Вокабуляр ® НОРДСОФТ, Навчальний частотний аудіо словник англійської

21.07.2015

Вокабуляр ® НОРДСОФТ — Навчальний частотний аудіо словник англійської мови, безкоштовно, без реєстрації

— Професійний

В рамках кожного словника тестування проводиться у двох режимах перекладу:

— Режим англо-російського перекладу

— Режим російсько-англійського перекладу

Режим англо-російського перекладу є підготовчим — він передує режиму російсько-англійського перекладу. У завдання цього режиму входить:

— перевірка аудіювання (прослуховування аудіо файлів англійських слів або словосполучень)

— перевірка правопису прослуханих слів і словосполучень (перевірка спеллінга)

— перевірка граматичних форм англійських слів

— перевірка перекладів англійських слів і словосполучень на основі прикладів їх використання

Режим російсько-англійського перекладу пропонує студенту ввести один або кілька англійських перекладів запропонованого російського слова або словосполучення.

Тестування словників може проводитися в будь-якому порядку, однак рекомендованим є порядок Початковий, Базовий, Істотний, Просунутий і Професійний .

Всередині кожного словника фразеологічні одиниці розбиті на рівні від 1 до 100 в порядку зменшення частотності вживання і кожен частотний рівень містить (в залежності від словника) 40 до 50 фразеологічних одиниць. Тестування починається з рівня найбільшою частотності. Правильність відповідей оцінюється Програмою і перехід на наступний рівень можливий тільки, якщо студент відповів правильно на певну кількість запитань поточного рівня.

Особливістю Програми є те, що вона зберігає поточні дані тестування. І якщо за ініціативою студента або з якоїсь іншої причини процес тестування переривається, то після повторного відкриття програми та авторизації, процес тестування буде відновлено з того місця, на якому він був зупинений. Крім цього, дані всіх тестів, пропонованих Програмою, незалежні один від одного.

Інший особливістю Програми є багатоступінчаста система відстеження і архівації помилок тестування: спочатку формуються записи лексичних одиниць, протестованих з помилками при проходженні поточного частотного рівня або групи, потім ці записи тестуються повторно при переході до наступного частотного рівня або групі і, нарешті, проблемні лексичні одиниці тестуються ще раз, коли їх кількість перевищує визначених рівень. При цьому на кожному етапі для кожної проблемної лексичної одиниці формується Статус помилки. рівний кількості неправильних відповідей. Метою цих дій є формування Реєстру складних лексичних одиниць. індивідуального для кожного студента і призначеного для регулярної роботи з допущеними помилками.

Робота з кожним із словників може проводиться в наступних режимах:

— Тест з вибірковою перевіркою лексичних одиниць

— Тест з перевіркою всіх лексичних одиниць

— Тест неправильних дієслів

— Тест лексичних одиниць з важкою орфографією

— Експрес тест

— Реєстр складних лексичних одиниць

Тест з вибірковою перевіркою лексичних одиниць. В цьому режимі Програма вибирає на кожному окремому рівні випадковим чином лексичні одиниці і якщо кількість правильних відповідей перевищує кількість неправильних три. то відбувається перехід на наступний частотний рівень. Якщо кількість неправильних відповідей стає більше кількості правильних відповідей на дев’ять. Програма повертає процес тестування на попередній рівень. Цей тест не накладає тимчасових обмежень на процес тестування і вважається закінченим, якщо студент успішно пройшов рівень 100. Тест з вибірковою перевіркою лексичних одиниць є оптимальним для оцінки знань студента, проте його успішне завершення не дає права переходу до наступного словником. Таку можливість дає тільки Експрес тест.

Тест з перевіркою всіх лексичних одиниць. В цьому режимі Програма вибирає на кожному окремому рівні випадковим чином лексичні одиниці. Перехід на наступний рівень відбувається, після того, як студент відповість правильно на питання поточного рівня. Цей тест не накладає тимчасових обмежень на процес тестування і вважається закінченим, якщо студент успішно пройшов рівень 100. Тест з перевіркою всіх лексичних одиниці дозволяє виробити найбільш повну перевірку знань студента, проте його успішне завершення не дає права переходу до наступного словником. Таку можливість дає тільки Експрес тест.

Тест неправильних дієслів. Цей режим тестування дозволяє акцентувати увагу студента на неправильних дієсловах англійської мови. які розбиті за частотним принципом на групи по 20 дієслів. Програма вибирає кожної групи випадковим чином лексичні одиниці. Перехід в групу наступного рівня відбувається, після того, як студент відповість правильно на питання поточного рівня. Цей тест не накладає тимчасових обмежень на процес тестування і вважається закінченим, якщо студент успішно пройшов всі групи.

Тест лексичних одиниць з важкою орфографією. Це тест дозволяє акцентувати увагу студента на словах англійської мови, правопис яких викликає найбільші труднощі. У кожному словника для цих цілей відібрано близько 10% відсотків лексичних одиниць, які розбиті на групи по 20 слів в порядку зменшення частотності вживання лексичних одиниць. Програма вибирає кожної групи випадковим чином всі лексичні одиниці. Перехід до групи наступного рівня частотності відбувається після того, як студент відповість правильно на питання поточної групи. Цей тест не накладає тимчасових обмежень на процес тестування і вважається закінченим, якщо студент успішно пройшов всі групи.

Експрес тест. Цей режим тестування призначений для швидкої оцінки знань користувача. На кожному частотному рівні досліджуваного словника Програма вибирає випадковим чином лексичні одиниці і якщо кількість правильних відповідей перевищує кількість неправильних . то відбувається перехід на наступний частотний рівень. Якщо кількість неправильних відповідей стає більше кількості правильних відповідей на три. Програма повертає процес тестування на попередній рівень. На відміну від інших тестів, Експрес тест не може бути відновлений після його закриття студентом, при закритті програми або втрати зв’язку з Інтернетом, проте в процеси виконання Експрес тесту дозволяється зробити 3 зупинки. Дані Експрес тесту не пов’язані з даними інших тестів, що дозволяє студентові в процесі виконання інших тестів, виробляти довільну кількість експрес-тестів. Оцінки, отримані при завершенні Експрес тестів, зберігаються Програмою та відображаються в графі.

Реєстр важких лексичних одиниць. Цей режим є підсумком роботи програми Вокабуляр. Вихідними даними для нього є помилки, зроблені студентом у всіх перерахованих вище тестах, яким Програма присвоює статус труднощі (у залежності від повторюваності помилки) та автоматично зберігає в процесі виконання тестів, щоб студент міг відібрати найважчі з них у Реєстру складних лексичних одиниць для подальшої регулярної роботи з цими лексичними одиницями.

Крім зазначених вище тестів англійських лексичних одиниць, Програма містить три тесту англійських прийменників, єдиних для словників всіх рівнів:

— Тест англійських прийменників з вибірковою перевіркою предложных словосполучень

— Тест англійських прийменників з перевіркою всіх предложных словосполучень

— Тест проблемних англійських прийменниковий словосполучень

Короткий опис статті: словник англійської мови

Джерело:
Вокабуляр ® НОРДСОФТ — Навчальний частотний аудіо словник англійської мови, безкоштовно, без реєстрації

Також ви можете прочитати