В Алмати відбулася презентація 30 томного серіалу казахсько-російський

11.07.2015

В Алмати відбулася презентація 30 томного серіалу казахсько-російський і російсько-казахського термінологічних словників

Алмати. У Національній бібліотеці відбулася презентація 30 томного серіалу казахсько-російський і російсько-казахського термінологічних словників.

Великий казахський поет сказав: «Мова – душа народу», отже, галузь його термінології є одним з його кровоносних судин. Сьогодні можна сміливо говорити про те, що в казахському мові цей життєво важливий момент врахований.

У Посланні народу Казахстану «Стратегія «Казахстан-2050» Президент Н.А. Назарбаєв підкреслив: «Після створення з високими вимогами нашого часу багатого термінологічного фонду казахської мови ми повинні поступово і поетапно впроваджувати його у всі сфери суспільного життя».

Завдання Елбаси виконано – створено термінологічний фонд казахської мови.

У 2012-2014 роках за замовленням Міністерства культури та спорту Республіки Казахстан Академія педагогічних наук провела роботу по подальшому вдосконаленню словників, виданих у 1999-2000 роки. Підсумком цієї роботи став серіал казахсько-російських і російсько-казахських галузевих термінологічних словників в 30 томах, яка охопила всі сфери науки і техніки, виробництва та культури. Головною метою даної роботи стало проведення експертизи, обробка та доповнення кількості термінів у кожному томі до 9000, у деяких – до 11-12 тисяч одиниць.

Серіал виданий корпорацією «КАЗакпарат».

До роботи над створенням серіалу словників у 30 томах було залучено близько 350 чоловік, у тому числі 144 доктора наук, 120 кандидатів наук, які працюють у 52 установах: вузах, науково-дослідних інститутах, академіях, міністерствах і Парламенті, галузевих установах. Вчені Інституту мовознавства імені А.с Байтурсынулы працювали в тісній співпраці зі всіма членами авторського колективу.

Після підготовки авторськими колективами своїх словників були згруповані близькі по галузях словники і проведені спільні обговорення. На них було розглянуто близько 20 тисяч термінів, витрачено близько 1000 годин. Але це коштувало того. Обговорення проходили дуже плідно. Учасники цих обговорень – фахівці з багаторічним стажем викладання на казахською мовою, які займаються створенням галузевої казахської термінології, і науковці Інституту мовознавства імені А.с Байтурсынулы.

До роботи над серіалом залучена широка громадськість Казахстану. Починаючи з 2012 року і аж до минулого року в засобах масової інформації опубліковано понад 2500 термінів, також словники розміщені на сайті Академії педагогічних наук.

В результаті спільної роботи вчених і фахівців, що займаються формуванням галузевих терминологий, вчених-мовознавців, членів Республіканської термінологічної комісії при уряді РК і з урахуванням думок-речень, представників широкої громадськості був створений термінологічний фонд казахської мови, що охопив понад 250 тисяч термінів. Таким чином, створена основа для розвитку термінології казахської мови на науковій основі та подальшого збагачення.

Короткий опис статті: словник російсько казахська

Джерело: В Алмати відбулася презентація 30 томного серіалу казахсько-російський і російсько-казахського термінологічних словників

Також ви можете прочитати