. -ною дитина

діброва. -ви,тв. -вою діброва

дійсність. -ності,тб. -ністю дійсність

діл. долу, долом 1) долина, 2) пол, 3) низ

дозволити. -лю, -лиш дозволити

досвід. -ду», » тв. -дім досвід

досвіт. -ту досвітній час, світанок

досконалий. -а, -е досконалий

жабеня. -няти, -ням жабеня

завітати. -таю, -таєш відвідати, заглянути

загинути. -ну, -неш загинути

загрожувати. -жую, -жуеш загрожувати

загубити. -гублю, -губиш втратити

задовольнити. -ню, -ниш задовольняти

заздрість. -рості,тв. -рістю заздрість

зазнати. -наю, -наєш зазнати, випробувати

зазначити. -начу, -начиш відзначити

зайвій. -а, -е зайвий

заквітчати. -чаю, -чаєш прикрасити (квітами)

заклад. -ду», » тв. -дім заклад

закладаті. -даю, -даєш закладати; засновувати

закохаиий. -а, -е закоханий

залежати. -жу, -жиш залежати

залишити. -лишу, -лишиш — залишити

залізний. -а, -е залізний

залізничник. -но,тв. -ком залізничник

залучити. -променеві, -лучиш залучити

залюбки нар. з задоволенням

замовкнути. -ну, -неш замовкнути

замовляти. -ляю, -ляєш замовляти

заказчик. -но,тв. -ком замовник

заможний. -а, -е заможний

занапащений. -а, -е загубленный

занедбати. -баю, -баєш закинути, запустити

занепад. -ду», » тв. -дім занепад

занотувати. -тую, -туєш записати

заощадження ,тв. -нням заощадження

запам’ятати. -таю, -таєш запам’ятати

запашний ,-а, -е запашний

заперечити. -чу, -чиш заперечити

запит. -ту,тв. -те запит

запитання ,тв. -нням питання

запитати. -таю, таєш запитати

заповідник. -но,тв. -ком заповідник

заповіт ,тв. -ту, -тому заповіт

заповітний. -а, -е заповітний

запозичення ,тв. -нням запозичення

запорука. -ки,тв. -кою, запорука, порука, застава

започаткувати. -кую, -куєш зачинати, робити початок

запровадити. -джу, -діш ввести, заснувати.

запрошувати. -шую, -шуєш запрошувати

зараз нар.

зародковий. -а, -е зародьшевый

засвідчити. -чу, -чиш засвідчити

засвоїти. -вию, -воїш засвоїти

засіб ,-собу,тв. -особливій засіб

заслання ,тв. -нням посилання

заслуговувати. -вую, -вуєш заслуговувати

засновник. -но,тв. -ком засновник

заснути. -ну, -неш заснути

застібатися. -баюся, -баєшся застібатися

затишно нар. тихо, затишно

затьмарюватися. -ється затьмеваться

зауважити. -жу, -жиш 1) помітити, 2) зробити зауваження

захисник. -но,тв. -ком захисник

захист. -ту,тв. -тому захист

захлнатися. -наюся, -наєшся захлинатися

заходитися. -ться заливатися (про сміх)

захоплюватися. -лююся, -люєшся захоплюватися

збагатити. -чу, -тиш збагатити

збереження ,тв. -нням збереження

збіжжя ,тв. -ж, -жжям хліб

збірка. -ки.тв. -кою збори

збірний. -а, -е 1) спорот. сборны, 2) грам. збірний

зброя. -рої,тв. -роєю зброя

збуджувати. -джую, -джуєш порушувати

звіт. -ту,тв. -те звіт

зволікати. -каю, -каєш зволікати

зворот. -ту,тв. -тому оборот

звузити. -жу, -зиш звузити

здатність. -ності,тв. -ністю здатність

здібний. -а, -е здатний

згадувати. -дму, -дуєш згадувати

зграя. -ї,тв. -єю зграя

згуртований. -а, -е об’єднаний, згуртований

здаватися 1, здаюся, здаєшся здаватися

здаватися 2, здається здаватися

здатися 1, здамся, здасися 1) здаватися, 2) годитися

здатися 2, здамся, здасися здаватися

здатний. -а, -е здатний

здатність. -ності,тв. -ністю здатність

здебнльшого нар. здебільшого

здивований. -а, -е здивований

здібність. -ності,тв. -ністю здатність

здобути. -буду, -будеш дістати, одержати, здобути

здобуток. -мку,тв. -ділянкою 1) досягнення, 2) надбання

землеробство. -ва,тв. -вом землеробство

з’єднати. -наю, -наєш з’єднати

зів’ялий. -а, -е зів’ялий

зів’янути. -ну, -неш зів’янути, зав’янути

зіпсований. -а, -е зіпсований

зімкнути. -ну, -неш зімкнути

зіставити. -влю, -віш зіставити

зітхання ,тв. -нням зітхання

злива. -ви,тв. -вою злива

злиденність. -ності,тв. -нністю злидні

злидні. -ів, тв. -ям злидні

злиття. тв. -ттям злиття

зловживання. тв. -нням зловживання

злочин. -ну,тв. ном злочин

змагання ,тв. -нням змагання

змалку. нар. з малих років

змога. -ги,тв. -гою можливість

зморшки. -щок,тв. -шками зморшки

змушувати. -шую, -шуєш змушувати

знавець. -вця,тв. -вцем знавець

знаменний. -а, -е знаменний

знамено. -на,тв. ном прапор

знаряддя. тв. -ддям знаряддя

знаходити. -джу, -діш знаходити

зневажати. -жаю, -жаєш зневажати

зневіра. -рі,тв. -рою 1) занепад духу, 2) розчарування, зневіра зникати. -каю, -каєш зникати

зненацька нар. несподівано, раптово

зникнути. -ну, -неш зникнути

зобов’зв’язати. -в’яжу, -в’яжеш зобов’язати

зовнішність. -ності,тв. -ністю зовнішність

зовсім нар. зовсім

зойк. -ку,тв. -ком зойк

зозуля. -лі,тв. -лею зозуля

зоря -рі,тв. -рею 1) зірка, 2) зоря

зосередити. -джу, -діш зосередити

зотліти. -лію, -дієш истлеть

зошит. -та,тв. -тому зошит

зрада. -ді,тв. -дою зрада

зрадити. -джу, -діш зрадити

зразок. -зка, -зком зразок

зрештою (вступне слово) втім

Короткий опис статті: українсько-російський словник

Джерело: Українсько — Російський словник

Також ви можете прочитати