Замовити безкоштовно завантажити Метод соціального психологічного тренінгу

20.02.2017

Список літератури

1. Айві А. Айві М. Сайман-Даунінг Л. Теорія і практика психологічного консультування і психотерапія. М. 2000.

2. Анн Л. Психологічний тренінг з підлітками. — СПб. 2004.

3. Арнольд О. Р. Рольовий тренінг: Методичне Абрамова Р. С. Практикум по психологічному консультуванню. – 2-е вид. М. Видавничий дім «Академія», 1996. – 128 с.

4. Андрєєва Р. М. Соціальна психологія. М. МДУ, 1988, 1994.

5. Андрієнко Е. Ст. Соціальна психологія: Учеб. Посібник для студ. высш. пед.навч. Закладів/ Під ред. Ст. А. Сластенина. – М. Видавничий центр «Академія», 2000.

6. Ананьєв Б. Р. Людина як предмет пізнання. – Л. ЛДУ, 1969.

7. Олександрівський Ю. А. Прикордонні психічні розлади М. 1993.

8. Анохін П. К. Обрані психологічні праці М. 1999.

9. Баєва І. А. Тренінги психологічної безпеки в школі. — СПб. 2002.

10. Баклі Р. Кейпл Д. Теорія і практика тренінгу. — СПб. 2002.

11. Бачків В. В. Групові методи в роботі шкільного психолога. — М, 2002.

12. Бачків В. В. Як підготуватися до тренінгу // Шкільний психолог. 2005. № 19.

13. Бачків В. В. Основи технології групового тренінгу. Психотехніки. — М, 2000.

14. Божович А. М. Обрані психологічні праці Проблема формування особистості. М. 1995.

15. Бернс Р. Розвиток Я-концепції і виховання. М. 1986.

16. Битянова М. Р. Система розвиваючої роботи шкільного психолога. Курс лекцій. Лекція сьома. Психологічний тренінг як форма розвивальної роботи // Шкільний психолог. 2004. № 46.

17. Большаков Ст. До). Психотренінг. Социодинамика. Ігри. Вправи. — СПб. 1996.

18. Борисова С. Е. Ділова гра як метод соціально-психологічного тренінгу // Питання психології. 1999. № 4.

19. Виготський А. С. Педагогічна психологія. М. 1991.

20. Глозман Ж. Н. Особистість і порушення спілкування. М. 1987.

21. Грановська В. М. Никольчская В. М. Захист особистості: психологічні механізми СПб 1998.

22. Здоров’я, розвиток, особистість. Під редакцією Сердюкової Р. Н. М 1970.

23. Земська В. І. Сім’я та особистість. М. 1986.

24. Ковальов Ст. Ст. Психіатрія дитячого і підліткового віку. М. 1995.

25. Ковальов С. В. Психологія сучасної сім’ї: Інформ. – методичні матеріали до курсу «Етика і психологія сімейного життя»: Книга для вчителя. – М. Просвітництво, 1988.

26. Марковська В. М. Тренінг взаємодії батьків з дітьми. – СПб, ТОВ видавництво «Мова», 2000

27. Махов Ф. С. Кого ми ростимо: Бесіди про материнському і батьківському вихованні. – М. Профиздат, 1989.

28. Мей Р. Мистецтво психологічного консультування. М, «Клас», 1994

29. Кон В. С. Якими вони себе бачать. М. 1975.

30. Кон В. С. Відкриття Я. М. 1978.

31. Кон В. С. Психологія старшокласників. М 1990.

32. Короленка Ц. П. Донських Р. П. Сім шляхів до катастрофи: Деструктивна поведінка в сучасному світі. Новосибірськ, 1990.

33. Леонтьєв А. Н. Діяльність. Свідомість. Особистість. М. 1977.

34. Леонтьєв Д. Н. Нарис психології особистості М. 1993.

35. Личко А. Е. Психопатологія і акцентуації характеру у підлітків Л. 1990.

36. Майерс Д. Соціальна психологія. Пер. з англ. — СПб. 1999.

37. Маркова та ін Соціальна психологія. М. МДУ, 1990, 186 с.

38. Менделевич Ст. Д. Клінічна та медична психологія. М. 1998.

39. Мерлін в.с. Проблеми експериментальної психології особистості. Перм 1986.

40. Морозов Р. В. Судово-психологічна оцінка затяжних реактивних станів // Проблеми судової психіатрії. М. 1971 №19.

41. Мухіна в.с. Проблеми генезису особистості М. 1985.

42. Мясищев Ст. Н. Особистість і неврози. Л. 1960.

43. Наш проблемний підліток. Колектив авторів. СПб.

44. Оклендер Ст. Вікна у світ дитини М. 2000.

45. Петровський Ст. А. Психологія неадаптівной активності. М. 1992.

46. Платонов К. К. Особистість і працю. М. 1965.

47. Платонов К. К. Структура і розвиток особистості. М. 1986.

48. Практична психодіагностика під редакцією Райгородсткого Д. А. Самара 1998.

49. Раттер М Допомога важким дітям. М. 1999.

50. Рубінштейн С. Л. Проблеми загальної психології у 2-х т. М. 1976.

51. Сім’я та виховання особистості підлітка під редакцією Бодальов А. А. М. 1981.

52. Словник-довідник з психодіагностики під редакцією Морозова Ст. А. Бурлачука В. П. СПб 1999.

53. Сучасний психологічний словник під редакцією Петровського А. В. М. 1990.

54. Сучасний психологічний словник під редакцією Юрчук В. о. М. 1998.

55. Довідкові по психології і психіатрії дитячого і підліткового віку під редакцією Циркіна С.Ю. СПб 1999.

56. Теорії особистості в західноєвропейській і американській психології. Хрестоматія під редакцією Райгородського Д. Я. Самара 1996.

57. Фрейд А. Психологія Я та захисні механізми. М. 1993.

58. Фурманов І. А. Н Фурманова.В. Аладьин А. А. Допомогу дітям, позбавленим батьківського піклування. Мн. 1999.

59. Царегородцев Р. М. Суспільство, навколишнє середовище, медицина // Питання філософії М. 1975 №2.

60. Ейдеміллер Е. Р. Юстицкис А. Психологія та психотерапія сім’ї. СПб 1999.

61. Отрут Ст. А. Методологічні проблеми соціальної психології. М. 1998.

Короткий опис статті: психологічний словник петровського Замовити, безкоштовно завантажити Метод соціального психологічного тренінгу в роботі педагога-психолога Метод соціального психологічного тренінгу в роботі педагога-психолога замовити диплом курсову

Джерело: Замовити, безкоштовно завантажити Метод соціального психологічного тренінгу в роботі педагога-психолога

Також ви можете прочитати