ЯРУС > Теорія > Лексикографія > Анотований каталог словників

27.07.2015

Словник містить граматичні характеристики близько 100 000 слів. Відмінювання іменних частин мови і відмінювання дієслів відображається в словнику за допомогою спеціальних умовних знаків. Слова в словнику розташовані в зворотному порядку (за алфавітом кінцевих літер слова).

Зразки словникових статей

ніско’лько н; числ. . = В. інших форм немає

розванта’зчик мо 3а (робочий );

м 3а (пристосування )

тушева’ть нсв 2 а, е

пружною’гій п 3а, пор. затрудн .

Розенталь Д. Е. Управління в російській мові: Словник-довідник. Для працівників друку. — 2-е изд. испр. і дод. — М. Книга, 1986. — 304 с.

Зразки словникових статей

ввічливий з к е м. Семен — хлопець славний, сумирний, з старшими ввічливий (Бабаївська).

співзвучний ч о м у і з ч е м. Наткнеться на слово — риба і підбирає співзвучні йому: — риба, труни, доля… (Гіркий). …Мій голос вірно співзвучний з оглушливим образливим виттям (Брюсов).

оковані ч т о ч е м. Оковані залізом скриня. Мороз оковал річки льодом.

Сазонова В. К. Російський дієслово і його причетні форми: Тлумачно-граматичний словник. — М. Російську мову, 1989. — 590 с.

З і н т. а. б в глагов. value. 1, 2

IV. З’ГНУТИЙ, -ая, -ое, -ті; страд, мину.

З і н т. а. б в глагов. value. 1, 2

У з н а ч. п р і л (кр. ф. ↓ ) Має вигляд дуги або звивистій, хвилястої лінії. Вигнута ручка. Сосна з вигнутими сучками. Вигнуті краю вази

З у б с т а н т і в.з в глагов. value. 1

З’ГНУТЬ, -та, -те, -ти; кр. ф.

У глагов. value. 1, 2

У знач. дод. (також полн. ф. ^) вигнута Ручка. Гілки сосни химерно изогну-ти. Краю вази зігнуті.

ЗАСПІВАТИ, спе ‘|ють, спе|л; несов. неперех. (сов. по-заспівати); S не особа У лісі поспіває малина [стано-витися стиглим, дозрівати, зріти].

I. СПЕ’ДЖУЄ, -а, -її, -ие; дійств, наст.

З і н т. а, б, в в глагов. value.

II. СПЕ’ВШИЙ, -а, -її, -ие; дійств. мину.

З і н т. а, б, в в глагов. value.

З р. дод. спе’лый. -ая, -ое, -ті; заспівав, заспівав’, спе’ло, спе’ли і спелы’. Цілком зрілий, при-придатний до вживання. Стигла малина.

См. також Єфремова Т. Ф. Тлумачний словник службових частин мови російської мови. Близько 15000 словникових ст. Близько 22000 семантичних одиниць. — 2-е изд. испр. — М. ТОВ «Видавництво Астрель»: ТОВ «Видавництво АСТ», 2004. — 814, [2] с.

Панов Б. Т. Текучев А. В. Шкільний граматико-орфографічний словник російської мови. — 3-е изд. перероб. і доп. — М. Просвіта, 1991. — 288 с.

квартúра (з польськ. історичні мі. від лат. «квáртус»; спочатку слово «квартира» означало четверту частину міста — квартал), квартир/а

● ув домить, -млю, -міт, у/зед/м //ть, сущ. ; черга. м — мл

Єфремова Т. Ф. Костомаров В. Р. Словник граматичних труднощів російської мови: більше 2500 слів. — М. Астрель: АСТ: Зберігач, 2006. — 376, [8] с.

бага’ж — багажу’

бинт — бинта’

I .3. НАЗИВНИЙ ВІДМІНОК МНОЖИНИ

Ж. Відсутність або обмежене вживання форми однини

2) Іменники, що утворюють форму однини, але частіше вживаються у множині:

а) іменники, що становлять пару або більш складну сукупність предметів:

ва’режки — од. ва’режка ж

про’вощи — од. про’вощ м

I I . ПРИКМЕТНИК

II .2. ПОРІВНЯЛЬНА СТУПІНЬ

Б. Чергування приголосних і голосних в основі

1) Чергування приголосних і голосних в основі і нерухомий наголос у формі порівняльної ступеня з ненаголошених суфіксом -е :

а) чергування приголосних:

пані’яскравий — жа’рче

чі’стий — чи’ще

III . ДІЄСЛОВО

III .3. Минулий час

А. Пересування наголосу

1) Пересування наголосу в парадигмі:

дати — дав, дала’, дало’ та’ло, та’чи

нача’ть — на’чал, почала’,’чало, на’чалі

ВИ’БОР|S, -ов, мн .

1. од. немає ( I .3.Ж1)

2. рід. мн. ви’борів

ЛО’ВК|ИЙ, -ая, -ое, -ие

Короткий опис статті: словник російської мови ЯРУС — портал російської мови. Теорія, диктанти, словники, тести, ігри, конкурси, інформація. сайт про російською мовою, російська мова правила, російська мова тести, російську мову в сучасному світі, російська мова і культура мови, російська мова єді, теорія, диктанти, словники, тести, ігри, конкурси, русистика, лінгвісти, онлайн-сервіси, гумор, підготовка до єді, морфемика, лексикографія, ономастика, словотвір, фразеологія, фонетика, граматика, пунктуація

Джерело: ЯРУС > Теорія > Лексикографія > Анотований каталог словників з лінгвістичними довідками > Граматичні словники

Також ви можете прочитати